Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzyści wynikające z udziału w klastrach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzyści wynikające z udziału w klastrach"— Zapis prezentacji:

1 Korzyści wynikające z udziału w klastrach
Grzegorz Gromada Wrocławski Park Technologiczny S.A. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

2 Plan prezentacji Definicja Cechy działającego klastra
Korzyści udziału w klastrze Przykłady Podsumowanie

3 Co to jest klaster? Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. (M. Porter, 1998)

4 Dlaczego współpraca? Aktywne uczestnictwo przedsiębiorstw w klastrze bazuje na przekonaniu o możliwości uzyskania wymiernych korzyści gospodarczych.

5 Od konkurencji indywidualnej do konkurencji klastrów
Kapitalizm konkurentów Kapitalizm sojuszników (alliance capitalism)

6 Struktura klastra

7 Tworzyć czy rozwijać? Inicjatywy rozwoju klastrów muszą opierać się na zasobach lokalnej gospodarki: rynek surowce, komponenty urządzenia technologie i innowacje edukacja potencjał ludzki

8 Czynniki zapewniające sukces klastra
Wysoki poziom naukowego zaplecza badawczego Aktywna rola w rozwoju przemysłu Efektywna współpraca Inwestycje na każdym etapie Specyficzna promocja i marketing Ogólna promocja korzyści wynikających z rozwoju branży Efektywna komunikacja pomiędzy członkami klastra Doświadczona kadra zarządzająca Wsparcie ze strony UE, rządu, regionu i miasta

9 Po co klastry? Lokalny łańcuch podażowy
Szybszy dostęp, niższe koszty transportu Wyspecjalizowana siła robocza Wyższa produktywność Specjalistyczne usługi Szybszy i łatwiejszy dostęp Możliwość wspólnych przedsięwzięć, pracy w sieciach Duża liczba firm Możliwość wyboru dostawcy Niższy koszt, wyższa jakość Wspólna wizja, planowanie Stowarzyszenia Uczenie się Transfer technologii i innowacje

10 Przykładowe działania animatora klastra „Plastikowa Dolina”
tworzenie tzw. “one-stop-shop”dla inwestorów (pomoc w pokonywaniu barier biurokratycznych) pomoc udzielana firmom w zakupie sprzętu i materiałów do produkcji oraz doborze kadr organizowanie specjalistycznych szkoleń doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej działania promocyjne (strony www , broszury reklamowe, mailing) zarządzanie i obrót nieruchomościami (parki technologiczne i przemysłowe)

11 Przykładowe korzyści uczestnictwa w klastrze
obniżenie kosztów produkcji (dostawy materiałów “just-in-time”,koszty transportu) dostęp do ośrodków badawczych i nowych technologii dostęp do specjalistycznej kadry wspólna promocja stworzenie lobby producentów i przetwórców tworzyw sztucznych dostęp do tanich obiektów przemysłowych

12 Włoski klaster obuwniczy
Źródło: Porter, M., Konkurencyjna przewaga narodów, 1990.

13 Kalifornijski klaster win
Źródło: Porter, M., Konkurencyjna przewaga narodów, 1990.

14 Klaster technologii informatycznych w Cambridge
Źródło: Cooke, P. Clusters as Key Determinants of Economic Growth: The Example of Biotechnology in: Mariussen, Aa. (2001),

15 instytucje państwowe banki inne wydawnictwa wydawcy pism specjalistycz- nych firmy IT firmy leasingowe branżowy samorząd gosp. prasy codziennej drukarnie stacje TV wydawnictwa elektroniczne firmy prepress drukarnie księgarnie agencje reklamowe dystry- butorzy instytucje edukacyjne leasingowe wydawcy prasy codziennej producenci nadruków na opakowania firmy prepress firmy IT producenci nadruków na opakowania instytucje badawczo- rozwojowe agencje reklamowe wydawcy pism specjalistycz- nych prasa branżowa producenci farb i środków poligraf. maszyn wydawnictwa elektroniczne wydawcy prasy codziennej Dystrybu- torzy dystry- butorzy banki papieru i podłoży potencjalny trzon grona wąska kooperacja i duże znaczenie grona szeroka kooperacja i duże znaczenie grona szeroka kooperacja i małe znaczenie grona wąska kooperacja i małe znaczenie grona

16 Dolina Krzemowa (Silicon Valley)
Najsłynniejszy klaster na świecie. Na przestrzeni 300 mil kwadratowych między Palo Alto i San Jose w Kalifornii ulokowanych jest obecnie ponad 6 tys. firm wysokotechnologicznych, w których pracuje ponad 1 mln osób.

17 Dolina Krzemowa (Silicon Valley) c.d.
Dolina Krzemowa to dziś wspólnota technologiczna, cechująca się bardzo wysoką mobilnością personelu (średni czas pracy pracowników w firmie to 2-3 lata, przy czym zdarza się, że wracają oni do tego samego przedsiębiorstwa powtórnie). Źródłem postępu technologicznego w Dolinie Krzemowej jest region i sieci współpracy, a nie pojedyncze firmy.


Pobierz ppt "Korzyści wynikające z udziału w klastrach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google