Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Zarys polityki klimatycznej w Raciechowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Zarys polityki klimatycznej w Raciechowicach."— Zapis prezentacji:

1 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Zarys polityki klimatycznej w Raciechowicach. Europejskie Menu Klimatyczne. Michał Siembab -

2 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Rola Ecofys w niniejszym projekcie: Ecofys jest autorem projektu Europejskie Menu Klimatyczne; projekt został zrealizowany w ponad 250 gminach holenderskich w ramach programu Altener; zaimplementowano go także w kilkunastu gminach i powiatach z terenu całej Europy, po raz pierwszy w Polsce w wielkopolskich gminach Murowana Goślina i Pniewy; realizacja projektu Europejskie Menu Klimatyczne była prowadzona także w ramach współpracy bliźniaczych gmin polskich i holenderskich: De Bilt i Mieściska, Deurne i Leszna oraz Bladel i Pakości.

3 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Europejskie Menu Klimatyczne jest elementem niniejszego projektu: W dniach 9 marca oraz 15 maja 2006r. W Urzędzie Gminy w Raciechowicach odbyły się warsztaty podczas których zespół projektowy przy użyciu Europejskiego Menu Klimatycznego dokonał analizy stanu obecnego zaawansowania gminy Raciechowice w dziedzinie realizowania polityki klimatycznej oraz wybrał w oparciu o narzędzie internetowe kierunków dalszego jej rozwoju; otrzymane wyniki analiz posłużyły zespołowi projektowemu do opracowania wstępnego zarysu Polityki Klimatycznej gminy; Na jego podstawie zostało przygotowane opracowanie pod tytułem: Zarys polityki klimatycznej Gminy Raciechowice

4 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Skład zespołu realizującego niniejszy projekt: Marek Gabzdyl – Wójt Gminy Raciechowice; Mariusz Undas – Inspektor ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej Urząd Gminy Raciechowice; Wiesław Patalita – Inspektor ds. inwestycji; Urząd Gminy Raciechowice; Maria Sosnowska – wychowawca w Przedszkolu w Raciechowicach; Zofia Zawiejska – Figlewicz – nauczyciel przyrody w Zespole Szkół nr 1 w Raciechowicach; Ewa Krzysiak – nauczyciel przyrody, historii i WOS-u w Zespole Szkół nr 3 w Czasławiu; Janina Szymoniak – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Raciechowicach; Ryta Stożyńska – kierownik projektu; Marcin Madej – asystent projektu; Katarzyna Oleś – asystent projektu; Michał Siembab – Konsultant ds. Polityki Klimatycznej Ecofys.

5 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie wyników prac zespołu projektowego. Polityka klimatyczna i współpraca C1 Wprowadzenie w życie projektu mającego na celu realizację wybranych celów nadrzędnych: - Ograniczenie niskiej emisji w gminie poprzez montaż solarów do podgrzewania wody i centralnego ogrzewania oraz termomodernizację obiektów. - Produkcja rzepaku i przetwarzanie go na olej napędowy do maszyn rolniczych i pojazdów gminnych. C2 Współpraca regionalna i krajowa w zakresie promocji zwiększania efektywności energetycznej w budynkach publicznych. C3 Współpraca międzynarodowa w ramach Energie Cites. Promocja osiągnięć gminy na forum międzynarodowym poprzez stronę internetową.

6 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie wyników prac zespołu projektowego. Budownictwo mieszkaniowe C4 Promocja rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną planowanych budynków. Rozpowszechnianie wiedzy o poszczególnych rozwiązaniach technicznych poprzez strony internetowe, coroczne kampanie medialne, ulotki dostępne w Urzędzie Gminy oraz lokalne media. C5 Zwiększenie ilości budynków publicznych (obecnie tylko szkoły) wykorzystujących odnawialne źródła energii. C6Monitoring zużycia energii w wybranych nowobudowanych budynkach.

7 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie wyników prac zespołu projektowego. Rozwój gminy oraz planowanie przestrzenne. C7Koncentracja zabudowy w okolicach istniejących ciągów komunikacyjnych C8Zalesianie gruntów o niższej klasie bonitacyjnej.

8 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie wyników prac zespołu projektowego. Budynki publiczne oraz infrastruktura techniczna. C9 Promowanie zagadnień związanych ze zrównoważonym budownictwem na etapie tworzenia projektów oraz budowy nowych budynków publicznych. C10 Przygotowanie audytów energetycznych przed planowanymi pracami termomodernizacyjnymi. C11Wprowadzenie kryteriów środowiskowych w przetargach publicznych. C12 Montaż urządzeń do monitoringu zużycia energii oraz mediów we wszystkich budynkach publicznych na terenie gminy. C13Zakończenie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

9 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie wyników prac zespołu projektowego. Sektor komercyjny oraz publiczno – prywatny. C14 Wsparcie dla tworzenia zrównoważonych terenów inwestycyjnych na etapie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego. C15 Wsparcie w postaci uchwał promujących OZE dla podmiotów prywatnych i indywidualnych rozważających ich gospodarcze wykorzystanie. C16 Uruchomienie na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego szerokiej koalicji, realizującej wspólne działania w zakresie ochrony klimatu.

10 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie wyników prac zespołu projektowego. Transport. C17Budowa ścieżek rowerowych. C18 Produkcja biopaliw na zasadach partnerstwa publiczno – prywatnego. Promocja biopaliw wśród wszystkich przedstawicieli transportu. C19Modernizacja ciągów komunikacyjnych z odpowiednimi zarządcami dróg.

11 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie wyników prac zespołu projektowego. Rolnictwo i leśnictwo. C20Promocja OZE w sektorze rolniczym. C21 Przynajmniej 10% lokalnych firm rozważy możliwość zastosowania OZE oraz wprowadzenie stałego monitoringu zużycia energii i mediów. Przynajmniej połowa z nich wprowadzi OZE do ogólnego bilansu energii oraz rozpocznie monitoring energochłonności prowadzonej działalności gospodarczej. C22Zalesianie gruntów o niższej klasie bonitacyjnej.

12 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Omówienie wyników prac zespołu projektowego. Zaopatrzenie w energię odnawialną. C23 Opracowanie programu wykorzystania OZE do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu. C24Opracowanie programu pozyskiwania i gromadzenia biomasy celem wytwarzania energii.

13 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Wybrane cele główne polityki klimatycznej gminy Raciechowice. 1.Ograniczenie niskiej emisji w gminie poprzez montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody i centralnego ogrzewania oraz termomodernizację obiektów. 2. Produkcja rzepaku i przetwarzanie go na olej napędowy do maszyn rolniczych i pojazdów gminnych

14 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Podsumowanie: Dzięki współuczestnictwu gminy Raciechowice w strukturach sieci Energie Cites oraz podejmowaniu licznych samodzielnych inicjatyw gmina Raciechowice jest dziś wzorem w dziedzinie realizacji zasad polityki klimatycznej. Przyjęte do dalszej realizacji cele łączą dotychczasowe doświadczenia gminy Raciechowice z uwarunkowaniami zewnętrznymi. Przyjęte zadania umożliwiają jej dalszy rozwój w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

15 www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Dziękuję za uwagę. Ecofys Polska Sp. z o.o. ul. Garbary 56, 61-758 Poznań www.ecofys.pl m.siembab@ecofys.pl


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Zarys polityki klimatycznej w Raciechowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google