Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring zużycia energii i wody w obiektach Projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring zużycia energii i wody w obiektach Projektu"— Zapis prezentacji:

1 Monitoring zużycia energii i wody w obiektach Projektu
SchooBieDo Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie-Cites (PNEC) ul. Floriańska 55; KRAKÓW tel.: e_mail : Edward WEKSEJ ul.Cieśli 8/3 ; Bielsko-Biała tel.: e_mail :

2 dla przypomnienia: Historia Projektu SchooBieDo

3 PARTNERZY Europejska Sieć Miast Energie-Cites
Stowarzyszenie Gmin Polskich „Energie-Cites Rumuńska Sieć Miast „ORASE” Irlandzka Agencja Zarządzania Energią w Cork

4 Harmonogram realizacji Projektu
uruchomienie Projektu, przeglądy kontrolne i wybór obiektów, podjęcie monitoringu, utworzenie bazy danych, audyty energetyczne obiektów, przetargi i poszukiwanie finansowania, publikacja informacji i seminaria końcowe,

5 Oczekiwane rezultaty Projektu
baza danych charakterystyki energetycznej obiektów, z możliwością systematycznego poszerzania o nowe, wdrożone systemy monitorowania zużycia energii, projekty finansowania modernizacji systemów energetycznych w wybranych obiektach komunalnych publikacje popularyzujące nowoczesne gospodarowanie energią w budynkach komunalnych

6 Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie-Cites”
Polska część Projektu Organizator i koordynator : Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie-Cites” Uczestnicy: 11 gmin / miast, członków Stowarzyszenia

7 Polska część Projektu obejmuje łącznie 20 obiektów w 11 gminach:

8 Lokalizacja gmin – partnerów Projektu
Lubań Swierzawa Dzierżoniów Janów Ogrodzieniec Miechów Tychy Bieruń Bielsko-Biała Raciechowice Mieców Cieszyn

9 Harmonogram realizacji Projektu
JESTEŚMY TU

10 Baza danych Podstawowe dane charakteryzujące poszczególne budynki tj.:
parametry techniczne budynków ocena stanu budynków i poziom komfortu opis instalacji energetycznych zużycie energii i wody w ostatnich trzech latach zostały zebrane od administratorów metodą ankiet i te dane posłużyły do stworzenia bazy podstawowych danych obiektów.

11 Monitoring i benchmarking
Monitorowanie (ang. monitoring) to zorganizowany sposób obserwacji, zwykle ciągły i długoterminowy. [Wikipedia] Benchmarking to metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalanie („wzorowanie”) [M. Rynduch: Benchmarking zużycia energii cieplnej w szkołach powiatu nowosądeckiego – praca magisterska].

12 Monitoring zużycia energii i wody
Na podstawie danych zebranych ankietami od administratorów obiektów zostały wyliczone wskaźniki zużycia energii (EA) i wody dla roku 2002 i 2003 W latach 2004 i 2005 zbierano szczegółowe dane o zużyciu energii i wody na bazie faktur wystawianych przed dostawców. Te dane gromadzone były na dysku HDD w postaci bazy w Excel97.

13 ARKUSZ BAZY DANYCH DLA ROKU 2005

14 Benchmarking wg wskaźnika EA [kWh/m2.a]
Porównanie obiektów pomiędzy sobą dla jednego roku (przykładowo 2005)

15 WYLICZONE NA ARKUSZU WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ EA[kWh/m2/a]
w postaci wykresu do benchmarkingu obiektowego (obiekty pomiędzy sobą)

16 Ranking obiektów : posortowany wg rosnącego wskaźnika EA

17 Benchmarking wg wskaźnika zużycia wody [m3/os.a]
Porównanie obiektów pomiędzy sobą dla jednego roku (przykładowo 2005)

18 I to samo dla wody [m3/os/a]

19 Ranking wg wskażnika zużycia wody

20 Ciepło na ogrzewanie [kWh/m2.rok]
Wykresy wskaźnika EA [kWh/m2.rok] dla 4 lat trwania projektu ( ) każdy obiekt oddzielnie (benchmarking wieloletni poszczególnych obiektów) Uwaga: wskaźnik efektywności energetycznej ogrzewania EA został przeliczony dla standardowych stopnio-dni (DJ).

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Wskaźniki zużycia energii elektrycznej [kWh/m2.rok]

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Wskaźnik zużycia wody [m3/os.rok]

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


Pobierz ppt "Monitoring zużycia energii i wody w obiektach Projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google