Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultant – prelegent

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultant – prelegent"— Zapis prezentacji:

1 Zakres i formy świadczenia usług informacyjnych przez Punkty Konsultacyjne
Konsultant – prelegent Krzysztof Baran; Jan Dobosz; Iwona Jaśkiewicz; Rafał Koszyk, Barbara Kubańska.

2 Zadania Lokalnego Punktu Konsultacyjnego
1. Usługi informacyjno – konsultacyjne w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania przez klientów PK wsparcia finansowego na realizację projektów ze środków publicznych 2. Działania promocyjno - informacyjne

3 Rozpoczęcie świadczenia usługi informacyjnej
to ustalenie statusu i zakresu potrzeb Państwa jako klientów PK udzielenie kompleksowej usługi informacyjnej lub przekierowanie Państwa do właściwej instytucji

4 Zakres i rodzaje usług informacyjnych świadczonych przez PK
inne informacje możliwości i zasady uzyskania usług specjalistycznych rozpoczynanie i wykonywanie działalności gospodarczej lub rezygnacja z prowadzenia możliwość uzyskania wsparcia na realizację projektów w ze środków publicznych

5 Informacje na temat rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej lub rezygnacji
Podejmowanie działalności gospodarczej - rejestracja działalności gospodarczej - wady i zalety różnych form prawnych działalności gospodarczej - dokumentacja niezbędna do rejestracji działalności gospodarczej - wskazanie obowiązków rejestracyjnych - możliwości pozyskania kapitału na etapie zakładania firmy) Wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe - zatrudnianie pracowników - finansowanie działalności - kontrola przedsiębiorstw 3. Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

6 Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia na realizacje projektów w latach ze środków publicznych Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektu

7 Informacje na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych
i korzystania: z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym z usług doradczych proeksportowych (działanie 6.1 PO IG) z dofinansowanych szkoleń (baza danych usług szkoleniowych)

8 Baza danych ofert szkoleniowych http://www.inwestycjawkadry.info.pl

9

10 Zapraszamy do Akademii PARP
Która oferuje: - bezpłatne szkolenia on-line dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; wsparcie infolinii z opiekunami kontaktującymi się telefonicznie i poprzez przez 12 godzin dziennie 6 dni w tygodniu dostęp do ekspertów merytorycznych – tutorów fora i czaty internetowe warsztaty regionalne

11

12 Fundusze pożyczkowe pożyczki udzielane mikro- lub małym przedsiębiorcom nie będącym w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu wytycznych wspólnoty oprocentowanie nie niższe, niż stopa referencyjna określona przez komisję europejską, obowiązująca w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki - maksymalna wysokość pożyczki = PLN

13 Fundusze poręczeniowe
poręczenia udzielane mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom nie będącym w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu wytycznych wspólnoty; poręczenia dotyczą wyłącznie kredytu lub pożyczki zaciągniętej w instytucji kredytującej, z którą fundusz podpisał umowę o współpracy poręczany kredyt/pożyczka jest oprocentowany nie niżej, niż stopa referencyjna obowiązująca w dniu zawarcia umowy o udzieleniu kredytu/pożyczki - wartość poręczenia - max 80 % wartości kredytu/pożyczki

14 Inne informacje Informacje teleadresowe
(baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży Wskazanie instytucji (posiadających bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych)

15 Zakres działań promocyjno – informacyjnych
Seminaria nt. aktualnie realizowanych programów Informowanie, na czym polega reforma regulacji, korzyści przedsiębiorców z udziału w stanowieniu lepszego prawa

16 Formy świadczenia usług przez Punkty Konsultacyjne
Usługa bezpośrednia w punkcie PK Dyżury poza siedziba punktu PK Usługa telefoniczna Usługa fax-em Usługa mailowa Usługa udzielona za pośrednictwem poczty Seminaria informacyjne dla grupy/grup przedsiębiorców, które będą organizowane w zależności od uzasadnionych potrzeb (np. w sytuacji powstania ”luki informacyjnej”, wprowadzenia nowych uregulowań prawnych, zmian w realizacji i wdrażaniu programów pomocowych)

17 Polecamy usługi informacyjne świadczone w miejscu lokalizacji Punktu Konsultacyjnego jak również poza jego siedzibą podczas wyznaczonych dyżurów

18 Zapraszamy Państwa do lokalnego Punktu Konsultacyjnego
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” – od 8.00 do 16.00 Damrota 4 Opole 77/ wew.23 i Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: listopad Nysa – Urząd Miasta; Olesno – Starostwo powiatowe; Namysłów – Urząd Miasta; Kluczbork – Opolska Izba Gospodarcza 17; 21; 25 i 28 listopad w godzinach od – do 14.00 harmonogram dyżurów – strona

19 Zapraszamy Państwa do lokalnego Punktu Konsultacyjnego
Izba Rzemieślnicza – od 7.30 do 15.30 Katowicka 55 Opole Telefon 77/ wew. 24 Punkt Konsultacyjny pełni dyżury poza swoją siedzibą: listopad Cechy Rzemiosł Różnych w: Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Krapkowicach, Prudnik 17,20,24 oraz 27 listopada w godzinach 09:00-15:00 harmonogram dyżurów - strona

20

21 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Telefony informacyjne
Ważne adresy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Telefony informacyjne , , ,

22 Ważne adresy (cd) Izba Rzemieślnicza w Opolu Stowarzyszenie
ul. Katowicka 55 Opole Telefony informacyjne (77) wew. 24 Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” ul. Damrota 4 45 – 064 Opole Telefony informacyjne (077) wew. 23

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konsultant – prelegent"

Podobne prezentacje


Reklamy Google