Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata „Wielkopolska samorządna – Wielkopolska powiatowa”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata „Wielkopolska samorządna – Wielkopolska powiatowa”"— Zapis prezentacji:

1 Najważniejsze osiągnięcia Powiatu Gnieźnieńskiego w III kadencji samorządu 2007 - 2010
Debata „Wielkopolska samorządna – Wielkopolska powiatowa” Gniezno, GWSHM MILENIUM, dn. 3 listopada 2010 r.

2 Od początku III kadencji samorządu Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego postawił przed sobą 4 cele do zrealizowania: zdynamizowanie pracy starostwa zrealizowanie kilku kluczowych inwestycji, stworzenie dobrego klimatu dla działań o charakterze gospodarczym, przygotowanie dobrego gruntu pod zmianę i poprawę systemu kształcenia. W trakcie kadencji do 4 w/w dopisano jeszcze 2 cele: sport kultura Wszystkie cele zostały osiągnięte. Wprowadzono procedury usprawniające pracę urzędu, w tym i warunki pracy, pozyskano znaczne środki z UE, głównie na inwestycje, wprowadzono reformę szkolnictwa. Udało się tego dokonać dzięki jasno postawionym celom, dobraniu profesjonalnej kadry i zmotywowaniu do wydajniejszej pracy całego zespołu.

3 CZĘŚĆ I: Administracja

4 Rozbudowa budynku administracyjnego starostwa i konsolidacja wszystkich wydziałów w jednym miejscu
Wydział Komunikacji i Dróg – ograniczenie oczekiwania na załatwienie sprawy z kilku godzin do kilku minut, bez zwiększania etatów, przy porównywalnej ilości spraw, wydzielenie stanowisk ds. obsługi gospodarczej; stworzenie punktu informacyjnego, wydłużenie czasu pracy wydziału

5 Uruchomienie Punktu Paszportowego obsługującego mieszkańców powiatów: wrzesińskiego, wągrowieckiego i gnieźnieńskiego Reorganizacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Powiatowego Urzędu Pracy Utworzenie jednego z 10 w Wielkopolsce Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich świadczącego bezpłatne usługi informacyjne w zakresie środków unijnych

6 Inwestycje i fundusze unijne
CZĘŚĆ II Inwestycje i fundusze unijne

7 Ponad 82 mln zł – tyle wyniosła wartość projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w okresie 2007 – sierpień 2010. Dofinansowanie średnio wyniosło ponad 70 proc. Wartość samych inwestycji, na które powiat gnieźnieński otrzymał zewnętrzne dofinansowane wyniosła natomiast prawie 57 mln. zł. Prym wśród nich wiodą inwestycje związane ze sferami, które mieszkańcy powiatu uznają za najważniejsze dla siebie: służbą zdrowia oraz infrastrukturą drogową. Wszystkie inwestycje drogowe zrealizowane przez powiat w obecnej kadencji wyniosły ponad 30 mln zł., z czego ponad 9 mln 409 tys. zł. pochodziło ze środków unijnych. Inwestycje te realizowane były na 39 drogach powiatowych. Niewiele mniej, bo 20 mln 573 tys. zł, wyniosły projekty oświatowe, na które powiat otrzymał fundusze zewnętrzne.

8 Razem 35 012 871,40 zł Razem 35 012 871,40 zł Rok Wartość inwestycji
2007 ,75 zł 2008 ,51 zł 2009 ,66 zł 01– ,48 zł Razem ,40 zł Jednostka Kwota Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie ,00 zł Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ,73 zł Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie ,25 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ,42 zł Razem ,40 zł

9 Bilans 2007 roku w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
Wartość projektów ,09 zł. Dofinansowanie ,35 zł. Wkład własny ,74 zł.

10 Bilans 2008 roku w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
Wartość projektów ,89 zł. Dofinansowanie ,74 zł. Wkład własny ,15 zł.

11 Bilans 2009 roku w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
Wartość projektów ,89 zł. Dofinansowanie ,80 zł. Wkład własny ,09 zł.

12 Bilans w okresie styczeń – sierpień 2010 roku w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
Wartość projektów ,71 zł. Dofinansowanie ,14 zł. Wkład własny ,57 zł.

13 Edukacja, sport i kultura
CZĘŚĆ III Edukacja, sport i kultura

14 Edukacja: Gnieźnieński Program Wspierania Szkoły (na niniejszy program składają się następujące projekty): ,,Praca z uczniem twórczym i aktywnym’’ ,,Z matematyką w przyszłość’’ ,,Zrównoważony rozwój, uczniowie dla środowiska’’ stypendia (dla najzdolniejszego ucznia danej szkoły, dla najlepszych uczniów w poszczególnych przedmiotach, dla najlepszego ucznia zespołu szkół zawodowych - łącznie od roku szkolnego 2006/2007 do roku 2010/2011 przeznaczono aż 680 tys. 300 zł.) klasa akademicka piwnica artystyczna tutoring wychowawczy wymiana międzynarodowa granty edukacyjne działanie patriotyczne ,,Śladami Kultury i martyrologii Polaków na Wschodzie’’ Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury.

