Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium Wzorcowe Partnerstwo Lokalne na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Raciechowice, 24 sierpnia 2006 Zarządzanie energią w wybranych budynkach w Gminie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium Wzorcowe Partnerstwo Lokalne na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Raciechowice, 24 sierpnia 2006 Zarządzanie energią w wybranych budynkach w Gminie."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium Wzorcowe Partnerstwo Lokalne na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Raciechowice, 24 sierpnia 2006 Zarządzanie energią w wybranych budynkach w Gminie Raciechowice Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cites (PNEC) ul. Sławkowska 17; 31-019 KRAKÓW tel.: 12 427 17 93 e_mail : biuro@pnec.org.pl www.pnec.org.pl Edward WEKSEJ ul.Cieśli 8/3 ; 43-309 Bielsko-Biała tel.: 33 814 25 36 e_mail : ed.weksej@neostrada.pl

2 Człowiek nie konsumuje energii bezpośrednio lecz korzysta z komfortu wytwarzanego w rezultacie zużywania jej nośników. Funkcją celu procedury ZARZĄDZANIA ENERGIĄ jest zapewnienie wymaganego poziomu komfortu jak najniższym kosztem. Ceny nośników tworzy rynek, zatem do minimalizacji kosztów mogą służyć tylko dwa zabiegi : zużywać mniej – racjonalne użytkowanie zużywać mniej – racjonalne użytkowanie kupować taniej – wolna konkurencja rynkowa kupować taniej – wolna konkurencja rynkowa Relacje towarowo – pieniężne w procesie tworzenia komfortu przedstawia następny slajd.

3

4 Rozwój zapotrzebowania na energię pierwotną oraz NEGAWATY w EUR 25 (NEGAWATY : energia zaoszczędzona obliczona na bazie zapotrzebowania energetycznego w roku 1971) wg: Bernard Laponche : Doroczna Konferencja Energie-Cites w Delft-Zoetermer (NL), 2006

5 Monitoring i benchmarking Monitorowanie (ang. monitoring) to zorganizowany sposób obserwacji, zwykle ciągły i długoterminowy. [Wikipedia ] Benchmarking to metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalanie (wzorowanie) [ M. Rynduch: Benchmarking zużycia energii cieplnej w szkołach powiatu nowosądeckiego – praca magisterska ].

6 Monitoring zużycia energii i wody Na podstawie danych zebranych ankietami od administratorów obiektów zostały wyliczone wskaźniki zużycia energii (EA) i wody dla roku 2002 i 2003 W latach 2004 i 2005 zbierano szczegółowe dane o zużyciu energii i wody na bazie faktur wystawianych przed dostawców. Te dane posłużyły do stworzenia bazy (Excel97), z której zostały wyznaczone wszystkie prezentowane w niniejszym opracowaniu wskaźniki efektywności użytkowania energii i zużycia wody.

7 ARKUSZ BAZY DANYCH DLA ROKU 2005

8 WYLICZONE NA ARKUSZU WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ EA[kWh/m2/a] w postaci wykresu do benchmarkingu obiektowego (obiekty pomiędzy sobą)

9

10 I to samo dla wody [m3/os/a]

11

12 Ciepło na ogrzewanie [kWh/m2.rok] Wykresy wskaźnika EA [kWh/m2.rok] dla 4 lat trwania projektu (2002-2005) każdy obiekt oddzielnie (benchmarking wieloletni poszczególnych obiektów) Uwaga: wskaźnik efektywności energetycznej ogrzewania EA został przeliczony dla standardowych stopnio-dni (DJ).

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Wskaźniki zużycia energii elektrycznej [kWh/m2.rok]

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Wskaźnik zużycia wody [m3/os.rok]

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Wymiana systemu ogrzewania Programator czasowy Izolacja zewnętrzna Wymiana okien

46 Warunki skutecznego działania: wg. prof. Tadeusza KOTARBIŃSKIEGO, twórcy Prakseologii, (Traktat o dobrej robocie) Aby działanie było skuteczne trzeba : 1.znać zadanieWIEDZA 2.umieć wykonaćUMIEJĘTNOŚĆ 3.posiadać środkiŚRODKI 4.chcieć wykonaćCHĘCI Każdy z tych warunków ma jednakową wagę. Brak choćby jednego z nich powoduje nieskuteczność całego działania.

47 Dziękuję Państwu za uwagę !

48 MODERNIZACJA GOSPODAROWANIA ENERGIĄ WYKRES KOSZTÓW ALGORYTM MONITORINGU Obiekty systemowe odwzorowane w bazie danych Monitorowanie bazy danych Decyzje modernizacyjne Proces modernizacji Wpływ modernizacji na koszty zaopatrzenia w energię …


Pobierz ppt "Seminarium Wzorcowe Partnerstwo Lokalne na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Raciechowice, 24 sierpnia 2006 Zarządzanie energią w wybranych budynkach w Gminie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google