Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA NARZĘDZIEM PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB STARSZYCH W GMINIE ŚREM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWIZACJA I INTEGRACJA NARZĘDZIEM PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB STARSZYCH W GMINIE ŚREM."— Zapis prezentacji:

1 AKTYWIZACJA I INTEGRACJA NARZĘDZIEM PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB STARSZYCH W GMINIE ŚREM

2 INTEGRACJA I WSPARCIE SENIORÓW
wsparcie różnych form samodzielności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym edukacja i wzmocnienie potencjału osób starszych wzbogacenie oferty usług i poprawa jakości życia zintegrowany system współpracy lokalnego samorządu, organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych i włączenie w system wzajemnych relacji śremskich seniorów

3 ŚRODOWIKSOWY SYSTEM WSPARCIA OŚÓB STARSZYCH
zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek i niesamodzielność zwiększenie dostępności usług społecznych wzmocnienie i rozwój inicjatyw społecznych

4 Standard usług opiekuńczych w gminie Śrem
wprowadzenie usług asystenta osoby starszej, niepełnosprawnej dostosowanie usług opiekuńczych do indywidualnych potrzeb i świadczenie wysokiej jakości usług zaspokajających potrzeby osób starszych w środowisku zamieszkania na podstawowym i wyższym poziomie

5 OBSZARY DZIAŁAŃ zróżnicowane usługi wspierające (geriatryczno - gerontologiczne, psychologiczne, prawne, socjalne, poradnictwo medyczne, grupy samopomocowe ) kreowanie animatorów aktywnego spędzania czasu wolnego ( Amatorski Klub Literacki, Klub Seniora) programy profilaktyczno - zdrowotne ( promocja postaw prozdrowotnych-Akademia Pełni Życia )

6 OBSZARY DZIAŁAŃ cykliczne formy integrujące ( Dzień Dobrych Uczynków, Śremski Przyjaciel Seniora, Jesienne ogrody, Majówka "Zjawiskowo", spotkania okolicznościowe ) rozwój wolontariatu na rzecz osób starszych interwencje kryzysowe dla osób starszych doświadczających przemocy konferencje tematyczne dotyczące aktualnych potrzeb i problemów seniorów - przeciwdziałanie ubóstwu, ochrona zdrowia psychicznego promowanie aktywności seniorów i inicjatyw aktywizujących - prasa, telewizja, ulotki, biuletyny informacyjno - merytoryczne

7 OBSZARY DZIAŁAŃ inicjowanie przedsięwzięć budujących tożsamość historyczną oraz poczucie więzi śremskich seniorów z tradycjami naszego regionu wydarzenia sprzyjające upowszechnianiu współczesnej kultury i integrujące pokolenia w programach kulturalnych wzmocnienie potencjału osób starszych w celu rozwoju osobowego, aktywności i samorealizacji zróżnicowana oferta sportowo - rekreacyjna dopasowana do różnych sprawności i zainteresowań osób starszych oraz działania integrujące pokolenia w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych

8 EFEKTY DZIAŁAŃ profesjonalizm i kompleksowość świadczeń
ukierunkowanych na usprawnienie i lepszą kondycję psychospołeczną osób starszych, przewlekle chorych realizacja systemu wsparcia podnoszącego jakość życia, kształtowanie zdrowego stylu życia i utrzymanie kontaktów społecznych, dzięki którym osoby starsze i niepełnosprawne mają poczucie przynależności do środowiska lokalnego


Pobierz ppt "AKTYWIZACJA I INTEGRACJA NARZĘDZIEM PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB STARSZYCH W GMINIE ŚREM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google