Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w regionie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w regionie”"— Zapis prezentacji:

1 „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w regionie”
Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu Marta Olszewska Dyrektor Biura IPH w Toruniu Toruń, 28 lipca 2011 r.

2 Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu:
jest niezależną i apolityczną organizacją samorządu gospodarczego - zrzesza przedsiębiorstwa na zasadzie dobrowolności działa na mocy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. “O izbach gospodarczych”

3 Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu:
powstała w listopadzie 1989 roku skupia 199 firm z województwa kujawsko- pomorskiego - posiada oddział: w Rypinie (19 firm) we Włocławku (16 firm)

4 Główne cele Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu
reprezentowanie interesów środowiska - gospodarczego wobec władz samorządu terytorialnego kształtowanie polityki gospodarczej w regionie promocja etycznych zachowań w biznesie - integracja środowiska gospodarczego

5 Główne cele Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu
- opiniowanie nowych uregulowań prawnych: centralnych (poprzez KIG) regionalnych - spotkania z przedstawicielami administracji i samorządu terytorialnego

6 Nasze Usługi: LOBBING poprzez reprezentowanie interesów gospodarczych naszych członków SPOTKANIA PRZEDSIĘBIORCÓW - swobodna wymiana doświadczeń - nawiązywanie kontaktów handlowych inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w ramach branży np. klastry PODPIS ELEKTRONICZNY

7 Nasze Usługi: Regionalne Centrum Eksportu – organizacja misji
gospodarczych i wyjazdów studyjnych, usługi doradcze dla eksporterów Punkt Konsultacyjny - bezpłatne doradztwo dla firm oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji

8 Nasze Usługi: Legalizacja dokumentów handlowych firm eksportowych
Informacja gospodarcza: raporty handlowe, listy teleadresowe Realizacja projektów finansowanych z Unii Europejskiej

9 Regionalne Centrum Eksportu:
prowadzenie regionalnego portalu informacyjnego dla polskich eksporterów i partnerów zagranicznych „Eksporterzy regionu kujawsko-pomorskiego” prowadzenie bazy danych o regionalnych eksporterach wsparcie dla firm rozpoczynających eksport oraz firm już eksportujących wspieranie grup eksporterów - pomoc dla firm w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój eksportu.

10 Oferta IPH w zakresie usług informacyjnych:
Wywiadownia gospodarcza Listy teleadresowe Oferty współpracy zagranicznej

11 Realizowane projekty:
1. Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą świadczący usługi informacyjne z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia. Dyżury konsultantów w Rypinie.

12 Punkt Konsultacyjny: Konsultanci PK świadczą bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej z zakresu: prawa, marketingu, finansów, podatków, itp., dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje,

13 Punkt Konsultacyjny: dostępnej na rynku oferty finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe, itp., administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia firmy.

14 2. KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

15 KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw
Projekt polega na stworzeniu funkcjonalnej ogólnopolskiej sieci świadczącej wysokiej jakości usługi na rzecz firm. Działalność sieci będzie oparta na instytucjach wspierania przedsiębiorczości - głównie izbach gospodarczych zrzeszonych i niezrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej.

16 KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw
W ramach projektu IPH w Toruniu świadczy 3 usługi: - punkt doradczy dla eksporterów - kojarzenie partnerów zagranicznych z polskimi - audyt energetyczny Usługi proinnowacyjne to konkretne korzyści dla firmy: - łatwiejszy dostęp do innowacji - poprawa konkurencyjności firmy na rynku - pozyskanie nowych partnerów handlowych oraz nowych, zagranicznych rynków zbytu - bezpłatne usługi świadczone są w ramach pomocy de minimis (do 200 tys. Euro przez 3 lata dla firmy).

17 3. Świadoma przedsiębiorczość -
Celem projektu jest wsparcie uczniów szkół zawodowych i technicznych w zakresie radzenia sobie na rynku p pracy (albo jako pracownik lub jako osoba prowadząca własna działalność gospodarczą). Wsparcie dotyczy także nauczycieli wykładających przedmiot przedsiębiorczość - projekt ma rozwinąć ich wiedzę i umiejętności związane z przedsiębiorczością.

18 Świadoma przedsiębiorczość
Jednym z długofalowych efektów projektu ma być zwiększenie świadomości młodych „przedsiębiorców" i wprowadzenie ich w tajniki rynku pracy. Projekt skierowany jest do trzech głównych grup docelowych: - uczniowie szkół średnich jako potencjalne osoby chcące założyć działalność gospodarczą - nauczyciele szkół średnich przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości" - przedsiębiorcy

19 Świadoma przedsiębiorczość
Partnerzy w projekcie: Lider: Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu Partner 1: Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz Partner 2: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Poznań Partner 3: Powiat Toruński Partner 4: Miasto Bydgoszcz Partner 5: Powiat Poznański

20 4. Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej- pomoc firmom w pierwszych okresach prowadzenia działalności. Usługa jest skierowana także dla firm z dłuższym stażem na rynku. Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej przeznaczona jest dla przedsiębiorców bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

21 Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
Usługa składa się z dwóch etapów: W etapie I klient otrzyma diagnozę potrzeb biznesowych - będzie to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Identyfikacja ta polegać będzie na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.

22 Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej
Etap II usługi to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych potrzeb w etapie I, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania. Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb biznesowych, zostanie podpisana umowa z klientem na świadczenie usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

23 5. Masz pomysł – załóż firmę - projekt realizowany w partnerstwie z TARR i 6 innymi IOB.
Izba odpowiada za realizację projektu w Rypinie i Polega na udzielaniu wsparcia inwestycyjnego i pomostowego osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

24 Masz pomysł – załóż firmę
Jaką formę wsparcia można uzyskać? szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej - 30 godzin, opiekę indywidualnego doradcy - pomoc w opracowaniu biznes planu - min. 5 godzin, środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości - maksymalnie do wysokości 40 tys. złotych,

25 Masz pomysł – załóż firmę
wsparcie pomostowe w wysokości średnio 700 złotych, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

26 Dziękuję za uwagę Izba Przemysłowo-Handlowa   ul. Kopernika 4 (II piętro), Toruń  tel.: 056/ , fax: 056/


Pobierz ppt "„Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców w regionie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google