Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Anna Murkowska dr Przemysław Wolski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Anna Murkowska dr Przemysław Wolski"— Zapis prezentacji:

1 dr Anna Murkowska dr Przemysław Wolski
Od misji do wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia – doświadczenia Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego – jednostka naukowo-dydaktyczna UW, istnieje w obecnej formie od 1998 roku dr Anna Murkowska dr Przemysław Wolski

2 Misja kształcenie dwuprzedmiotowych nauczycieli języków obcych
doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych udział w kształceniu językowym studentów Uniwersytetu Warszawskiego udział w przygotowywaniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego do wymagań współczesnej dydaktyki szkoły wyższej upowszechnianie społecznie wiedzy o nauczaniu i uczeniu się języków obcych rozwijanie stałych i silnych związków z regionem w dziedzinie nauczania języków obcych kształtowania postaw interkulturowych, opartych na wzajemnym poznaniu i poszanowaniu różnorodności językowej i kulturowej kształcenie umożliwi absolwentom przyszłe zatrudnienie i mobilność zawodową oraz prowadzenie prac badawczych i eksperckich w dziedzinie nauczania języków obcych i edukacji europejskiej niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej Lektoraty - nabycie umiejętności akademickich w języku obcym, płynne wchodzenie w rynek pracy podwyższania jej kwalifikacji językowych i umiejętności dydaktycznych niezbędnych przy prowadzeniu zajęć w języku obcym, zwłaszcza na odległość Tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy o nauczaniu i uczeniu się języków obcych, rozpowszechnianie najlepszych sposobów działania w praktyce Szkoły wszystkich szczebli, ze stowarzyszeniami/towarzystwami naukowymi i zawodowymi oraz z instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami – interesariusze zewnętrzni Kształcenie większości studentów w dwóch specjalnościach językowych i specjalne zajęcia dydaktyczne poświęcone rozwijaniu tych postaw Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

3 Strategia 1.” kształcenie dwuprzedmiotowych nauczycieli języków obcych” kultura jakości, rozpoznawalna przez studentów UW, szkoły, instytucje oraz rynek pracy stałe doskonalenie i rozwijanie programów studiów wdrażanie najnowszych badań naukowych i ekspertyz w dziedzinie nauczania języków obcych pozytywna ocena przez kandydatów na studia I stopnia pozytywna ocena przez szkoły i inne instytucje zatrudniające absolwentów Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

4 Strategia 2. „doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych”
analiza rynku edukacyjnego pod kątem potrzeb na konkretne kierunki studiów prowadzenie studiów niestacjonarnych poszerzenie oferty studiów podyplomowych (m.in. opracowanie studiów  CLIL w języku  niemieckim i francuskim) uatrakcyjnienie i zmniejszenie kosztów m.in. przez zwiększenie udziału e-learningu Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

5 Strategia 3 „udział w kształceniu językowym studentów Uniwersytetu Warszawskiego” prowadzenia lektoratów w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych E-lektoraty wspólnie z COME lektoraty dedykowane dla zajęć dodatkowej specjalności nauczycielskiej prowadzenie całości zajęć w języku obcym Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

6 Strategia 4. „udział w przygotowywaniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego do wymagań współczesnej dydaktyki szkoły wyższej” prowadzenie „Studiów podyplomowych dla nauczycieli i nauczycieli akademickich w zakresie nauczania po angielsku przedmiotów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i artystycznych” uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie kształcenia językowo-przedmiotowego w języku angielskim, francuskim i niemieckim tworzenie publikacji naukowych w językach obcych, propagowanie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w nauczaniu na poziomie akademickim, rozwijanie metodyki nauczania na odległość oraz metodologii badań nad e-learningiem Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

7 Strategia 5 „upowszechnianie społeczne wiedzy o nauczaniu i uczeniu się języków obcych” współpraca z ośrodkami realizującymi podobne zadania w kraju i za granicą publikacje naukowe, eksperckie i popularyzatorskie udział w krajowych i międzynarodowych projektach związanych z nauczaniem języków obcych szkolenia doskonalenia umiejętności dydaktycznych dla nauczycieli i opiekunów praktyk w szkołach prowadzenie praktyk opiekuńczo-wychowawczych i pedagogicznych w szkołach tworzenie materiałów egzaminacyjnych Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

8 Strategia 6 „rozwijanie stałych i silnych związków z regionem w dziedzinie nauczania języków obcych” szkoły Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy stowarzyszenia/towarzystwa naukowe i zawodowe instytucje edukacyjne przedsiębiorstwa Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

9 Strategia 7 „kształtowanie postaw interkulturowych, opartych na wzajemnym poznaniu i poszanowaniu różnorodności językowej i kulturowej” koncepcja kształcenia: kształcenie nauczycieli dwuprzedmiotowych (dwujęzyczność lub „Historia i społeczeństwo”) Moduł europejski (m.in. Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa)  współpraca z partnerami zagranicznymi (wyjazdy pracowników i studentów) Współpraca z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i Centrum Europejskim UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

10 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia
1 Zespół ds. zapewniania doskonalenia jakości procesu dydaktycznego w CKNJOiEE UW raport samooceny CKNJOiEE UW (zgodność procesu dydaktycznego z efektami kształcenia i standardami kształcenia nauczycieli) raport nt. zgodności programów z modułowymi efektami kształcenia rekomendacje zmian organizacyjnych i programów Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

11 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia
2 PROCES PROJEKTOWANIA DYDAKTYKI w CKNJOiEE UW weryfikacja programów (wiedza, umiejętności, postawy) metody i materiały dydaktyczne zgodność ze standardami (wymiar, kolejność, formy zajęć) kwalifikacje naukowe nauczycieli akademickich organizacja zajęć i praktyk (wymiar zajęć i przestrzeganie regulaminów) Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

12 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia
Organizacja monitoringu Analiza dokumentacji (dla potrzeb raportu samooceny) - zespół Zebrania dyrekcji, pełnomocnika ds. programowych i kierowników kolegiów (programy studiów, potrzeby kadrowe, zasoby postulaty i potrzeby studentów) Semestralne monitorowanie procedur związanych z tokiem studiów (zastępcy ds. studenckich) Monitorowanie danych w USOS (pełnomocnicy ds. USOS) Zasoby biblioteczne i sprzęt (kierownicy kolegiów) Informacje na stronach internetowych (wyznaczeni koordynatorzy) Treści kształcenia nauczycieli (zespół międzykolegialny) Zgłaszanie zmian programowych (dyrekcja, kierownicy kolegiów, członkowie Rady Centrum, nauczyciele akademiccy, studenci interesariusze zewnętrzni) ankiety Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

13 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia
Współpraca: dyrekcja – kierownicy kolegiów– pracownicy – samorząd Zebrania pracowników kolegiów z kierownikami Zebrania kierowników kolegiów z samorządami Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

14 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia
Ocena i samoocena pracowników ankiety studenckie arkusze samooceny pracowników wyjaśnienia pisemne w przypadku powtarzających się negatywnych wyników ankiet hospitacje zajęć Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

15 Dziękujemy za uwagę! Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW


Pobierz ppt "dr Anna Murkowska dr Przemysław Wolski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google