Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych"— Zapis prezentacji:

1 Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Katarzyna Kuczmenda Kierownik Oddziału nauki Departament Edukacji i Kultury

2 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów Lokalizacja projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Wartość projektu w roku szkolnym 2008/2009: ,00 zł Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny – 85% Budżet Państwa – 13,5% Samorząd Województwa Podkarpackiego – 1,5% *

3 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów Oddziaływanie - efekty Liczba uczniów objętych projektem: 280 112 uczniów gimnazjów 168 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kwota stypendium: Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia: zł (300 zł x 12 miesięcy) Wynagrodzenie dla nauczycieli: 700 zł za opiekę nad jednym uczniem w ciągu całego roku szkolnego *

4 Kryteria przyznawania stypendiów
Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Kryteria przyznawania stypendiów Stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego i uczęszczanie do szkoły znajdującej się w województwie podkarpackim Dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 1008 zł miesięcznie (1166 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów – co najmniej 4,75 Średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych – co najmniej 5,0 Opracowanie przez nauczyciela indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia Szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych (wyniki olimpiad, konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego) Inne osiągnięcia edukacyjne (wyniki z egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych, inne osiągnięcia opisane we wniosku o przyznanie stypendium) Złożenie wniosku przez Szkołę, do której uczęszcza uczeń *

5 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów Stan realizacji Projekt kontynuowany będzie w latach szkolnych: 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Beneficjent Systemowy: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji i Kultury Oddział nauki Szczegółowe informacje nt. projektu: Edukacja/Stypendia – Poddziałanie PO KL Edukacja/Stypendia – Poddziałanie PO KL *

6 Dziękuję za uwagę. Województwo Podkarpackie Katarzyna Kuczmenda
UM WP Rzeszów Dziękuję za uwagę. Katarzyna Kuczmenda Kierownik Oddziału nauki Departament Edukacji i Kultury


Pobierz ppt "Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google