Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 1. Założenia ramowe 2. Partnerstwo 3. Idea projektu 3. Idea projektu WŁĄCZwiek 4. Planowane działania/Polska 5. Cele i przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 1. Założenia ramowe 2. Partnerstwo 3. Idea projektu 3. Idea projektu WŁĄCZwiek 4. Planowane działania/Polska 5. Cele i przyszłość"— Zapis prezentacji:

1

2 2 1. Założenia ramowe 2. Partnerstwo 3. Idea projektu 3. Idea projektu WŁĄCZwiek 4. Planowane działania/Polska 5. Cele i przyszłość

3 3 1. Założenia ramowe Projeket jest częścia europejskiego procesu koordynacji polityk społecznych w ramach tzw. Otwartej Metody Koordynacji Zakres merytoryczny: Polityka ochrony socjalnej i integracji społecznej Cel ogólny: wzmacnianie spójności społecznej na poziomie krajowym Cel szczegółowy: promocja publicznych debat nt. walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym z udziałem mediów, decydentow oraz wszystkich zainteresowanych Oczekiwany efekt: zwiększenie świadomosci obywateli w obszarze spójności społecznej wykorzystując czynny udział osób doświadczających ubóstwa oraz wykluczenia społecznego

4 4 Partnerstwo 2. Partnerstwo AGE, Europejska Platforma Starszych Ludzi + 10 krajowych członków Platformy AGE z 7 krajow + 1 partner stowarzyszony (*) Koordynacja: Platforma AGE odpowiada za całość realizacji projektu; wsparcie merytoryczne partnerów; przygotowanie metodologii dialogu społecznego na rzecz seniorów, informacje oraz rozpropagowanie wyników prac; oraz organizację końcowego seminarium w grudniu 2010 r. Współpraca: Partnerzy odpowiadają za organizacje czterech spotkań-debat w celu przedstawienia postulatów na rzecz walki z ubostwem i/lub wykluczeniem społecznym seniorów (postulaty przygotowane w ramach warsztatow ze starszymi osobami zagrożonymi ubostwem i wykluczeniem społecznym) (*) Bułgaria, Czechy, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Polska (FORUM50+ oraz Fundacja JA KOBIETA), Słowacja oraz CECODHAS jako partner stowarzyszony

5 5 3. Idea projektu WŁĄCZwiek – Publiczne debaty o potrzebach seniorów Cel: Podnoszenie świadomości o potrzebach starszych osób w ramach publicznej debaty na poziomie krajowym i lokalnym Tematyka: potencjalne zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym seniorów Odbiorcy: uczestnicy życia publicznego nie związani bezpośrednio z tematyką integracji społecznej np. usługodawcy, szkoły, instytucje naukowe, władza samorządowa, sektor prywatny, media, policja itp. Efekty długoterminowe: ustanowienie trwałego dialogu społecznego w celu promowania integracji społecznej seniorów (przy wsparciu lokalnych Partnerów)

6 Efekty długoterminowe Takim Partnerem jest Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. Przewodniczący Zespołu - Senator Mieczysław Augustyn. 2 grudnia 2008 członkowie zespołu i przedstawiciele organizacji seniorów opowiedzieli się za umocowaniem organizacji seniorskich w ustawie samorządowej. Kolejnym Partnerem jest Urzęd m.st. Warszawy (Biuro Polityki Społecznej ). 6

7 7 Działania w Polsce 4. Działania w Polsce Podstawowym zagadnieniem polskiego programu jest dostęp seniorów do dóbr i usług, ze szczególnym uwzględnieniem opieki zdrowotnej i usług socjalnych DZIAŁANIA: Warsztaty ze starszymi osobami doświadczającymi ubóstwa lub wykluczenia społecznego Warsztaty odbędą się na terenie 16 województw Polski Do tej pory odbyły się 5 takie warsztaty/spotkania: Tczew, Pruszków, Lublin, Olsztyn, Warszawa

8 Działania w Polsce Badania oraz ankiety mające na celu rozpoznanie problemów i konkretnych potrzeb seniorów w życiu codziennym np. w dostępie do usług zdrowotnych i opieki dlugoterminowej Na potrzeby projektu opracowano 2 ankiety : -skierowana do osób starszych, ubogich i wykluczonych -skierowana do decydentów Badanie dotyczące samotności osób starszych Bądź Blisko mające na gdzie będziemy chcieli pokazać na czym polega samotność 8

9 Działania w Polsce Dwie doroczne debaty na szczeblu krajowym w celu podnoszenia świadomości społeczeństwa oraz decydentów co do indywidualnych potrzeb seniorów Debaty organizowane w ramach Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej 29 kwietnia 2009 i 2010 oraz Międzynarodowego Dnia Osób Staszych 1 października 2009 i 2010 9

10 10 Cele i przyszłość 5. Cele i przyszłość Opracowanie wspólnej dla Unii Europejskiej Metodologii Dialogu Obywatelskiego w celu: Aktywizacji seniorów oraz ich organizacji w procesie kształtowania polityk społecznych Trwałe zaangażowanie jak najszerszego grona aktorów życia społeczno-ekonomicznego na rzecz spójności społecznej uwzględniającej specyfikę potrzeb seniorów Regularne debaty oraz inicjatywy na rzecz promocji praw seniorów oraz zwiększenie świadomości społecznej co do potrzeb starszych osób

11 Dodatkowe informacje: Fundacja « JA KOBIETA » ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa FORUM 50+ Tel. 0-22 828 91 28 wew.140 Kom. +48 694 451 604 E-mail: fundacja-jakobieta@o2.plfundacja-jakobieta@o2.pl E-mail: forum50plus@free.ngo.plforum50plus@free.ngo.pl Niniejszy projekt jest finansowany w ramach Wspólnotowego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013). Siedmioletni program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w ukształtowaniu odpowiednich i skutecznych przepisów i polityki społecznej w UE.


Pobierz ppt "2 1. Założenia ramowe 2. Partnerstwo 3. Idea projektu 3. Idea projektu WŁĄCZwiek 4. Planowane działania/Polska 5. Cele i przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google