Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Kampania na rzecz Zrównoważonego dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Kampania na rzecz Zrównoważonego dla."— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Kampania na rzecz Zrównoważonego dla Środowiska Rozwoju Energetycznego Aneta Sapińska - Śliwa, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités

2 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Jakie są cele Kampanii? Kampania na rzecz Zrównoważonego dla Środowiska Rozwoju Energetycznego Europy na lata 2005-2008 została rozpoczęta w związku z zaangażowaniem UE w zmianę sytuacji energetycznej. Kampania pomoże osiągnąć cele polityki energetycznej UE w dziedzinach: - odnawialnych źródeł energii, - energooszczędności, - czystego transportu, - paliw alternatywnych.

3 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Jakie są cele Kampanii? Konkretne cele Kampanii to: podniesienie świadomości decydentów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, promowanie najlepszych metod postępowania, zapewnienie wysokiego poziomu świadomości publicznej, zrozumienia i wsparcia, stymulacja trendów niezbędnych do zwiększenia prywatnych inwestycji w technologie dla energetyki zrównoważonej środowiskowo.

4 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Energia Odnawialna w Kampanii Wdrożeniowej dla Europy 2000-2003 Biorąc pod uwagę ambitne cele UE określone na 2010 r., Kampania wdrożeniowa została rozpoczęta w 2000 r., aby przyspieszyć i znacznie zwiększyć penetrację rynkową i inwestycje w technologie odnawialnej energii. Inicjatywa miała za zadanie zwiększenie wydatków publicznych i podkreślenie prywatnych możliwości inwestycji w niektóre nowe technologie zwłaszcza energetyki słonecznej, wiatrowej i z wykorzystaniem biomasy. W latach 2000-2003 do Kampanii jako partnerzy Energii Odnawialnej dołączyło: - ponad 700 organizacji partnerskich z terenu UE (w tym władze samorządowe, agencje, instytuty technologiczne, uniwersytety i przedsiębiorstwa) w ramach 124 programów i projektów dotyczących energii odnawialnej.

5 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Cele do osiągnięcia w roku 2008 wynikające z polityki i legislacji UE Odnawialne źródła energii (1) Wiatrowa - 15 000 MW dodatkowej mocy zainstalowanej turbin wiatrowych Słoneczna termiczna - 35 milionów m 2 kolektorów słonecznych Fotowoltaiczna - 1 500 MWp instalacji fotowoltaicznych Geotermalna - 15 nowych elektrowni geotermalnych i 10 nowych zakładów nisko- i średniotemperaturowych oraz 250 000 nowo zainstalowanych geotermalnych pomp cieplnych Mała energetyka wodna - 2 000 MW mocy zainstalowanej w nowych, małych elektrowniach wodnych Biogaz - 6 000 nowych elektrowni i elektrociepłowni Biomasa - 450 nowych elektrociepłowni oraz 13 000 nowych systemów ciepłowniczych ( 1) Cele indykatywne dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zostały określone przez Unię Europejską na poziomie 22,1% całkowitej produkcji elektryczności w 2010 r.

6 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Cele do osiągnięcia w roku 2008 wynikające z polityki i legislacji UE Paliwa transportowe (2) Bioetanol – 5x zwiększenie produkcji bioetanolu Biodiesel - 3x zwiększenie produkcji paliwa biodiesel (2) Cele indykatywne dla biopaliw zostały określone przez Unię Europejską na poziomie 5,75% całkowitego zużycia paliw transportowych w 2010 r.

7 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Cele do osiągnięcia w roku 2008 wynikające z polityki i legislacji UE Wydajność energetyczna budynków (3) Ogólne: - 5 milionów inspekcji i ocen systemów ogrzewania, - 2 milionów inspekcji i ocen systemów chłodzenia, - 10 000 nowych umów energetycznych między władzami publicznymi i prywatnymi przedsiębiorstwami. Istniejące miejsca zamieszkania (małe budynki): - 2 miliony certyfikatów energetycznych. (3) Dyrektywa UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2002/91/WE) wskazuje na potencjał oszczędności energetycznej w wysokości 22% w sektorze budowlanym do 2010 r.

8 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Cele do osiągnięcia w roku 2008 wynikające z polityki i legislacji UE Wydajność energetyczna budynków (3) Istniejące miejsca zamieszkania (domy jedno- i wielorodzinne): - ograniczenie konsumpcji w 10 milionach miejsc zamieszkania o 30-40% w porównaniu do bieżącej konsumpcji, - 1 milion dodatkowych miejsc zamieszkania, w których 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Istniejące budynki > 1000 m 2 : - 100 000 certyfikatów energetycznych, - 50 000 dodatkowych budynków, w których 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

9 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Cele do osiągnięcia na rok 2008 wynikające z polityki i legislacji UE Wydajność energetyczna budynków (3) Nowe budynki mieszkalne (domy jednorodzinne): - wybudowanych 50 000 domów ekologicznych (o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię). Wszystkie budynki mieszkalne w UE: - co najmniej jedno niskoenergetyczne urządzenie i jedno niskoenergetyczne źródło światła.

10 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Celem Kampanii jest przede wszystkim wsparcie i promocja następujących dziewięciu obszarów: - społeczności lokalne – regiony, - społeczności lokalne – miasta, - społeczności lokalne – obszary wiejskie, - społeczności lokalne dążące do 100% wykorzystania odnawialnych źródeł energii, - transport, - budownictwo, - systemy oświetleniowe i urządzenia, - współpraca z krajami rozwijającymi się, - działania promocyjne i komunikacja społeczna.

