Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany studiów niestacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski rusycystyka i język angielski Tabele przedstawiają ramowy program nauczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany studiów niestacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski rusycystyka i język angielski Tabele przedstawiają ramowy program nauczania."— Zapis prezentacji:

1 Plany studiów niestacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski rusycystyka i język angielski Tabele przedstawiają ramowy program nauczania na kierunku filologia Specjalności główna: anglistyka, rusycystyka Specjalność dodatkowa: język rosyjski, język angielski ZATWIERDZONE NA RADZIE WYDZIAŁU W DNIU

2 Plany studiów niestacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski ; rusycystyka i język angielski SEMESTR 1 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – fonetyka ćw. zal. z oc. 30 PNJ- gramatyka PNJ- konwersacja PNJ- leksyka zal . z oc. Drugi język obcy zal. 60 Historia literatury ćw. + wykł. zal. z oc. + zal. 10+10 Wstęp do literaturoznawstwa zal . z oc. 5 Łacina/SCS* zal. z oc. Wstęp do językoznawstwa zal . z oc. +egz. Metodyka nauczania (I specjalność) Profilaktyka zdrowotna wykł. 15 Psychologia Kolor pomarańczowy- przedmioty ze specjalności dodatkowej Łacina obowiązuje na anglistyce SCS – na rusycystyce Studenta I roku obowiązuje zaliczenie do końca danego roku akademickiego zajęć z przysposobienia bhp i p/poż. SEMESTR 2 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – fonetyka ćw. zal. z oc. 30 PNJ- gramatyka zal . z oc. PNJ- konwersacja PNJ- leksyka zal. z oc. Drugi język obcy zal . + egz. 60 Historia literatury ćw. + wykł. zal. z oc. + zal. 10+10 Gramatyka opisowa z elementami gramatyki historycznej i kontrastywnej wykł. zal. 15 Kultura i historia obszaru językowego 10 Metodyka nauczania (I specjalność) pedagogika Psychologia zal . z oc. Technologia informacyjna zal. z oc. Egzamin z praktycznej nauki języka (z głównej specjalności) jest egzaminem komisyjnym składa się z zaznaczonych modułów kolorem żółtym

3 Plany studiów niestacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski ; rusycystyka i język angielski SEMESTR 3 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – tłumaczenia ćw. zal. z oc. 30 PNJ- gramatyka zal z oc. PNJ- konwersacja PNJ- leksyka zal . z oc. Historia literatury ćw. + wykł. zal . z oc.+ zal. 10+10 Historia filozofii wykł. zal. z oc. 15 Gramatyka opisowa z elementami gramatyki historycznej i kontrastywnej zal. Kultura i historia obszaru językowego zal . z oc. 10 Metodyka nauczania (I specjalność) zal . z oc. Pedagogika Emisja głosu PNJ – fonetyka Gramatyka opisowa z elem. językoznaw. kontrastywnego Praktyka asystencka (główna specjalność) 75 Kolor pomarańczowy- przedmioty ze specjalności dodatkowej SEMESTR 4 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – tłumaczenia ćw. zal . z oc. 30 PNJ- gramatyka PNJ- konwersacja zal. z oc. PNJ- leksyka PNJ- stylistyka zal . z oc. Historia literatury ćw. + wykł. zal . z oc. + egz. 10+10 Gramatyka opisowa z element. gramatyki hist. i kontrastywnej wykł. egz. 15 Metodyka nauczania (I sp.) zal. z oc. +egz. Metodyka nauczania (II sp.) PNJ – fonetyka zal. z oc. Gramatyka op. z elem. językozn. kontrastywnego zal. Egzamin z praktycznej nauk języka (z II specjalności): fonetyka, gramatyka i konwersacja Egzamin z praktycznej nauki języka ( głównej specjalności) jest egzaminem komisyjnym składa się z zaznaczonych modułów ( kolor żółty)

4 Plany studiów niestacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski ; rusycystyka i język angielski SEMESTR 5 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – tłumaczenia ćw. zal . z oc. 30 PNJ- stylistyka zal . z oc. Akwizycja języka obcego wykł. 15 Warsztaty dyplomowe zal . Komunikacja społeczna zal . z oc. Kultura krajów Unii Europejskiej zal. z oc. PNJ – leksyka i stylistyka PNJ- tłumaczenia Historia literatury Gramatyka op. z elem. językoz. kontrastywnego Kultura i historia obszaru językowego Praktyka przedmiotowo-dydaktyczna ( I sp.) zal. 75 Praktyka przedmiotowo-dydaktyczna ( II sp.) SEMESTR 6 Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Wymiar godz. PNJ – tłumaczenia ćw. zal . z oc. 30 PNJ- stylistyka zal. z oc. Warsztaty dyplomowe zal. 15 PNJ – leksyka i stylistyka zal . z oc. PNJ- tłumaczenia Egzamin z praktycznej nauk i języka (z II specjalności): leksyka i stylistyka oraz tłumaczenia Egzamin z praktycznej nauki języka ( głównej specjalności) jest egzaminem komisyjnym składa się z zaznaczonych modułów ( kolor żółty) Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie ustnego egzaminu dyplomowego.


Pobierz ppt "Plany studiów niestacjonarnych specjalności: anglistyka i język rosyjski rusycystyka i język angielski Tabele przedstawiają ramowy program nauczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google