Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SIEĆ LLL Uniwersytet gdański,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SIEĆ LLL Uniwersytet gdański,"— Zapis prezentacji:

1 SIEĆ LLL Uniwersytet gdański, 9.12.2011
Marek Frankowicz Zespół Ekspertów Bolońskich & Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ SIEĆ LLL Uniwersytet gdański,

2 No man is an island, Entire of itself
No man is an island, Entire of itself. Each is a piece of the continent, A part of the main… John Donne

3 Idea sieci lll Inicjatywa FRSE:
Zainicjowanie wymiany doświadczeń między osobami zaangażowanymi w projekty związane z uczeniem się przez całe życie Wypracowanie efektywnych metod osiągania synergii między działaniami realizowanymi przez różne podmioty, na różnych poziomach i finansowanych z różnych programów UE Zwrócenie uwagi na trzy główne aspekty obecne we wszystkich rodzajach programów edukacyjnych Aktualne wymagania rynku pracy Osobisty rozwój uczestników Podnoszenie świadomości międzykulturowej

4 Pierwsze spotkanie sieci lll
Miejsce i termin: Warszawa, 8 grudnia 2010 Program: Przykłady dobrych praktyk PWSZ w Tarnowie Małopolski WUP Politechnika Warszawska Comenius Grundtvig Dyskusja nad kierunkami rozwoju Sieci

5 Nowe uwarunkowania Nowelizacja Prawa o Szkolnictwie Wyższym, nowe rozporządzenia, wprowadzanie Ram Kwalifikacji etc. Nowe inicjatywy europejskie: HE Modernization Agenda, przygotowania do konferencji ministrów w Bukareszcie (2012), przygotowania do programu „Erasmus for All” Rok 2012 – rok wyborczy w większości polskich uczelni

6 Trzy perspektywy Krajowa Europejska „Pangalaktyczna”
Promowanie idei LLL Rozwijanie współpracy między różnymi sektorami Europejska Efektywne wykorzystanie europejskich programów edukacyjnych Zwiększenie udziału i roli polskich instytucji / osób w działaniach na poziomie europejskim „Pangalaktyczna” Zwiększenie widoczności polskiej edukacji w regionach pozaeuropejskich Bardziej aktywne/agresywne włączanie się w programy edukacyjne z udziałem tych regionów

7 Propozycje działań dla sieci lll (1)
Portal LLL Repozytorium Biblioteka elektroniczna z materiałami związanymi z edukacją Wykorzystanie zasobów FRSE, CBSW UJ etc. Kalendarium Kalendarz uwzględniający konferencje, seminaria etc. związane z LLL organizowane przez MNiSW, MEN, IBE, FRSE. KRASP… Inkubatorium Tworzenie zespołów/centrów dobrej praktyki/… etc. w obszarach zainteresowania Sieci

8 Propozycje działań dla sieci lll (2)
„Sieciowanie sieci” W Europie funkcjonuje wiele sieci instytucji edukacyjnych oraz organizacji związanych z edukacją Przykładowo: w obszarze szkolnictwa wyższego mamy „kluby akademickie” (UNICA, Coimbra, Compostela, Santander, Utrecht…) Sieci tematyczne i ich archipelagi Sieci regionalne (BSRUN, DRC, …) Organizacje międzynarodowe (EUA, EURASHE, EAIE, EAIR, HUMANE, …) Zadanie: identyfikacja polskich uczestników w/w sieci i organizacji, efektywne wykorzystanie tych kontaktów w działaniach na szczeblu krajowym

9 Propozycje działań dla sieci lll (3)
Spotkania warsztatowe Sieci LLL Analogia do Forum Dyskusyjnego na SGH ( ) i Seminarium Jakości Kształcenia w ISW ( ) Częstotliwość: 3-4 razy w roku (ogólnopolskie); lokalne – w zależności od potrzeb Uwaga: można łączyć spotkania Sieci z innymi imprezami/seminariami (jako zdarzenia „satelitarne”) Miejsce: Warszawa, FRSE (ogólnopolskie) Inne miasta (Gdańsk, Poznań, Kraków… - regionalne)

10 Partnerzy sieci lll FRSE ESN Poland IROs FORUM ……………….. ???

11 Tematy realizowane w ramach sieci
Instytucjonalne strategie internacjonalizacji, polityka językowa etc. Stymulowanie lokalnych platform na rzecz LLL (przykład: Małopolskie Porozumienie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego) Budowa partnerstw strategicznych Tworzenie sojuszów na rzecz wiedzy „Lifelong Mobility” Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, mobilność wirtualna …………………………..

12 Tematy do dyskusji Sieć osób czy instytucji?
Jaka struktura sieci? Czy wyznaczamy koordynatora? Czy wyznaczamy kierowników tematów/grup zadaniowych? Jakie finansowanie sieci? …………………………..


Pobierz ppt "SIEĆ LLL Uniwersytet gdański,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google