Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tabele przedstawiają ramowy program nauczania na kierunku filologia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tabele przedstawiają ramowy program nauczania na kierunku filologia"— Zapis prezentacji:

1 Tabele przedstawiają ramowy program nauczania na kierunku filologia
Plany studiów stacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski rusycystyka i język angielski germanistyka i język angielski Tabele przedstawiają ramowy program nauczania na kierunku filologia Specjalności główna: anglistyka, germanistyka, rusycystyka Specjalność dodatkowa: język rosyjski, język angielski ZATWIERDZONE NA RADZIE WYDZIAŁU W DNIU

2 Plany studiów stacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski ; rusycystyka i język angielski ; germanistyka i język angielski SEMESTR 1 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – fonetyka ćw. zal. z oc. 30 PNJ- gramatyka PNJ- konwersacja PNJ- leksyka Drugi język obcy (ang./ros.) zal. 60 Historia literatury ćw. + wykł. zal. z oc. + zal 15+15 Wstęp do literaturoznawstwa zal. z oc. 15 Łacina/SCS* Wstęp do językoznawstwa zal. z oc . + egz. Metodyka nauczania (I specjalność) Profilaktyka zdrowotna wykł. Psychologia W-F Kolor pomarańczowy- przedmioty ze specjalności dodatkowej Łacina obowiązuje na anglistyce i germanistyce, SCS – na rusycystyce Studenta I roku obowiązuje zaliczenie do końca danego roku akademickiego zajęć z przysposobienia bhp i p/poż. SEMESTR 2 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – fonetyka ćw. zal. z oc. 30 PNJ- gramatyka PNJ- konwersacja PNJ- leksyka Drugi język obcy (ang./ros.) zal. + egz. 60 Historia literatury ćw. + wykł. zal. z oc. + egz. 15+15 Gramatyka opisowa z elementami gramatyki historycznej i kontrastywnej wykł. zal. Kultura i historia obszaru językowego Metodyka nauczania (I specjalność) pedagogika Psychologia zal. z oc. Technologia informacyjna W-F Egzamin z praktycznej nauki języka (z głównej specjalności) jest egzaminem komisyjnym składa się z zaznaczonych modułów kolorem żółtym

3 Plany studiów stacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski ; rusycystyka i język angielski ; germanistyka i język angielski SEMESTR 3 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – tłumaczenia ćw. zal. z oc. 30 PNJ- gramatyka PNJ- konwersacja PNJ- leksyka zal . z oc . Historia literatury ćw. + wykł. zal. z oc. + zal. 15+15 Historia filozofii wykł. zal. z oc. 15 Gramatyka opisowa z elementami gramatyki historycznej i kontrastywnej zal. Kultura i historia obszaru językowego Metodyka nauczania (I specjalność) zal . z oc. Pedagogika Emisja głosu PNJ – fonetyka Gramatyka opisowa z elem. językoznaw.kontrastywnego Praktyka asystencka-główna specjalizacja 75 Kolor pomarańczowy- przedmioty ze specjalności dodatkowej SEMESTR 4 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – tłumaczenia ćw. zal. z oc. 30 PNJ- gramatyka PNJ- konwersacja zal. z oc. PNJ- leksyka PNJ- stylistyka Historia literatury ćw. + wykł. zal . z oc. + egz. 15+15 Gramatyka opisowa z elem. gram. hist. i kontrastywnej wykł. egz. Metodyka nauczania (I sp) zal. z oc. +egz. Metodyka nauczania (II sp) PNJ – fonetyka Gramatyka op. z elem. językoz. kontrastywnego zal. 15 Egzamin z praktycznej nauki języka (z II specjalności): fonetyka, gramatyka i konwersacja Egzamin z praktycznej nauki języka ( głównej specjalności) jest egzaminem komisyjnym składa się z zaznaczonych modułów ( kolor żółty)

4 Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.
Plany studiów stacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski ; rusycystyka i język angielski ; germanistyka i język angielski SEMESTR 6 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – tłumaczenia ćw zal. z oc. 30 PNJ- stylistyka zal. z oc. Warsztaty dyplomowe zal. PNJ – leksyka i stylistyka PNJ- tłumaczenia Egzamin z praktycznej nauki języka (z II specjalności): leksyka i stylistyka oraz tłumaczenia Egzamin z praktycznej nauki języka ( głównej specjalności) jest egzaminem komisyjnym składa się z zaznaczonych modułów ( kolor żółty) Kolor pomarańczowy- przedmioty ze specjalności dodatkowej Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie ustnego egzaminu dyplomowego. SEMESTR 5 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – tłumaczenia ćw. zal .z oc. 30 PNJ- stylistyka zal. z oc. Akwizycja języka obcego wykł. Warsztaty dyplomowe zal. Komunikacja społeczna Kultura krajów Unii Europejskiej 15 PNJ – leksyka i stylistyka PNJ- tłumaczenia zal .z oc. Historia literatury Gramatyka op. z elem. językoz. kontrastywnego Kultura i historia obszaru językowego Praktyka przedmiotowo-dydaktyczna ( I sp) 75 Praktyka przedmiotowo-dydaktyczna ( II sp)


Pobierz ppt "Tabele przedstawiają ramowy program nauczania na kierunku filologia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google