Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokąd zmierzasz, uczniu?” Elżbieta Lesińska, Andrzej Kobylec

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokąd zmierzasz, uczniu?” Elżbieta Lesińska, Andrzej Kobylec"— Zapis prezentacji:

1 Dokąd zmierzasz, uczniu?” Elżbieta Lesińska, Andrzej Kobylec
Uczeń na (edukacyjnych) rozstajach dróg Elżbieta Lesińska, Andrzej Kobylec Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 1

2 Przychodzi Małgosia-Jaś do pedagoga,
wychowawcy, rodzica… Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102

3 www.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102
…a pedagog, wychowawca, rodzic - doradza Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 3

4 Dokumenty, które powinniśmy znać, aby móc doradzić
Kształcenie zawodowe-rozporządzenia MEN. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenie ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych z dnia 11 stycznia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 20 stycznia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 24 lutego 2012 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 4

5 Dokumenty, które powinniśmy znać, aby móc doradzić
Kształcenie zawodowe-rozporządzenia MEN. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 21 czerwca 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy z dnia 16 lipca 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, prowadzonego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych z dnia 14 września 2012r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 16 października 2012 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 5

6 Dokumenty, które powinniśmy znać, aby móc doradzić
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Dlaczego to rozporządzenie jest dla nas ważne w kontekście pomocy w wyborze drogi kształcenia? Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 6

7 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Ponieważ z tego rozporządzenia dowiemy się przede wszystkim, jakie są:  Nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty, uporządkowanych według grup wielkich, dużych i średnich, zgodnych z nazwami grup ustalonymi w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Np. asystentka stomatologiczna (symbol cyfrowy zawodu ), to zawód należący do: jednej z 9 grup wielkich: technicy i inny średni personel, grupy dużej: średni personel do spraw zdrowia, grupy średniej: inny średni personel do spraw zdrowia. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 7

8 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 8

9 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego – obszary kształcenia
1) A - administracyjno-usługowy; 2) B - budowlany; 3) E - elektryczno-elektroniczny; 4) M - mechaniczny i górniczo-hutniczy; 5) R - rolniczo-leśny z ochroną środowiska; 6) T - turystyczno-gastronomiczny; 7) Z - medyczno-społeczny; 8) S - artystyczny. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 9

10 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Ponadto rozporządzenie stanowi o tym, że: od roku szkolnego 2012/2013 w niektórych zawodach, istniejących do tej pory, zaprzestaje się rekrutacji, a kształcenie w nich trwa do zakończenia cyklu kształcenia. Powstają nowe zawody i niekiedy taki zawód otrzymuje jedynie nową nazwę, czasem zaś powstaje z połączenia kilku zawodów. Inna ważna zmiana, to ostatni rok rekrutacji w technikach uzupełniających dla dorosłych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 10

11 Był sobie rzeźnik-wędliniarz…
Klasyfikacja zawodów Przykład 1: Był sobie rzeźnik-wędliniarz… Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 11

12 www.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102
Klasyfikacja zawodów …a jest wędliniarz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 12

13 monter sieci komunalnych…
Klasyfikacja zawodów Przykład 2: Był sobie monter sieci komunalnych… Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 13

14 …monter instalacji gazowych…
Klasyfikacja zawodów …monter instalacji gazowych… Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 14

15 monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Klasyfikacja zawodów …oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 15

16 (zupełnie nowy, atrakcyjny) monter sieci, instalacji
Klasyfikacja zawodów …a jest (zupełnie nowy, atrakcyjny) monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 16

17 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Z rozporządzenia dowiemy się również, jakie są: Typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie: trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, czteroletnie technikum oraz szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.  Szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, zawarte we wnioskach ministrów właściwych w zakresie zawodów. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 17

18 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Przykład 1: Zawód technika geodety można zdobyć w technikum lub w 2-letniej szkole policealnej. Kształcenie w tym zawodzie nie będzie realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 18

19 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Przykład 2: Zawód kucharza można zdobyć w szkole zasadniczej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 19

20 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Przykład 3: Zawód technika masażysty można zdobyć w 2-letniej szkole policealnej. Na poziomie technikum - wyłącznie dla uczniów niewidomych i słabowidzących. Kształcenie w tym zawodzie nie będzie realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 20

21 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Przykład 4: Zawód technik transportu drogowego można zdobyć na poziomie szkoły policealnej. Wymagane jest prawo jazdy kat. B; kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone jest wyłącznie w formie stacjonarnej. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 21

22 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Przykład 5: Technik pożarnictwa Kształcenie na poziomie szkoły policealnej Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 22

23 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Rozporządzenie informuje także o tym, jakie są:  Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (jedynie zawody szkolnictwa artystycznego nie mają wyodrębnionych kwalifikacji w zawodzie ). Możliwości prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 23

24 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Co oznacza pojęcie kwalifikacji zawodowej? Kwalifikacja w zawodzie, to zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 24

25 www.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 25

26 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Jest to egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, jeśli został przeprowadzony w ramach jednej kwalifikacji. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 26

27 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Skoro już poznaliśmy naszego montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, to na jego przykładzie popatrzmy na możliwości osiągnięcia tak wysokich kwalifikacji zawodowych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 27

28 www.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 28

29 Kwalifikacje B.8 i B.9 można zdobyć:
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Kwalifikacje B.8 i B.9 można zdobyć: uczęszczając do 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej,  kończąc kwalifikacyjne kursy zawodowe. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 29

30 Możliwości kształcenia zawodowego
A jeżeli nasz monter zechce kształcić się dalej i osiągnąć wyższy poziom zawodowych umiejętności, czyli zdobyć tytuł technika ? Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102

31 Możliwości kształcenia zawodowego
Nasz monter powinien: uzupełnić wykształcenie ogólne w liceum ogólnokształcącym (rozpoczynając naukę od II klasy ),  zdobyć kwalifikację określoną dla zawodu technik urządzeń sanitarnych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 31

32 www.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102
Zależności między zawodami monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz technik urządzeń sanitarnych Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 32

33 www.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102
Zależności między zawodami monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz technik urządzeń sanitarnych Kwalifikacje B.8 i B.9 w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych z poziomu szkoły zasadniczej są więc bazowe także dla technika urządzeń sanitarnych. Kwalifikację B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych można zdobyć, kończąc kwalifikacyjne kursy zawodowe. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 33

34 Możliwości kształcenia zawodowego
W przypadku niektórych zawodów kwalifikacje bazowe z zawodu robotniczego stanowią podbudowę pod kilka zawodów technikalnych: np. kwalifikacja dla zawodu sprzedawca stanowi bazę dla technika handlowca i technika księgarstwa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102

35 Gdzie szukać informacji o zawodach
– przewodnik po zawodach Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 35

36 Gdzie szukać informacji o zawodach
– przewodnik po zawodach Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 36

37 Inne przydatne strony www:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 37

38 Elżbieta Lesińska elesinska@o2.pl Andrzej Kobylec kobyleca@wp.pl
Dziękujemy za uwagę! Elżbieta Lesińska Andrzej Kobylec Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, Szczecin tel. (91) 43 16 102 38


Pobierz ppt "Dokąd zmierzasz, uczniu?” Elżbieta Lesińska, Andrzej Kobylec"

Podobne prezentacje


Reklamy Google