Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lider projektu - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego Partner projektu – Związek Nauczycielstwa Polskiego PREZENTACJA PROJEKTU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lider projektu - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego Partner projektu – Związek Nauczycielstwa Polskiego PREZENTACJA PROJEKTU."— Zapis prezentacji:

1 Lider projektu - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego Partner projektu – Związek Nauczycielstwa Polskiego PREZENTACJA PROJEKTU

2 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie ogłasza nabór na 3-letnie bezpłatne studia licencjackie stacjonarne I stopnia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Studia będą prowadzone w ramach projektu Podwójne kwalifikacje nauczycieli szansą na udaną edukację dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Priorytet III PO KL - Wysoka jakość systemu edukacji, Działanie: 3.3 - Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

3 Kto może zostać uczestnikiem projektu? Projekt jest skierowany do 60-osobowej grupy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski legitymujących się świadectwem maturalnym Rekrutacja Kandydaci na studia mogą składać dokumenty w siedzibie uczelni od 15 maja 2010 r. do 10 września 2010 r. Do udziału w projekcie zostaną wybrani kandydaci z najwyższymi ocenami na świadectwie maturalnym z przedmiotów wiodących: języka polskiego, języka obcego i historii

4 Wymagane dokumenty - podanie i kwestionariusz osobowy - oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości - kserokopia dowodu osobistego - 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 (bez nakrycia głowy)

5 Realizacja projektu Zajęcia w ramach studiów będą prowadzone w Warszawie w siedzibie Uczelni przy ulicy Smulikowskiego 6/8 (Powiśle) W programie studiów obok tradycyjnych form nauczania przewidziano: -lektorat z języka obcego - praktyki w przedszkolach i szkołach -zajęcia z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych -treningi z komunikacji interpersonalnej i emisji głosu -konferencję podsumowującą projekt wraz z wręczeniem nagród dla najlepszych studentów

6 W ramach projektu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt multimedialny i materiały dydaktyczne, które będą służyły studentom podczas zajęć: - tablice multimedialne -laptopy - kamery cyfrowe - projektory multimedialne - materiały dydaktyczne (kasety, nagrania na CD, książki i skrypty)

7 Rezultaty projektu Po ukończeniu 3-letnich studiów prowadzonych w ramach projektu uczestnicy uzyskają kwalifikacje zawodowe z zakresu wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego potwierdzone tytułem licencjata

8 KONTAKT Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa telefon: 022 330 57 23 do 27 e-mail: dziekanat@wsp.edu.pl strona internetowa:www.wsp.edu.pldziekanat@wsp.edu.plwww.wsp.edu.pl

9 Dziękujemy za uwagę ! Zespół Zarządzający projektem


Pobierz ppt "Lider projektu - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego Partner projektu – Związek Nauczycielstwa Polskiego PREZENTACJA PROJEKTU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google