Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytucjonalne aspekty współpracy Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytucjonalne aspekty współpracy Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Instytucjonalne aspekty współpracy Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego dr hab. Jacek F. Nowak

2 Główne tematy wystąpienia Współpraca podmiotów samorządowych jako źródło uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w osiąganiu złożonych celów i rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych, gospodarczych czy środowiskowych, Trudności w realizowaniu współpracy przez JST, Wymagane kompetencje przy podejmowaniu współpracy przez JST. 2

3 Partnerstwo w biznesie Analizy interesariuszy Outsourcing Benchmarking Klastry Partnerstwo strategiczne Społeczna odpowiedzialność biznesu Współpraca w ramach obszarów metropolitalnych 3

4 Współpraca Kontinuum – od współdziałania, kooperacji przez partnerstwa do współpracy, Współpraca - długookresowy, względnie trwały związek, między przynajmniej dwoma partnerami, – dążący do realizacji wspólnie postawionych celów, – oparty na wzajemnym zaufaniu i otwartej wymianie informacji oraz wspólnym dzieleniu się ryzykiem i korzyściami współpracy.

5 Wzrost stosowania rozwiązań opartych na współpracy Rosnąca złożoność problemów z jakimi zmagają się organizacje wymaga współdziałania organizacji o różnych kompetencjach, Ograniczenie kosztów transakcyjnych, Wzrost umiejętności menedżerów w utrzymywaniu relacji z organizacjami zewnętrznymi,

6 Public governance Kluczowe idea: Zarządzanie sieciami powiązań publicznych (public networks) z udziałem interesariuszy (stakeholders) w oparciu o założenie interaktywności. Władze publiczne jako jeden z aktorów dążą do osiągnięcia konsensusu między aktorami poprzez: – wspólne rozwiązywanie problemów, – wpływanie na zmiany istniejących sieci powiązań, – budowanie porozumienia między aktorami. 6

7 Współzarządzanie Public governance Dąży się do aktywizowania działań aktorów rozmieszczonych horyzontalnie i wertykalnie. Skupienie na rozwiązywaniu problemów. Odejście od maksymalizowania indywidualnej użyteczności. W sieci współdziałają wszyscy ważni dla rozwiązania problemu aktorzy niezależnie od ich charakteru. 7

8 Sieci partnerstwa z udziałem samorządów Partnerstwo publiczno – publiczne, np.: związki komunalne, porozumienia, stowarzyszenia, Partnerstwo publiczno – społeczne, np.: realizacja zadań z dziedziny pomocy społecznej czy kultury, Partnerstwo publiczno – prywatne, np.: wspólne projekty promocyjne, lokalne organizacje turystyczne, Partnerstwa terytorialne, np.: współpraca w skali obszaru metropolitalnego, obszary funkcjonalne, powiatu czy zlewni. 8

9 Korzyści z podejmowania współpracy przez JST Lepsze rozwiązywanie wspólnych, złożonych problemów, Zwiększenie dostępu do szerszego zakresu umiejętności, wiedzy i specjalistycznych usług, Uzyskanie korzyści skali, Lepsze wykorzystanie oraz dostęp do dostępnych technologii Lepsze wykorzystanie kapitału i innych aktywów, wspieranie wspólnego rozwoju społecznego i gospodarczego,

10 Bariery w realizowaniu współpracy przez JST Czas i wysiłek potrzebny na budowanie współpracy, prawdziwe korzyści pojawiają się w dłuższym czasie, Nierównomierne zaangażowanie się partnerów, Brak zaufania do partnerów, Potrzeba zmian organizacyjnych, personalnych, Duże dysproporcje między standardami, praktykami stosowanymi w poszczególnych organizacjach, Oddalenie ośrodków decyzyjnych od lokalnych potrzeb może grozić pogorszeniem usług gdy zaczyna dominować priorytet ograniczania kosztów.

11 Kompetencje istotne przy podejmowaniu współpracy przez JST. Słuchanie różnych opinii i ocenianie spraw z rożnych perspektyw, Skuteczne porozumiewanie się, rozwijanie umiejętności mediacji i negocjacji, Rozwijanie procesów grupowych, Angażowanie pracowników różnych szczebli organizacyjnych w zagadnienia współpracy, budowanie kultury współpracy, Budowanie wsparcie dla założonej wizji i pożądanych rezultatów, Rozwijanie technik umożliwiających budowanie przejrzystości i rozliczalności,

12 Znaczenie projektu Wzmacnianie istniejących i powstających partnerstw, Podniesienie instytucjonalnych i indywidualnych kompetencji w partnerstwach biorących udział w projekcie, Gromadzenie polskich doświadczeń we współpracy JST z monitoringu realizowanych projektów, Przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych sprzyjających rozwijaniu skutecznych działań ułatwiających podejmowanie współpracy przez JST.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Instytucjonalne aspekty współpracy Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google