Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki Kierunek: Administracja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki Kierunek: Administracja"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki Kierunek: Administracja
Specjalności Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki Kierunek: Administracja Łódź, 2013

2 Informacje ogólne Podział specjalności Opis specjalności Wybór specjalności

3 Informacje ogólne Specjalność
Pod pojęciem specjalności wpisywanej do dyplomów ukończenia studiów wyższych rozumie się nazwę bloku przedmiotów do wyboru obejmujących kierunkowe, specjalnościowe i specjalizacyjne treści kształcenia wchodzące w zakres treści kształcenia do wyboru. Plan studiów i program nauczania, przy zagwarantowaniu pełnej realizacji treści kształcenia określonych w standardzie dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia, powinien umożliwiać studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% godzin zajęć, z zakresu i na zasadach ustalonych przez jednostkę prowadzącą kształcenie.

4 Wzór dyplomu

5 Oferta specjalności Prawna obsługa biznesu Prawo pracy i kadr
Specjalizacja samorządowa Administracja porządku publicznego 5

6 Zasady wyboru specjalności
Studenci czwartego semestru studiów I stopnia kierunku administracja dokonują wyboru jednej specjalności z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2013/2014. Seminarium dyplomowe będzie prowadzone w katedrze odpowiedzialnej za specjalność. 6

7 Zasady wyboru specjalności
Wyboru specjalności dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru na stronie w zakładce Strefa Studenta w odnośniku Dziekanaty, wybór specjalności W formularzu elektronicznego wyboru student zaznacza 3 preferowane specjalności zaznaczając sekwencję wyboru od 1 do 3, gdzie: w polu 1 wybiera numer specjalności preferowanej jako pierwsza w kolejności 7

8 8

9 9

10

11 Zasady wyboru specjalności
Uruchomienie specjalności może nastąpić po zapisaniu się na nią minimum 36 osób. W przypadku braku możliwości uruchomienia najbardziej preferowanej specjalności, student zostanie zapisany na kolejną z wybranych. Wybór specjalności będzie odbywał się w dniach do Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia roku zostaną dopisane do specjalności, na których zostaną wolne miejsca. 11

12 Zasady wyboru specjalności
Dnia r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych specjalności wraz z wykazami osób przyjętych na daną specjalność. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalność tzn. do dnia 12

13 Seminaria dyplomowe i promotorzy
Kierownicy Katedr zorganizują spotkania informacyjne ze studentami zapisanymi na specjalności w sprawie wyboru seminariów dyplomowych i z zachowaniem limitów dotyczących grup seminaryjnych ustalą liczbę prowadzonych seminariów oraz wyznaczą prowadzących je promotorów. Spotkania odbędą się w październiku w nowym roku akademickim 2013/2014. 13

14 Kontakt Koordynator wydziałowy ds. specjalności i seminariów dyplomowych mgr inż. Marta Brzozowska dyżur: Środa: godz – 14.00, ul. Sienkiewicza 9, pokój 16 Godz – 17.00, ul. Kilińskiego 98, pokój wykładowców. Zjazd A sobota – 13.30, ul. Sienkiewicza 46 (III LO), sala 107

15 Życzymy udanego wyboru specjalności


Pobierz ppt "Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki Kierunek: Administracja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google