Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2009 ROK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2009 ROK"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2009 ROK

2 Szanowni Państwo oto kilka najważniejszych informacji w liczbach
i na wykresach o projekcie budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok

3 Dochody i przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok z podziałem na ich rodzaj

4 Tak prezentuje się to na wykresie kołowym

5 Wydatki i rozchody budżetu powiatu kluczborskiego w 2009 roku z podziałem na ich rodzaj

6 Tak prezentuje się tabela
na wykresie kołowym

7 Szanowni Państwo w 2009 roku powiat kluczborski postawi przede wszystkim nacisk na pozyskanie środków zewnętrznych oraz inwestycje i remonty

8 Środki zewnętrzne na inwestycje i remonty planujemy pozyskać z następujących źródeł:
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki Środki budżetu państwa oraz funduszy celowych

9 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011
Remont drogi powiatowej Nr 2096O - ul. Fabryczna w Kluczborku łączny koszt – ok. 1,1 mln zł w tym dofinansowanie wyniesie ok. 50 %

10 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011
Remont drogi powiatowej Nr 1304O - Kostów-Janówka łączny koszt – ok. 2,1 mln zł w tym dofinansowanie wyniesie ok. 50 %

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001 łączny koszt – ok. 3,8 mln zł w tym dofinansowanie wyniesie ok. 2,2 mln

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji łączny koszt – ok. 2,5 mln zł w tym dofinansowanie wyniesie ok. 2 mln

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (warsztaty szkolne), Zespół Szkół Licealno-Technicznych, Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego łączny koszt – ok. 3,0 mln zł w tym dofinansowanie wyniesie ok. 2,4 mln

14 Operacyjny Województwa Opolskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Poprawa warunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia łączny koszt – ok. 3,1 mln zł w tym dofinansowanie wyniesie ok. 2,7 mln

15 Ponadto zamierza się wykonać
następujące zadania: Likwidacja barier architektonicznych - dostosowanie infrastruktury Zespołu Szkół Licealno-Technicznych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku do potrzeb niepełnosprawnych - koszt ok. 400 tys. zł; Remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku - koszt ok. 85 tys zł – drugi etap; Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku - koszt ok. 100 tys. zł – drugi etap; Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku - koszt ok. 620 tys. zł; Budowa skrzyżowania na drodze powiatowej ulica Byczyńska i Poznańska w Wołczynie - koszt ok. 40 tys. zł.

16 A tak przedstawiają się wydatki powiatu kluczborskiego z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej:

17 Inwestycje zewnętrzne – 2009 r.

18 Inwestycje zewnętrzne – 2009 r.
Poradnia Kardiologiczna zostanie zlokalizowana w budynku dawnej stacji krwiodawstwa.

19 Inwestycje zewnętrzne – 2009 r.
Remont docelowej lokalizacji w naszym szpitalu – Kluczborskiego Regionalnego Centrum Chorób Serca i Naczyń, w skład którego wchodzą następujące działalności: - Pracownia hemodynamiki. - Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej. - Oddział Kardiologiczny. - Poradnia Kardiologiczna – 2009 r. Wartość inwestycji, którą zrealizuje POLSKA GRUPA MEDYCZNA IM.POLONII ŚWIATA , wyniesie ponad 4 mln zł.

20 Inwestycje zewnętrzne – 2009 r.
Budynek dawnego magazynu rezerw wojskowych zostanie przeznaczony na potrzeby laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego.

21 Szanowni Państwo! Jestem przekonany, że budżet powiatu kluczborskiego na rok 2009 to budżet wielkiej szansy i wielkich wyzwań Dziękuję za uwagę l Opracowano w Referacie Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2009 ROK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google