Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studiuj na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego hhhh tttt tttt pppp :::: //// //// wwww wwww wwww.... wwww hhhh.... uuuu zzzz.... zzzz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studiuj na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego hhhh tttt tttt pppp :::: //// //// wwww wwww wwww.... wwww hhhh.... uuuu zzzz.... zzzz."— Zapis prezentacji:

1 Studiuj na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego hhhh tttt tttt pppp :::: //// //// wwww wwww wwww.... wwww hhhh.... uuuu zzzz.... zzzz gggg oooo rrrr aaaa.... pppp llll hhhh tttt tttt pppp :::: //// //// wwww wwww wwww.... uuuu zzzz.... zzzz gggg oooo rrrr aaaa.... pppp llll

2 3700 studentów studia licencjackie i magisterskie na 6kierunkach studia doktoranckie w 1dyscyplinie naukowej studia podyplomowe: 9 Wydział Humanistyczny

3 Profesorowie i doktorzy habilitowani 60 Doktorzy 114 Magistrowie 36 Kadra akademicka w liczbach

4 Oparty o założenia Procesu Bolońskiego elastyczny system zakłada następujące poziomy kształcenia: studia licencjackie licencjackie (3 lata) lata) – tytuł licencjata studia magisterskie magisterskie (2 (2 (2 (2 lata) lata) –tytuł magistra studia doktoranckie doktoranckie (4 lata) lata) – stopień doktora studia podyplomowe podyplomowe (1-2 lata) Typy Typy studiów: stacjonarne niestacjonarne Na Wydziale Humanistycznym stosowany jest Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS Elastyczny system kształcenia

5 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-LETNIE, LICENCJAT) FILOLOGIA ANGIELSKA - specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA ANGIELSKA - specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA ANGIELSKA - specjalność: translatoryka FILOLOGIA ANGIELSKA - specjalność: translatoryka FILOLOGIA GERMAŃSKA - specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA GERMAŃSKA - specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA GERMAŃSKA - specjalizacja translatorska FILOLOGIA GERMAŃSKA - specjalizacja translatorska FILOLOGIA GERMAŃSKA – bez specjalizacji (zmniejszona ilość godzin – tylko niestacjonarne) FILOLOGIA GERMAŃSKA – bez specjalizacji (zmniejszona ilość godzin – tylko niestacjonarne) NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO – specjalność: edytorstwo informatyczne INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO – specjalność: edytorstwo informatyczne INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO – specjalność: bibliotekarstwo edukacyjne INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO – specjalność: bibliotekarstwo edukacyjne FILOLOGIA POLSKA – specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA POLSKA – specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA POLSKA – specjalność edytorska FILOLOGIA POLSKA – specjalność edytorska HISTORIA – specjalizacja nauczycielska (tylko na studiach stacjonarnych) HISTORIA – specjalizacja nauczycielska (tylko na studiach stacjonarnych) HISTORIA – specjalność: zarządzanie informacją i dokumentacją HISTORIA – specjalność: zarządzanie informacją i dokumentacją POLITOLOGIA – specjalność: marketing polityczny POLITOLOGIA – specjalność: marketing polityczny FILOLOGIA ROSYJSKA – specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA ROSYJSKA – specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA ROSYJSKA – specjalność: translatoryka biznesowa (z dodatkową możliwością nauki języka angielskiego) FILOLOGIA ROSYJSKA – specjalność: translatoryka biznesowa (z dodatkową możliwością nauki języka angielskiego) (Istnieje możliwość nauki języka rosyjskiego od podstaw w tzw. grupie 0) (Istnieje możliwość nauki języka rosyjskiego od podstaw w tzw. grupie 0) FILOLOGIA ROMAŃSKA – specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA ROMAŃSKA – specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA ROMAŃSKA – specjalizacja translatoryczna FILOLOGIA ROMAŃSKA – specjalizacja translatoryczna FILOZOFIA – specjalizacja nauczycielska: filozofia + etyka FILOZOFIA – specjalizacja nauczycielska: filozofia + etyka FILOZOFIA – bez specjalizacji FILOZOFIA – bez specjalizacji Wydział Humanistyczny STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE):