15 W celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. zostało powołane Centrum Kształcenia Praktycznego. W ramach współpracy Centrum z gnieźnieńskimi gimnazjami została zorganizowana ,,ścieżka’’ zawodoznawcza. Uczniowie klas trzecich gimnazjum, stojący u progu decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia, mieli okazję zapoznać się ze specyfiką różnych zawodów. Również w 2007 roku został w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego został utworzony Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, którego zadaniem jest szkolenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Do chwili obecnej ośrodek przeprowadził 44 miesięczne kursy i konsultacje w 17 zawodach. Uczestniczyło w nich 729 uczniów z Gniezna, Wrześni i Słupcy. W celu dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy na podstawie szeregu konsultacji z lokalnymi pracodawcami, w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 utworzone zostały nowe kierunki kształcenia: technik mechatronik i technik mechanik lotniczy.

16 Środki unijne na edukację:
Od 2007 roku do sierpnia 2010 przyznano ich ponad 10 mln 652 tys. zł. Dotyczyły one m.in. zainstalowania bądź modernizowania systemu monitoringu w placówkach oświatowych, likwidacji barier architektonicznych i transportowych w ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także wyposażenia tychże ośrodków w pomoce dydaktyczne i rehabilitacyjne modernizacja systemu grzewczego oraz termomodernizacja Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny ,,Droga do domu’’ w Trzemesznie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie wyposażenia pracowni komputerowych w szkołach Z funduszy europejskich finansowane były ponadto projekty edukacyjne: „Z matematyką w przyszłość” „Fizyka jest ciekawa” Projekt edukacyjny – „Zrównoważony rozwój; Uczniowie dla środowiska” Ostatnim sukcesem z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych jest decyzja o przyznaniu ok. 7 mln 300 tys. zł na adaptację budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego na cele oświatowe.

17 Sport: środki finansowe przeznaczone na sport w ciągu ostatnich 4 lat zwiększyły się niemal dwukrotnie i wyniosły ponad 2 mln złotych (dokładnie zł) główne zadania wspierane przez powiat w zakresie sportu: - szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży - organizacja imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny sportowe, - przygotowanie i udział w zawodach sportowych w ramach rozgrywek ligowych – dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, - stypendia dla wyróżniających się sportowców, - nagrody dla wyróżniających się sportowców, nauczycieli, trenerów i działaczy - pomoc gminom w zakresie modernizacji boisk i innych obiektów sportowych

18 powiat w mijającej kadencji pierwszy raz w swojej historii finansował rozwój sportu kwalifikowanego - w okresie 2,5 roku powiat przekazał klubom kwotę złotych z przeznaczeniem na sport kwalifikowany w okresie upływających czterech lat powiat w znaczący sposób wsparł Towarzystwo Żużlowe Start Gniezno – klub żużlowy otrzymał w różnej formie pomoc (m.in. kevlary, 2 motocykle, środki finansowe) W okresie mijającej kadencji zostały oddane do użytku 2 wielofunkcyjne boiska sportowe – przy SOSW nr 2 w Gnieźnie i przy ZSP w Witkowie oraz aktualnie powstaje zadaszone boisko sportowe przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie.

19 Kultura: Centrum Kultury „Scena to dziwna” - rozpoczęło swoją działalność od 1 września 2009 roku. Zostało ono powołane Uchwałą nr XXXVI/293/2009 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia roku. Centrum powołano w miejsce zlikwidowanego Młodzieżowego Domu Kultury w Gnieźnie. W swoim założeniu Centrum różni się znacznie od swojego poprzednika, w szczególności w sferze organizacyjnej, prawnej oraz w zakresie oferty kulturalnej. Ogród wyobraźni Studio nagrań – pierwszym nagranym utworem: „Nasze życie jest jak rzeka” w najbliższych planach – uruchomienie telewizji dziecięcej

20 wydarzenia: - „Murale” - obchody Święta Niepodległości 11 Listopada
- koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal w Gnieźnieńskiej Katedrze. Koncert odbył się z okazji 91 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Akcja WOŚP – Stop powodziom 2010 - Międzynarodowy Festiwal Polska Akademia Gitary 2010 - Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury (dwie edycje) - „Polskie śpiewanie” na gnieźnieńskim Rynku

21 CZĘŚĆ IV Ochrona zdrowia

22 Modernizacja i termomodernizacja budynków szpitalnych przy ul. Św. Jana
Realizacja zadania wyniesie prawie 28 mln zł obejmuje rozbudowę szpitala na pięciu kondygnacjach: budowę prosektorium, centralnej sterylizator ni, rozbudowę i modernizację oddziału chirurgicznego, ortopedycznego, a także bloku operacyjnego, na który ma się składać 5 sal operacyjnych ( 2 sale chirurgiczne: czysta i brudna, 2 sale ortopedyczne: jedna sala do endoprotez, a druga sala do pozostałych zabiegów ortopedycznych oraz jedna sala ginekologiczna). Rozbudowa budynku gnieźnieńskiego szpitala przy ul. 3 Maja Termomodernizacja budynku szpitala przy ul. Św. Jana kosztowała natomiast ponad 4 mln 630 tys. zł. Wymieniona został również kotłownia węglowa na gazową oraz zamontowane kolektory słoneczne.

