Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia Koła Rok założenia: 1994 r. Opiekun: dr Iwona Pawlas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia Koła Rok założenia: 1994 r. Opiekun: dr Iwona Pawlas."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe „INTERNATIONAL CHALLENGE” Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

2 Historia Koła Rok założenia: 1994 r. Opiekun: dr Iwona Pawlas

3 Członkowie Koła Do Koła przystąpić może każdy student Uczelni, niezależnie od formy i kierunku studiów, a także słuchacz jednej z szkół wyższych mających swoją siedzibę na terenie Uczelni, który popiera cele Koła oraz deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji tych celów. Członkowie Koła dzielą się na: Członków Zwyczajnych, Członków – kandydatów, Członków Wspierających, Członków Honorowych. Obecnie w Kole jest 9 członków.

4 Działalność Koła TEORIA PRAKTYKA

5 Działalność Koła TEORIA: Sprawy dotyczące gospodarki światowej:
Unia Europejska, miejsce i rola Polski w UE, internacjonalizacja we współczesnej gospodarce, świat polityki i biznesu, aktualne wiadomości ekonomiczne, krajowe oraz zagraniczne; Protokół dyplomatyczny: różnice kulturowe, negocjacje, etyka w biznesie.

6 Działalność Koła PRAKTYKA: Organizacja zagranicznych wypraw;
Organizacja konferencji i seminariów naukowych; Udział w konferencjach organizowanych przez inne koła; Udział w licznych konkursach; Badania opinii studentów; Panele dyskusyjne; Reprezentacja Koła na zewnątrz.

7 Cele Koła rozszerzanie i pogłębianie wiedzy o gospodarce światowej,
rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej, prowadzenie prac naukowo - badawczych, promowanie Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach, pomoc studentom, rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz interpersonalnych.

8 Nasze Osiągnięcia 2000/2001: 2001/2002:
organizacja spotkania pt. „Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej” 2001/2002: organizacja konferencji pt. „Droga Polski do Unii Europejskiej. Protokół dyplomatyczny, negocjacje i różnice kulturowe w świecie biznesu i polityki”

9 Nasze Osiągnięcia 2003/2004: 2004/2005:
organizacja konferencji „Śląsk i Polska w jednoczącej się Europie” w ramach IX Dni Europejskich organizacja warsztatów z zakresu etyki biznesu, negocjacji, komunikacji interpersonalnej w otoczeniu wielokulturowym oraz protokołu dyplomatycznego 2004/2005: organizacja konferencji pt. „X Dni Europejskie. Pierwszy rok członkostwa Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Litewskiej w Unii Europejskiej”

10 Nasze Osiągnięcia 2007/2008: udział w konkursie Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada organizacja konferencji naukowej pt. „Własność prywatna- klucz do sukcesu?” organizacja warsztatów pt. „Ten sam rynek a inne możliwości - trzy różne spojrzenia. Przykład rozwoju przedsiębiorstwa państwowego i prywatnego na tym samym rynku” działalność badawcza - przeprowadzenie ankiety wśród maturzystów i studentów na temat tendencji i stosunku do migracji zagranicznych

11 Nasze Osiągnięcia 2008/2009: organizacja seminarium pt. „Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w XXI wieku” kontynuacja badań ankietowych na temat stosunku studentów i maturzystów do wyjazdów zagranicznych organizowanych dla nich w ramach programów Unii Europejskiej

12 Nasze Osiągnięcia 2009/2010: udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Gospodarka, społeczeństwo, państwo – dokąd zmierza świat?” udział w Warsztatach Urbanistycznych „Pokoloruj Kraków” zorganizowanych przez Koło Naukowe Polityki Regionalnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie organizacja seminarium pt. „XIV Dni Europejskie. Polska – 6 lat członkowstwa w Unii Europejskiej” badania ankietowe: „Stosunek studentów i maturzystów województwa śląskiego do migracji zagranicznych” „Stosunek społeczeństwa polskiego do waluty euro i członkostwa Polski w strefie euro”

13 Plany na przyszłość kontynuacja badań ankietowych dotyczących:
stosunku maturzystów i studentów województwa śląskiego do migracji zagranicznych stosunku społeczeństwa polskiego do waluty euro i ewentualnego członkostwa Polski w strefie euro zorganizowanie konferencji w ramach „XV Dni Europejskich” pt. „Rola regionów w Unii Europejskiej” we współpracy z innymi organizacjami studenckimi oraz warsztatów z zakresu negocjacji w handlu zagranicznym i komunikacji w środowisku międzykulturowym poprawa wizerunku Koła

14 Aleksandra Galuba Anna Galuba kontakt: http://web.ae.katowice.pl/ic/
Dziękujemy za uwagę Aleksandra Galuba Anna Galuba kontakt:


Pobierz ppt "Historia Koła Rok założenia: 1994 r. Opiekun: dr Iwona Pawlas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google