Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRIORYTETU IX PO KL 23,25 września 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRIORYTETU IX PO KL 23,25 września 2008"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
PRIORYTETU IX PO KL 23,25 września 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji

2 Plan spotkania 10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników spotkania
10.15 – Podstawowe zasady realizacji projektów 11.00 – Wymogi odnośnie promocji projektów i oznaczania dokumentów w ramach PO KL 11.30 – Przerwa kawowa 11.45 – Rekrutacja w projektach 12.15 – Zasady dokonywania zmian w projektach 13.00 – Ogólne zasady sporządzania wniosków o płatność

3 Zasady współpracy Preferujemy kontakt e-mailowy
Zmiany wytycznych - newsletter WUP Kontakt telefoniczny oraz spotkania z opiekunami – wtorki i czwartki Spotkania informacyjne i szkolenia Wizyty w siedzibie beneficjenta i na miejscu realizacji projektu

4 Opiekunowie umów 9.1.1 Jolanta Koszyk tel. 12 428 78 56 Gmina Korzenna
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie Gmina Łapsze Niżne Fundacja Karpacka „Zielone Technologie” Gmina Rzezawa Aneta Hołda-Nowak tel Urząd Gminy w Książu Wielkim Gmina Miejska Kraków

5 Opiekunowie umów 9.1.2 Gmina Rzezawa „Ciekawa szkoła” Renata Kępczyk tel Gmina Rzezawa „Bezpieczna przyszłość przez wsparcie na starcie” Gmina Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa „Szkolny Ośrodek Kariery – Szansa na Sukces” Gmina Miasta Tarnowa – Urząd Miasta Tarnowa „Równym krokiem w przyszłość” Gmina Miejska Kraków „Okno na Europę - nauka języka angielskiego” Joanna Mackiewicz tel Gmina Miejska Kraków „Program rozwojowy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Krakowie” Gmina Miejska Kraków „Młodzieżowa E-Akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych”

6 Opiekunowie umów 9.1.2 Anna Samborska tel. 12 428 78 56
Gmina Ochotnica Dolna Anna Samborska tel Gmina Wielka Wieś Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Publiczna Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym Szkoła Podstawowa w Szczurowej Gmina Poronin 6

7 Opiekunowie umów 9.1.2 Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Joanna Mackiewicza tel Gmina Drwinia, Zespół Szkół w Mikluszowicach Gmina Przeciszów Gmina Chełmek Renata Kępczyk tel Gmina Wolbrom Publiczne Gimnazjum w Zaborowie 7

8 Opiekunowie umów 9.1.2 i 9.2 Beata Sikora
Gmina Gorlice Beata Sikora tel Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wlk Partner Service Góra Marta Gmina Tokarnia Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie Gmina Łapsze Niżne Iwona Głuszyńska tel 8

9 Opiekunowie umów 9.2 Powiat Limanowski
Iwona Głuszyńska tel Powiat Suski Powiat Tarnowski Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce Marzena Mieziewska-Drobny tel Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Kazimierz Kępa tel 9

10 Opiekunowie umów 9.3 Grzegorz Londo
Cezar Sp. z o.o. Grzegorz Londo tel 10

11 Opiekunowie umów 9.5 Nowe Motywacje Sp. z o.o. „Edukacja dla przyszłości - oświatowy projekt pilotażowy dla mieszkańców Gminy Zakliczyn” Agnieszka Haba tel

12 Przekazywanie płatności
Pierwsza transza dotacji rozwojowej wypłacana jest: po podpisaniu umowy, bez składania wniosku o płatność w terminie i wysokości określonej w harmonogramie płatności Przekazanie kolejnych transzy dotacji następuje na podstawie wniosku o płatność pośrednią rozliczającym co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dotacji Transza przekazywana jest w terminie do 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność (pod warunkiem, że WUP w Krakowie dysponuje środkami).

13 Rozliczanie projektu Wnioski o płatność pośrednią należy składać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie 8 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Bardzo ważne jest żeby wnioski o płatność składane były zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem płatności. Wniosek o płatność przygotowywany jest w obowiązującej wersji generatora wniosków płatniczych.

14 Rozliczanie projektu c.d.
Istnieje możliwość złożenia cząstkowego wniosku o płatność, w którym rozliczane będzie co najmniej 40 % środków dotychczas otrzymanych. Zatwierdzenie takiego wniosku nie uprawnia do otrzymania kolejnej transzy dotacji. Końcowy wniosek o płatność beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

15 Rejestracja szkoleń Każde organizowane przez beneficjentów szkolenie musi zostać zarejestrowane w internetowej bazie ofert szkoleniowych, na stronie: Aktualizację informacji o każdym organizowanym szkoleniu należy robić przynajmniej raz w miesiącu.

16

17 Zwrot środków Oszczędności powstałe w projektach należy niezwłocznie zgłaszać do WUP Od stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych naliczane są odsetki jak dla zaległości podatkowych Kwoty niewykorzystane traktowane są jako nadmiernie pobrane i wówczas również naliczane są odsetki

18 Monitoring i kontrola Informacje o problemach z realizacją projektu należy: zgłaszać niezwłocznie do WUP umieszczać w pkt.12 wniosku o płatność. Wraz z wnioskiem o płatność należy przekazać informacje o wszystkich uczestnikach projektu (PEFS)

19 Pozostałe obowiązki beneficjenta
Zgłoszenie do Instytucji Wdrażającej wydatków niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym, w terminie wyznaczonym przez IW Ujawnianie wszystkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu Zwrot odsetek bankowych od przekazywanych transz dotacji – z wyjątkiem gmin i powiatów

20 Pozostałe obowiązki beneficjenta c.d.
Informowanie IW o zbyciu wszystkich aktywów wytworzonych w ramach Projektu Zgłaszanie wszystkich wykrytych nieprawidłowości przy realizacji projektu Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia r. oraz informowaniu IW o miejscu archiwizacji dokumentów

21 Podstawowe dokumenty regulujące zasady realizacji projektu
Umowa o dofinansowanie projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki System Realizacji Programu Kapitał Ludzki (zwłaszcza Zasady finansowania PO KL i Zasady sytemu sprawozdawczości w PO KL) Plan komunikacji PO KL

22 Pomocne strony internetowe
zakładka Program Operacyjny Kapitał Ludzki/Materiały dla Beneficjentów (strona w budowie) strona Instytucji Pośredniczącej PO KL w Małopolsce zakładka Programy Operacyjne na lata 2007/2013/Kapitał Ludzki strona Instytucji Zarządzającej PO KL

23 e-mail: ppaw@wup-krakow.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Paweł Pawłowski Telefon –


Pobierz ppt "PRIORYTETU IX PO KL 23,25 września 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google