23 Gniezno, jako pierwszy powiatowy szpital w Wielkopolsce uruchomiło Pracownię Hemodynamiki, służącą do diagnostyki i leczenia chorób wieńcowych. Dzięki temu pacjent będzie mógł liczyć na szybką i profesjonalną pomoc w miejscowym szpitalu, i nie będzie musiał być transportowany do Poznania W kwietniu 2008 r. uruchomiono również przy ZOZ w Gnieźnie Międzynarodowe Centrum Dializ. Nowoczesne centrum dializ zostało wykonana jako projekt budowany od podstaw (partnerstwo prywatno-publiczne PPP). MCD Gniezno jest w stanie regularnie leczyć 72 pacjentów. Stacja jest wyposażona w 12 urządzeń do hemodializy, a jej 21-osobowy personel medyczny wykonuje ponad zabiegów dializ rocznie. Dla ZOZ-u zakupiony został ambulans z wyposażeniem oraz sterylizator plazmowy

24 CZĘŚĆ V Inne osiągnięcia społeczno - gospodarcze

25 program usuwania azbestu oraz program promocji odnawialnych źródeł energii
pomysł utworzenia Muzeum Polonii w Gnieźnie realizacja projektu z udziałem środków z UE pn. Centrum Aktywności Społecznej LARGO - pomoc osobom niepełnosprawnym w odnalezieniu się w życiu społecznym; rozwijanie zdolności, wsparcie w sytuacjach życiowych zorganizowanie w kwietniu 2009 r. I ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. "Współczesne formy turystyki kulturowej". W konferencji uczestniczyli naukowcy z prawie wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, w których prowadzone są badania lub zajęcia w zakresie turystyki kulturowej

26 wsparcie merytoryczne i finansowe Gminy Czerniejewo w zakresie utworzenia pierwszej na terenie powiatu strefy gospodarczej (w dn. 25 lutego 2010 Rada Powiatu podjęła uchwałę w tej sprawie; w latach 2011/2012 powiat przekaże na ten cel kwotę 403 930,48 zł, stanowiącą 12% wartości całej inwestycji współfinansowanej ze środków UE) utworzenie Powiatowego Centrum Obsługi Inwestora – od stycznia 2008 roku (drugie po powiecie poznańskim, powiatowe COI w Wielkopolsce). Aktualnie w bazie COI znajduje się 30 ofert nieru- chomości znajdujących się na terenie powiatu utworzenie w 2007 roku Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej – samorządu gospodarczego Powiatu Gnieźnieńskiego

27 organizacja konkursu pn
organizacja konkursu pn. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości” w cyklu co dwa lata realizacja projektu pn. Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie, w 95% ze środków MSZ w ramach programu Pomoc zagraniczna (dotacja: ,00 zł). współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z samorządami na Ukrainie została dostrzeżona - powiat został zaproszony do współtworzenia stowarzyszenia pn. Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy

28 znaczny wzrost środków, w tym głównie poza budżetowych na aktywne formy walki z bezrobociem
W 2009 r. PUP w Gnieźnie dysponował środkami w kwocie ,74 zł przeznaczonymi na aktywizację zawodową bezrobotnych (2151 osób) oraz pomoc dla pracodawców: ,00 zł - środki krajowe ,74 zł - środki pozyskane (w tym ,00 zł unijne)

29 Zdobyte nagrody i wyróżnienia
CZĘŚĆ VI Zdobyte nagrody i wyróżnienia

30 2008: Laureat I edycji konkursu "Polska Pięknieje”, który został zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego za projekt pn. „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego” w kategorii produkt promocyjny (jedyny laureat z Wielkopolski) ,,Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym’’ - nagroda Ogólnopolskiej Najwyższej Kapituły Orderu Radości, w skład której wchodzą naukowcy, publicyści, politycy, artyści, osoby zaangażowane w działalność społeczną

31 2009: „Promowanie zagadnień związanych z biopaliwami – innowacyjnym potencjałem rozwoju dla Powiatu Gnieźnieńskiego” – II nagroda w ogólnopolskim konkursie Samorządowy Lider Zarządzania (organizator: Związek Miast Polskich) ,,Gospodarczo – Samorządowy HIT Wielkopolski 2009’’ - podwójny HIT za Gnieźnieński Program Wspierania Szkoły oraz HIT Promocji Regionu

32 2010: Najlepiej zarządzany Powiat w Polsce w konkursie INNOWATOR 2010, zorganizowanym przez Centrum im. Adama Smitha

33 Starosta Gnieźnieński
Dziękuję za uwagę Krzysztof Ostrowski Starosta Gnieźnieński


Pobierz ppt "Debata „Wielkopolska samorządna – Wielkopolska powiatowa”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google