Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Omówienie realizacji projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Omówienie realizacji projektu"— Zapis prezentacji:

1 Omówienie realizacji projektu
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Omówienie realizacji projektu „Wzorcowe Partnerstwo Lokalne na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju” Ryta Stożyńska – Kierownik Projektu

2 Zrównoważony Rozwój Energetyczny
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Zrównoważony Rozwój Energetyczny Cel - redukcja zapotrzebowania energii oraz ochrona środowiska poprzez: racjonalną gospodarkę energetyczną oszczędne użytkowanie energii a tym samym zmniejszenie zużycia zwiększenie wydajności urządzeń korzystających ze źródeł kopalnych wykorzystanie źródeł odnawialnych

3 Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” Gmina Raciechowice Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Raciechowicach Partnerstwo zawiązano dzięki: wieloletniej współpracy Gminy Raciechowice i Stowarzyszenia „Energie Cites” aktywności Gminy Raciechowice poszukującej innowacyjnych rozwiązań oraz środków na ich realizację działalności p. Wójta Marka Gabzdyla, mającej na celu inspirację różnych podmiotów gminnych do wspólnych przedsięwzięć

4 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Idea projektu Stworzenie partnerstwa wspierającego realizację strategii zrównoważonego rozwoju w oparciu o współpracę organizacji pozarządowych, kół gospodarczych i władz lokalnych Rozpoznanie głównych problemów energetycznych i środowiskowych Opracowanie „Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Raciechowice” Opracowanie strategii „Zarys Polityki Klimatycznej Gminy Raciechowice” Udostępnienie wyników projektu innym gminom

5 Etapy realizacji Projektu
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Etapy realizacji Projektu I Nawiązanie współpracy II Ocena stanu istniejącego III Sporządzenie opracowań oraz zakup sprzętu i specjalistycznego oprogramowania IV Przekazywanie doświadczeń

6 Nawiązanie współpracy
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice I etap realizacji Projektu Nawiązanie współpracy przeprowadzenie spotkań lokalnych wydrukowanie ulotki w ilości 1500 egzemplarzy dni otwarte w szkołach w Raciechowicach i Gruszowie zorganizowanie wystawy plakatów propagujących zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego przeprowadzenie badań ankietowych w 1500 gospodarstwach domowych

7 Ocena stanu istniejącego
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice II etap realizacji Projektu Ocena stanu istniejącego zebranie danych do ankiet dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raciechowice” przeprowadzenie warsztatów w celu określenia strategii klimatycznej przy pomocy narzędzia „Climate Menu” analiza możliwości sfinansowania poprzez „performance contracting” tj. poprzez trzecią osobę przedsięwzięć energooszczędnych porównanie zużycia energii w budynkach szkolnych

8 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice III etap realizacji Projektu Sporządzenie opracowań oraz zakup sprzętu i specjalistycznego oprogramowania Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Raciechowice Kontrakt o Efekt Energetyczny Polityka Klimatyczna Gminy Raciechowice Urządzenia i oprogramowanie do pomiaru i monitoringu zużycia energii w 2 budynkach szkolnych

9 Przekazywanie doświadczeń
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice IV etap realizacji Projektu Przekazywanie doświadczeń wizyta studialna w Tychach staże dla 3 absolwentów seminarium promocyjne prezentacja rezultatów projektu uruchomienie strony internetowej szkolenie online szkolenia e-learningowe wspierane przez dyżury specjalistów


Pobierz ppt "Omówienie realizacji projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google