Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię."— Zapis prezentacji:

1 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Raciechowice Doc. dr hab. inż. Anna Grzybek IBMER, Polskie Towarzystwo Biomasy, Warszawa

2 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła,
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Zgodnie z Prawem Energetycznym projekt założeń powinien określać aktualny stan i przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło,  przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła,  możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii (są to w większości odnawialne źródła energii) z uwzględnieniem zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,    zakres współpracy z innymi gminami.

3 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Potrzeby energetyczne gminy - stan obecny 1. Rejonizacja i potrzeby cieplne w rejonach 2. Źródła 3. Potrzeby cieplne gminy 4. System ciepłowniczy 5. System gazowniczy gminy 6. System elektroenergetyczny 7. Bilans energii dla gminy - stan obecny 8. Emisja zanieczyszczeń dla gminy - stan obecny       Prognoza zapotrzebowania na energię dla gminy do roku 2020 1. Zmiany liczby ludności i struktury budynków 2. Prognoza potrzeb cieplnych 3. Prognoza zapotrzebowania w energię elektryczną do roku 2020 4. Prognoza zapotrzebowania na gaz

4 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Odnawialne Źródła energii a Polityka Polityka energetyczna: Energia odnawialna: 9,0% w 2010 oraz 14% w w bilansie pierwotnym kraju Poprawa efektywności energetycznej Polityka klimatyczna: protokół z Kyoto ratyfikowany w 2002 : 6% redukcji emisji w latach w odniesieniu do 1988 r. rocznie ok.75 mln ton CO2 Polityka rolna: dopłaty bezpośrednich do upraw roślin energetycznych, biopaliwa płynne

5 Zmiany w zaludnieniu w gminie Raciechowice w latach 1970-2005
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Zmiany w zaludnieniu w gminie Raciechowice w latach Oraz w w 2020r

6 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Do ogrzania 1 m2 powierzchni mieszkalnej (badania własne) potrzebne jest 0,7GJ energii. Odpowiadająca tym potrzebom energetycznym moc cieplna wynosi 0,1 kW, czyli 1 kW zainstalowanej mocy odpowiada produkcji energii cieplnej 7GJ. Przyjmując, że 1 t węgla posiada wartość opałową 21 GJ, można nią ogrzać 30 m2 powierzchni.

7 Zużycie nośników energii w gminie Raciechowice
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Zużycie nośników energii w gminie Raciechowice Lp Rodzaj nośnika Zużycie w GJ Zużycie w jedn. naturalnych 1 węgiel i pochodne ,7 5812,7 t 2 drewno 2000 200 t 3 gaz płynny 5908,6 138,7 t 4 olej opałowy 3 942 83,8t 5 gaz sieciowy Nm3 Razem ,3

8 Dane techniczne przewidywanych kolektorów
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Dane techniczne przewidywanych kolektorów Szkoła Moc kolektorów, kW Powierzchnia absorpcji,m2 Ilość sztuk Czasław 41 51 24 Gruszów 63,8 30 Krzesławice 46 57,5 27 Raciechowice 61,2 76,6 36 Zegartowice

9 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice Woda wodociągowa Istniejące kotły Bateria kolektorów słonecznych Zbiorniki objętościowe na CWU Projektowane kotły na biopaliwo Pompa obiegowa

10 Prognoza wykorzystania źródeł energii cieplnej na terenie gminy
Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Prognoza wykorzystania źródeł energii cieplnej na terenie gminy Lp Rodzaj nośnika Zużycie w GJ Zużycie w jedn. naturalnych 1 węgiel i pochodne 38 875,2 1851,2t 2 drewno 20 000 2 000 t 3 gaz płynny 4 700 100 t 4 olej opałowy 6 458,2 151,6 t 5 gaz sieciowy Nm3 Razem ,2

11 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice PODSUMOWANIE Aktualnie suma zapotrzebowania na energię cieplną ogółem wynosi ,3 GJ/a na energię elektryczną kWh Prognoza zapotrzebowanie na energię cieplną w 2020 roku wynosić będzie ,2 GJ/a na energię elektryczną w ilości kWh nastąpi wzrost zużycia energii w gminie Raciechowice o 29,8 % , Ze względu na zmianę struktury paliw nastąpi zmniejszenie ilości emisji gazów do atmosfery - SO2 o t, tj. o 57%, - CO o 2,0 t, tj o 8,1%.

12 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego
Raciechowice DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię."

Podobne prezentacje


Reklamy Google