6 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (2-LETNIE, MAGISTER) FILOLOGIA GERMAŃSKA – specjalizacja: literaturoznawstwo FILOLOGIA GERMAŃSKA – specjalizacja: literaturoznawstwo FILOLOGIA GERMAŃSKA – specjalizacja: lingwistyka FILOLOGIA GERMAŃSKA – specjalizacja: lingwistyka FILOLOGIA GERMAŃSKA – specjalizacja: kultura i media FILOLOGIA GERMAŃSKA – specjalizacja: kultura i media FILOLOGIA POLSKA – specjalność: komunikacja medialna FILOLOGIA POLSKA – specjalność: komunikacja medialna FILOLOGIA POLSKA – specjalizacja: metodyka nauczania języka polskiego jako obcego FILOLOGIA POLSKA – specjalizacja: metodyka nauczania języka polskiego jako obcego FILOLOGIA POLSKA – specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA POLSKA – specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA ROSYJSKA – specjalność: język rosyjski w biznesie FILOLOGIA ROSYJSKA – specjalność: język rosyjski w biznesie FILOLOGIA ROSYJSKA – specjalność: rosjoznawstwo FILOLOGIA ROSYJSKA – specjalność: rosjoznawstwo FILOZOFIA – specjalność: komunikacja i współdziałanie społeczne FILOZOFIA – specjalność: komunikacja i współdziałanie społeczne FILOZOFIA – specjalność: etyka FILOZOFIA – specjalność: etyka HISTORIA – specjalizacja nauczycielska HISTORIA – specjalizacja nauczycielska HISTORIA – specjalność: archiwistyka HISTORIA – specjalność: archiwistyka HISTORIA – specjalność: dokumentacja dziedzictwa kulturowego HISTORIA – specjalność: dokumentacja dziedzictwa kulturowego HISTORIA – specjalność: turystyka historyczna HISTORIA – specjalność: turystyka historyczna POLITOLOGIA – specjalność: integracja europejska POLITOLOGIA – specjalność: integracja europejska POLITOLOGIA – specjalność: administracja europejska POLITOLOGIA – specjalność: administracja europejska Wydział Humanistyczny STACJONARNE (DZIENNE)

7 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (2-LETNIE, MAGISTER) FILOLOGIA GERMAŃSKA – bez specjalizacji (zmniejszona ilość godzin) FILOLOGIA GERMAŃSKA – bez specjalizacji (zmniejszona ilość godzin) FILOLOGIA POLSKA – specjalność: komunikacja medialna FILOLOGIA POLSKA – specjalność: komunikacja medialna FILOLOGIA POLSKA – specjalizacja: metodyka nauczania języka polskiego jako obcego FILOLOGIA POLSKA – specjalizacja: metodyka nauczania języka polskiego jako obcego FILOLOGIA POLSKA – specjalizacja nauczycielska FILOLOGIA POLSKA – specjalizacja nauczycielska HISTORIA – specjalność: zarządzanie dokumentacją HISTORIA – specjalność: zarządzanie dokumentacją HISTORIA – specjalność: archiwistyka HISTORIA – specjalność: archiwistyka HISTORIA – specjalność: dokumentacja dziedzictwa kulturowego HISTORIA – specjalność: dokumentacja dziedzictwa kulturowego HISTORIA – specjalność: turystyka historyczna HISTORIA – specjalność: turystyka historyczna POLITOLOGIA – specjalność: integracja europejska POLITOLOGIA – specjalność: integracja europejska POLITOLOGIA – specjalność: administracja europejska POLITOLOGIA – specjalność: administracja europejska Wydział Humanistyczny NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

8 NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM MOŻNA UZYSKAĆ DOKTORATY W NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZINACH: historia filozofia R OZWÓJ R OZWÓJ NAUKOWY

9 Biblioteka Uniwersytecka: największa biblioteka akademicka w regionie 1400 drukowanych periodyków ponad ponad 17500 periodyków elektronicznych elektroniczne bazy danych Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa Zbiory biblioteczne

