Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tabele przedstawiaj ą ramowy program nauczania na kierunku filologia ZATWIERDZONE NA RADZIE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W DNIU 6.07.2011 Plany studiów stacjonarnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tabele przedstawiaj ą ramowy program nauczania na kierunku filologia ZATWIERDZONE NA RADZIE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W DNIU 6.07.2011 Plany studiów stacjonarnych."— Zapis prezentacji:

1 Tabele przedstawiaj ą ramowy program nauczania na kierunku filologia ZATWIERDZONE NA RADZIE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W DNIU 6.07.2011 Plany studiów stacjonarnych specjalności Plany studiów stacjonarnych specjalności: ANGLISTYKA RUSYCYSTYKA GERMANISTYKA

2 Plany studiów stacjonarnych specjalności Plany studiów stacjonarnych specjalności: anglistyka ; rusycystyka ; germanistyka SEMESTR 1 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – FONETYKAĆW.ZAL. Z OC. 30 PNJ- GRAMATYKAĆW.ZAL. Z OC. 30 PNJ- LEKSYKAĆW.ZAL. Z OC. 30 PRAKTYCZNA NAUKA DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO (ANG./ROS./NIEM.) ĆW.ZAL.60 HISTORIA LITERATURYĆW. + WYKŁ. ZAL. Z OC. ZAL 15+15 WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA ĆW. WYKŁ. ZAL. Z OC ZAL 30+15 ŁACINA/SCS*ĆW.ZAL. Z OC. 30 WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA ĆW. WYKŁ ZAL Z OC ZAL 15+30 DYDAKTYKA JĘZYKAWYKŁ.ZAL.30 PSYCHOLOGIAWYKŁ.ZAL.30 W-FĆW.ZAL.30 Łacina obowiązuje na anglistyce i germanistyce, SCS – na rusycystyce SEMESTR 2 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – FONETYKAĆW.ZAL Z OC.30 PNJ- GRAMATYKAĆW.ZAL Z OC.30 PNJ- LEKSYKAĆW.ZAL. Z OC.30 PRAKTYCZNA NAUKA DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO (ANG./ROS./NIEM.) ĆW.ZAL.+ EGZ.60 HISTORIA LITERATURYĆW. + WYKŁ. ZAL. Z OC.+ EGZ. 30+15 GRAMATYKA OPISOWAĆW+ WYKŁ ZAL. Z OC +ZAL 30+15 KULTURA I HISTORIA OBSZARU JĘZYKOWEGO WZAL.30 DYDAKTYKA JĘZYKAWYKŁZAL. Z OC.30 PEDAGOGIKAWZAL.30 PSYCHOLOGIAWZAL. Z OC.30 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWZAL. Z OC30 W-FĆWZAL30 PRAKTYKA ASYSTENCKA ZALICZENIE JEST LICZONE DO 3 SEM ZAL. Egzamin z praktycznej nauki języka jest egzaminem komisyjnym składa się z zaznaczonych modułów

3 SEMESTR 3 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – TŁUMACZENIAĆW.ZAL Z OC.30 PNJ- GRAMATYKAĆW.ZAL Z OC.30 PNJ- KONWERSACJAĆW.ZAL.Z OC.30 PNJ- LEKSYKAĆW.ZAL Z OC30 PNJ- STYLISTYKAĆW.ZAL. Z OC30 ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE ĆW.ZAL. Z OC30 HISTORIA LITERATURYĆW. + WYKŁ ZAL Z OC.+ ZAL. 15+15 KULTURA I HISTORIA OBSZARU JĘZYKOWEGO WYKŁZAL30 GRAMATYKA OPISOWAĆW +WYKŁ ZAL Z OC + EGZ. 30+15 HISTORIA FILOZOFIIWYKŁZAL Z OC15 PEDAGOGIKAWYKŁZAL Z OC30 DYDAKTYKA JĘZYKAĆW.ZAL. Z OC30 SEMESTR 4 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – TŁUMACZENIAĆWZAL Z OC.30 PNJ- GRAMATYKAĆWZAL Z OC.30 PNJ- KONWERSACJAĆWZAL.Z OC.30 PNJ- LEKSYKAĆWZAL Z OC30 PNJ- STYLISTYKAĆWZAL Z OC30 ZINTEGROWANE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE ĆW.ZAL. Z OC30 HISTORIA LITERATURYĆW. +WYKŁ ZAL Z OC.+ EGZ. 30+15 KULTURA I HISTORIA OBSZARU JĘZYKOWEGO WYKŁZAL30 DYDAKTYKA JĘZYKAĆWZAL Z OC + EGZ. 15 EMISJA GŁOSUĆW.ZAL. Z OC.30 PRAKTYKA PRZEDMIOTOWO- METODYCZNO W SZKOLE ZALICZE NIE JEST LICZONE DO 5 SEM ZAL90 PRAKTYKA FILOLOGICZNAZAL150 EGZAMIN Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA JEST EGZAMINEM KOMISYJNYM SKŁADA SIĘ Z ZAZNACZONYCH MODUŁÓW

4 SEMESTR 5 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – TŁUMACZENIAĆWZAL Z OC.30 PNJ- GRAMATYKAĆWZAL Z OC.30 PNJ- KONWERSACJAĆWZAL.Z OC.30 PNJ- LEKSYKAĆWZAL Z OC30 PNJ- STYLISTYKAĆWZAL Z OC30 KULTURA I HISTORIA OBSZARU JĘZYKOWEGO WYKŁZAL Z OC.15 SEMINARIUM DYPLOMOWEĆW.ZAL30 BHPĆWZAL Z OC.15 GLOTTODYDAKTYKAĆW+ WYKŁ ZAL Z OC.30+15 ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE GLOTTODYDAKTYCZNE (DO WYBORU) WYKŁZAL30 ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE LITERATUROZNAWCZE ( DO WYBORU) SEMESTR 6 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. godz. PNJ – TŁUMACZENIAĆWZAL Z OC.30 PNJ- GRAMATYKAĆWZAL Z OC.30 PNJ- KONWERSACJAĆWZAL.Z OC.30 PNJ- LEKSYKAĆWZAL Z OC30 PNJ- STYLISTYKAĆWZAL Z OC30 TEORIE AKWIZYCJI I NAUKI JĘZYKÓW WZAL Z OC30 SEMINARIUM DYPLOMOWEĆW.ZAL30 ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE OŚWIATY WYKŁZAL. Z OC15 ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE GLOTTODYDAKTYCZNE (DO WYBORU) WYKŁZAL Z OC.30 ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE LITERATUROZNAWCZE (DO WYBORU) EGZAMIN Z PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA JEST EGZAMINEM KOMISYJNYM SKŁADA SIĘ Z ZAZNACZONYCH MODUŁÓW


Pobierz ppt "Tabele przedstawiaj ą ramowy program nauczania na kierunku filologia ZATWIERDZONE NA RADZIE WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W DNIU 6.07.2011 Plany studiów stacjonarnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google