Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania innowacji i przedsiębiorczości Irma Pęciak Dyrektor Zespołu Innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania innowacji i przedsiębiorczości Irma Pęciak Dyrektor Zespołu Innowacji."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania innowacji i przedsiębiorczości Irma Pęciak Dyrektor Zespołu Innowacji i Technologii Warszawa, 23 marca 2006 r.

2 Publikacje wydane drukiem oraz jako pliki na PI i płytkach CD (2005 r.) 1.Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć, 2.Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców, 3.Ośrodki innowacji w Polsce, 4.Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, 5.Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, 6.Technostarterzy – dlaczego i jak?

3 Publikacje wydane drukiem oraz jako pliki na PI i płytkach CD (2005 r.) 7.Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo- technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce (raport z badań oraz załączniki), 8.Raport z inwentaryzacji Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) w Polsce 9.Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, 10.Prezentacja multimedialna firm/instytutów i ich produktów nagrodzonych w Konkursie PPP – w j. angielskim, rosyjskim, niemieckim.

4 Edukacja przedsiębiorczości – szkolenia na odległość W 2005 r. PARP uruchomiła Portal Akademia PARP Interaktywne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości: Jak założyć własną firmę Biznesplan Badanie rynku Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców Zasady ubiegania się o zamówienia publiczne Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorze MSP www.akademia.parp.gov.pl Działania ZIT w zakresie wspierania rozwoju PA

5 KONKURS POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: wyrób przyszłości i technologia przyszłości.

6 Wsparcie potencjalnych spin-off, innowacyjnych start-up 1.Początek działań: III kw. 2006 r. - projekt pilotażowy; 2.Kontynuacja działań: ze środków funduszy strukturalnych – PO Konkurencyjna Gospodarka, Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013; 3.Beneficjenci: nowopowstali przedsiębiorcy (firmy typu spin-off, innowacyjny start-up), ośrodki KSI, pośrednio inne instytucje otoczenia biznesu, w tym: parki i inkubatory technologiczne, akceleratory technologii, centra transferu technologii, centra innowacji itp. Działania ZIT w zakresie wspierania rozwoju PA

7 Wsparcie potencjalnych spin-off, innowacyjnych start-up, Podstawowe warunki kwalifikacji projektu do konkursu: Projektodawca nie prowadzi działalności gospodarczej Innowacyjność technologii, produktu lub usługi (nowość w skali, Unii Europejskiej, kraju, regionu) Uregulowane prawa własności do pomysłu, patentu, licencji itp. Działania ZIT w zakresie wspierania rozwoju PA

8 nabór i wstępna ocena pomysłów dokonywana przez poszczególne KSI (aktualnie 18 ośrodków ) ocena PARP 1 x kwartał kryteria formalne T/N wybór projektu oraz opracowanie pakietu dokumentów (potencjał rynkowy, studium wykonalności, biznesplan) rejestracja działalności gospodarczej, roczna opieka (coaching) dotacja inwestycyjno- doradcza na inkubację przedsię- biorstwa Ocena wstępnaI fazaII fazaIII faza wybór projektudziałania pomostowe Wsparcie potencjalnych spin-off, innowacyjnych start-up 9 500 zł/pr. 5 000 zł/pr. 18 000 zł/pr. 100 000 zł/pr. Działania ZIT w zakresie wspierania rozwoju PA

9 Działania ZIT w zakresie wspieranie istniejących klastrów KLASTER – geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. (M.E. Porter) Projekt pilotażowy, II-III kw. 2006 r do końca 2007, Kontynuacja działań z funduszy strukturalnych - Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013, Działania nakierowane są na rozwój innowacyjności i konkurencyjności istniejących klastrów, Wnioskodawca: fundacje, stowarzyszenia, sp. z o.o., S.A. nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, Wsparcie finansowane przeznaczone na realizację projektów przeznaczonych na potrzeby całego klastra,

10 Działania ZIT w zakresie wspieranie istniejących klastrów Proponowane obszary wsparcia klastrów: Komunikacja wewnętrzna Współpraca Doskonalenie Promocja Internacjonalizacja Podwyższanie innowacyjności klastra

11 Irma Pęciak Zespół Innowacji i Technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel. (+48 22) 432 83 10 fax. (+48 22) 432 86 20 e-mail: irma_peciak@parp.gov.pl


Pobierz ppt "Wybrane działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania innowacji i przedsiębiorczości Irma Pęciak Dyrektor Zespołu Innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google