11 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 SPOŁECZNOŚCI LOKALNE Z ENERGETYKĄ ZRÓWNOWAŻONĄ ŚRODOWISKOWO Społeczności lokalne działające wspólnie Zmianę w użycie energii można osiągnąć poprzez: - realizowanie ambitnych planów energetycznych, - wdrażanie spójnych lokalnych rozwiązań prawnych, regulacyjnych, finansowych, edukacyjnych i szkoleniowych promujących odnawialne źródła energii, - poszanowanie energii, - zarządzanie zapotrzebowaniem na energię. Działalność samorządów cechują dwie rzeczy: władze lokalne mogą stosować środki regulacyjne i finansowe, takie jak zamówienia publiczne i planowanie przestrzenne, jednocześnie znajdują się wystarczająco blisko działaczy lokalnych i konsumentów, aby być w stanie zaangażować ich we wspólną wizję ich własnej społeczności zrównoważonej środowiskowo i energetycznie. Równie ważne przy udanym wdrożeniu jest wsparcie i współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi, urzędami regulacji i ekspertami spoza społeczności.

12 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Kampania na rzecz Zrównoważonego dla Środowiska Rozwoju Energetycznego Europy (Energetyka Zrównoważona Środowiskowo dla Europy) ma na celu wypromowanie pionierskich samorządowych programów i projektów w obszarze produkcji i użycia energii odnawialnej, energooszczędności i czystego transportu aby przyczynić się do ich upowszechnienia i stymulować podobne działania na obszarze całej Europy.

13 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 ENERGIA ODNAWIALNA W TRANSPORCIE Biopaliwa wykorzystywane w transporcie Obecnie sektor transportowy w UE pozyskuje w ponad 90% energii z olejów mineralnych, z których coraz większa część będzie musiała być importowana. Płynne biopaliwa, bioetanol lub biodiesel, są wytwarzane z materiałów organicznych i mogą zasilać istniejące pojazdy. Komisja Europejska określiła cele zakładające zwiększenie użycia obu biopaliw: - dla bioetanolu planowane jest pięciokrotne zwiększenie zużycia, - dla paliwa biodiesel jest to trzykrotny wzrost. Istnieją duże szanse na opracowanie transportu alternatywnego, takiego jak: pojazdy wykorzystujące ogniwa paliwowe, wodór i rozwiązania hybrydowe.

14 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Kampania na rzecz Zrównoważonego dla Środowiska Rozwoju Energetycznego Europy ma na celu promowanie działań i kroków prowadzących do ograniczenia emisji CO 2 pochodzącego z transportu poprzez wprowadzenie alternatywnego napędu i paliw oraz umocnienie przepływu wiedzy na tematy energetyczne w tym sektorze.

15 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 ENERGIA ODNAWIALNA W BUDOWNICTWIE Doskonalenie efektywności energetycznej w budynkach Budynki – domowe, przemysłowe, komercyjne i administracyjne – są odpowiedzialne za prawie 40% konsumpcji energii w UE, na co w największym stopniu wpływają ogrzewanie i chłodzenie. Unia Europejska przyjęła akty ustawodawcze wymagające, aby istniejące oraz nowo budowane budynki posiadały certyfikaty efektywności energetycznej oraz, aby zostały udzielone zalecenia dotyczące usprawnień. Takie inspekcje są cennym narzędziem zwiększającym świadomość na temat korzyści płynących z energooszczędności, jak również przekonują właścicieli do ulepszenia infrastruktury. Rolą Kampanii jest promowaniem energooszczędnych technologii i produktów, przyspieszając ich penetrację rynku.

16 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 ENERGIA ODNAWIALNA W SYSTEMACH OŚWIETLENIOWYCH I URZĄDZENIACH Zwiększenie efektywności energetycznej systemów oświetleniowych i urządzeń Oprócz ogrzewania i chłodzenia, użycie urządzeń oświetleniowych i elektrycznych (takich jak wyposażenie biurowe, urządzenia kuchenne, itp.) stanowi znaczną i rosnącą część zużycia energii w budynkach. Wymiana standardowej żarówki na żarówkę energooszczędną może w prosty sposób zapewnić 80% oszczędność konsumpcji energii. Wyposażenie biurowe, które jest najszybciej rosnącym kosztem przeciętnego rachunku za elektryczność, jest również grupą produktów, która posiada potencjał oszczędności powyżej 50%.

17 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Celem Kampanii na rzecz Zrównoważonego dla Środowiska Rozwoju Energetycznego Europy jest wspieranie i promowanie programów w budynkach, prowadzących do nowej, zintegrowanej koncepcji miejsca zamieszkania, gdzie odnawialne źródła energii i poszanowanie energii odgrywają ważną rolę i zwiększają dobrobyt obywateli.

18 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Nawiązywanie kontaktów w Europie - Partnerzy Kampanii Partnerzy Kampanii to: publiczni i prywatni udziałowcy obszaru energetyki zrównoważonej środowiskowo, które działają w ramach projektów i programów energetyki zrównoważonej środowiskowo mających na celu wywarcie znacznego wpływu na środowisko energetyczne UE. Jak mogę zostać Partnerem Kampanii na rzecz Energetyki Zrównoważonej Środowiskowo? Zgłoszenia są dokonywane przez Internet. Partnerzy muszą podpisać i wypełnić Deklarację Partnerstwa oraz internetowy Formularz Zgłoszeniowy. Decyzja dotycząca zgłoszenia jest podejmowana po analizie Komisji Europejskiej. Po akceptacji, organizacja staje się pełnoprawnym Partnerem Kampanii. Organizacje pragnące dołączyć w charakterze Partnera, powinny odwiedzić stronę internetową. http://www.sustenergy.org.


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Kampania na rzecz Zrównoważonego dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google