10 Europejskie programy edukacyjne: Erasmus, Leonardo da Vinci, MOST Europejskie programy edukacyjne: Erasmus, Leonardo da Vinci, MOST Współpraca z innymi ośrodkami np: Współpraca z innymi ośrodkami np: Instytut Filologii Germańskiej prowadzi badania naukowe, konferencje, warsztaty i wykłady gościnne wspólnie z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen w ramach firmowanego przez DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) tzw. "Germanistycznego Pertnerstwa Instytutów.Instytut Filologii Germańskiej prowadzi badania naukowe, konferencje, warsztaty i wykłady gościnne wspólnie z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Gießen w ramach firmowanego przez DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) tzw. "Germanistycznego Pertnerstwa Instytutów. Współpraca naukowa między Instytutem Historii a Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze polega między innymi na: - prowadzeniu wspólnych badań dotyczących historii Śląska; - wymianie kadry naukowej; - wykładach gościnnych.Współpraca naukowa między Instytutem Historii a Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze polega między innymi na: - prowadzeniu wspólnych badań dotyczących historii Śląska; - wymianie kadry naukowej; - wykładach gościnnych. Współpraca między Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego a Brandenburgischen Landeshauptarchiv w Poczdamie i dotyczy badań prowadzonych przez Pracownię Epigraficzną, a w szczególności:Współpraca między Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego a Brandenburgischen Landeshauptarchiv w Poczdamie i dotyczy badań prowadzonych przez Pracownię Epigraficzną, a w szczególności: - poszukiwanie i inwentaryzacja źródeł o średniowiecznych i nowożytnych inskrypcjach na obszarze dawnej Nowej Marchii; - wymienianie informacji dotyczących wyników badań nad inskrypcjami w polskim projekcie: Inskrypcje województwa lubuskiego i niemieckim projekcie Die Inschriften der Neumark Studenci Wydziału Humanistycznego korzystają z różnych ofert edukacyjnych

11 Studiuję w Zielonej Górze w ramach programu Erasmus. Jestem w Polsce 4 miesiące i jestem bardzo zadowolona. Zarówno zajęcia jak i imprezy studenckie są bardzo interesujące. Poznałam tu wiele ciekawych miejsc i ludzi. Z chęcią wrócę do Polski. Erasmus był dla mnie świetnym doświadczeniem. Polecam go każdemu, szczególnie przyjazd do Polski. Radka, Studentka Erasmusa, Uniwersytet Hradec Kralove, Czechy Przyjechałem do Zielonej Góry, ponieważ chciałem się uczyć polskiego oraz poznać polską kulturę. W Polsce realizuje również mój projekt 'Erinnerungskultur in Zielona Góra. W Polsce czuje się bardzo dobrze, ponieważ bardzo szybko udało mi się poznać wielu sympatycznych ludzi" Joerg, Student Erasmusa, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy Nasi Studenci wyjeżdżają na studia semestralne do wszystkich krajów Unii Europejskiej Nasi Studenci wyjeżdżają na studia semestralne do wszystkich krajów Unii Europejskiej Przyjazdy studentów z uczelni partnerskich Przyjazdy studentów z uczelni partnerskich Nasza uczelnia mile wita wszystkich obcokrajowców przyjeżdżających Nasza uczelnia mile wita wszystkich obcokrajowców przyjeżdżających studiować na Uniwersytet Zielonogórski. Erasmus na Uniwersytecie Zielonogórskim

12 Studenci Wydziału Humanistycznego korzystają z różnych ofert edukacyjnych

13 Wydział Humanistyczny co roku aktywnie włącza się w organizację Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Zielonogórskim. W ostatniej edycji pracownicy naszego wydziału zorganizowali otwarty panel dyskusyjny poświęcony problematyce literatury fantastyczno naukowej i światów wirtualnych. Festiwal Festiwal Nauki

14 I NSTYTUTY I NSTYTUTY W YDZIAŁU W YDZIAŁU H UMANISTYCZNEGO

15 I NSTYTUTY I NSTYTUTY W YDZIAŁU W YDZIAŁU H UMANISTYCZNEGO

16 I NSTYTUTY I NSTYTUTY W YDZIAŁU W YDZIAŁU H UMANISTYCZNEGO

17 I NSTYTUTY I NSTYTUTY W YDZIAŁU W YDZIAŁU H UMANISTYCZNEGO

18 I NSTYTUTY I NSTYTUTY W YDZIAŁU W YDZIAŁU H UMANISTYCZNEGO

19 I NSTYTUTY I NSTYTUTY W YDZIAŁU W YDZIAŁU H UMANISTYCZNEGO

20 D OKTORATY D OKTORATY H ONORIS H ONORIS C AUSA NA NA WNIOSEK WNIOSEK W YDZIAŁU W YDZIAŁU H UMANISTYCZNEGO

21 stowarzyszenia stowarzyszenia studenckie koła naukowe kabarety dni kultury studenckiej studenckiej Bachanalia Poza studiowaniem...

22 Włochy Czechy Francja Niemcy Rosja Kraje partnerskie Wydziału Humanistycznego

23 Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia na Wydziale Humanistycznym!


Pobierz ppt "Studiuj na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego hhhh tttt tttt pppp :::: //// //// wwww wwww wwww.... wwww hhhh.... uuuu zzzz.... zzzz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google