Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank Ochrony Środowiska S. A

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank Ochrony Środowiska S. A"— Zapis prezentacji:

1

2 Bank Ochrony Środowiska S. A
Bank Ochrony Środowiska S.A. w finansowaniu inwestycji proekologicznych

3 MISJA BANKU Finansowa obsługa projektów i działań na rzecz ochrony środowiska realizowanych przez Klientów, poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych, wspierających działania służące rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, a także rozwojowi produktów i usług związanych z ekologią. BOŚ S.A. to bank przyjazny Klientom i naturalnemu środowisku, wpisujący się w procesy regionalnego rozwoju kraju

4 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
Nasi Klienci to samorządy, przedsiębiorcy, osoby prywatne. W okresie 1991 – I półrocze 2008 BOŚ S.A. udzielił blisko 42,5 tys. kredytów proekologicznych w łącznej kwocie ponad 8 mld zł. Przy udziale kredytów BOŚ S.A. powstało ponad 27 tys. inwestycji proekologicznych o łącznej wartości przekraczającej 26,5 mld zł. Bank współpracuje z ponad 30% jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

5 STRUKTURA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH
Struktura inwestycji proekologicznych zrealizowanych w okresie I półrocze 2008 przy udziale kredytów BOŚ S.A.

6 EFEKTY EKOLOGICZNE ZAKOŃCZONYCH ZADAŃ (okres 1991 – I półrocze 2008)
Ochrona atmosfery redukcja emisji pyłu ,9 tys. ton/rok redukcja emisji SO ,6 tys. ton/rok redukcja emisji CO ,6 tys. ton/rok produkcja energii elektrycznej z OZE ,4 GWh/rok Ochrona wód wzrost przepustowości oczyszczalni ,9 tys. m3/d wzrost długości sieci kanalizacyjnej ,9 tys. km Ochrona powierzchni ziemi ilość unieszkodliwionych odpadów i odzyskanych surowców wtórnych ,7 tys. ton/rok wzrost pojemności składowisk ,0 tys. m3

7 PARTNERZY BANKU W FINANSOWANIU OCHRONY ŚRODOWISKA
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Wojewódzkie Polskie i zagraniczne instytucje finansowe Bank Gospodarstwa Krajowego Europejski Bank Inwestycyjny Bank Rozwoju Rady Europy Kreditanstalt für Wiederaufbau Inni Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej „Counterpart Fund” Dystrybutorzy wyrobów służących ochronie środowiska

8 BANKOWE WSPARCIE DLA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH
Oferta europejska Kredyty preferencyjne Kredyty ze środków Banku z dopłatami do odsetek Kredyty ze środków donatorów Kredyty w ramach wspólnego finansowania Kredyty komercyjne Finansowanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego Obligacje komunalne i korporacyjne

9 EUROPEJSKA OFERTA BOŚ S.A.
Pomoc w zidentyfikowaniu potrzeb i możliwości w zakresie finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej Zapewnienie korzystnego współfinansowania projektów inwestycyjnych objętych programami unijnymi: Kredytami pomostowymi udzielanymi na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji refundowanych z Funduszy Unijnych Kredytami uzupełniającymi udzielanymi na porycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków Unii Europejskiej Warunki kredytowania – negocjowane indywidualnie, dopasowane do potrzeb i możliwości projektu

10 KREDYTY PREFERENCYJNE
Dopłaty NFOŚiGW do oprocentowania Wniosek Inwestora do NFOŚiGW o dopłaty Promesa udzielenia dopłat Wniosek kredytowy Umowa kredytu Decyzja o udzieleniu dopłat Umowa trójstronna Współpraca z WFOŚiGW (dopłaty, linie kredytowe, wspólne finansowanie) Warunki kredytowania ustalane przez BOŚ S.A. indywidualnie z każdym z WFOŚiGW na etapie podpisywania umów o współpracy Wspólne finansowanie – warunki negocjowane indywidualnie dla każdej umowy kredytowej

11 Kredyty z finansowymi korzyściami dla Klienta:
KREDYTY KOMERCYJNE Kredyty z finansowymi korzyściami dla Klienta: Premia – kredyty na termomodernizację (we współpracy z BGK) Obniżone oprocentowanie – kredyty we współpracy z dystrybutorami urządzeń służących ochronie środowiska Długie okresy kredytowania i karencji – linie zagranicznych instytucji finansowych Doradztwo w zakresie finansowania projektów ekologicznych

12 INNE INSTRUMENTY FINANSOWE
Finansowanie przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Produkt dedykowany bezpośrednio podmiotom segmentu korporacyjnego i finansów publicznych, zainteresowanych podjęciem realizacji inwestycji na podstawie umowy PPP (kredyt inwestycyjny na realizację projektów infrastrukturalnych, kredyty obrotowe na sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, wynikającego z biznesplanu przedsięwzięcia PPP) Obligacje komunalne i korporacyjne Instrument finansowy charakteryzujący się relatywnie niskim kosztem i krótkim czasem pozyskania środków, elastycznością, promocją emitenta na rynku kapitałowym


Pobierz ppt "Bank Ochrony Środowiska S. A"

Podobne prezentacje


Reklamy Google