Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4. Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4. Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 4. Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa

2 Otoczenie bliższe (celowe) – analiza domeny
Poprzedzona analizą makrootoczenia Konkurenci, klienci, dostawcy, regulatorzy, siła robocza, właściciele, sojusznicy strategiczni Cel: Jaka jest atrakcyjność sektora? Które sektory są lepsze lub gorsze możliwości rozwoju? Jakie będą potencjalnie nowe sektory działalności?

3 Problem rozgraniczenia domen - sektorów (cechy produktu, odbiorców, regiony)
Sektor to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku.

4 Analiza „pięciu sił” M.E. Portera
Potencjalni nowi oferenci - bariery strukturalne, strategiczne i polityczne korzyści skali, korzyści zakresu koszty przestawienia przy zmianie produkcji Odbiorcy - stopień koncentracji, udział w kosztach całkowitych odbiorców, standaryzacja, znaczenie dla jakości, informacja o oferentach

5 Dostawcy Wyroby zastępcze Rywalizacja wśród konkurentów (nasycenie rynku, bariery wyjścia)

6 Profil ekonomiczny sektora
Rozmiar rynku Zakres konkurowania (lokalny, regionalny, krajowy, globalny) Stopa wzrostu rynku Liczba konkurentów i ich wzajemny udział w rynku Liczba i relatywna wielkość nabywców Poziom i możliwość integracji wprzód i w tył

7 Wysokość barier wejścia i wyjścia
Tempo zmian w technologii Stopień dyferencjacji produktów Występowanie ekonomii skali Zależność kosztów produkcji od wykorzystania mocy produkcyjnych Występowanie efektu uczenia się Wymagania kapitałowe Rentowność sektora


Pobierz ppt "4. Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google