Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu Kraków 17-18 października 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu Kraków 17-18 października 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu Kraków 17-18 października 2011 r.

2 Organizatorzy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Integracji

3 zapowiedź: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, z dnia 17 grudnia 2010 rokuEuropejska Platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej (COM(2010)758)

4 Cele Konwencji analiza dotychczasowych postępów na drodze do osiągnięcia celu przewodniego przegląd realizacji działań zapowiedzianych w ramach Platformy przedstawienie propozycji przyszłych działań

5 Miejsce Kraków, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego http://www.kampus.uj.edu.pl/auditorium.htm http://www.kampus.uj.edu.pl/auditorium.htm

6 Struktura i sesje sesja otwierająca dwie kolejne sesje na temat realizacji dwóch pierwszych celów Konwencji trzecia sesja (warsztaty) podsumowanie oficjalna kolacja z udziałem Komisarza L. Andora i Ministra Pracy i Polityki Społecznej wizyty studyjne

7 Uczestnicy około 400 osób delegacje narodowe (z państw członkowskich UE, państw kandydujących i EFTA) – 7 osób Ministrowie, członkowie Komitetu Ochrony Socjalnej, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, osoby doświadczające ubóstwa, przedstawiciele władz szczebla centralnego, lokalnego i regionalnego, naukowcy, organizacje religijne

8 Uczestnicy c.d. przedstawiciele instytucji unijnych (Parlamentu Europejskiego, EKES, KR, Komisji Europejskiej, Sekretariatu Rady, EMCO), partnerzy europejscy (federacje NGOs, partnerów społecznych (np. ETUC, Business Europe, UEAPME), fundacji, think-tanków, organizacji międzynarodowych (Rada Europy, MOP, ONZ), naukowcy, dziennikarze

9 Warsztaty Realizacja trzeciego celu Konwencji poprzez umożliwienie uczestnikom przedstawienia pomysłów, sugestii. Demokratyczna debata, przedstawienie instytucjom europejskim oczekiwań odnośnie przyszłych działań.

10 Warsztaty c.d. Tematyka warsztatów (przykłady): Innowacje społeczne Ekonomia społeczna Walka z ubóstwem dzieci oraz wsparcie rodzin Aktywne starzenie się oraz solidarność międzypokoleniowa do określenia

11 Warsztaty c.d. Organizatorzy- co najmniej 3 organizacje/instytucje - 1 organizacja koordynuje Jednolity format Podział na subgrupy 8-10 osób (ten sam język)

12 Warsztaty c.d. Czas trwania: 2 godziny 10 min - wprowadzenie przez moderatora 30 min - debata nad zagadnieniem z zakresu polityki 30 min - debata nt konkretnych rozwiązań (projekt itp.) 30 min – dyskusja plenarna 20 min - przygotowanie 2 slajdów przez sprawozdawcę

13 Warsztaty c.d. 1 moderator 3 – 5 mediatorów, w tym 1-2 z Polski 1 sprawozdawca

14 Warsztaty c.d. Maksymalnie 5 (6?) warsztatów Formularz zgłoszenia Krótka informacja o moderatorach i sprawozdawcach Zgłoszenia do dnia 25 lipca Wybór do dnia 31 sierpnia

15 Warsztaty c.d. Zgłoszenia w języku angielskim przesyłać na adres: Anna.Prekurat@mpips.gov.pl Anne.Degrand@ec.europa.eu povertyconvention2011@mpips.gov.pl

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu Kraków 17-18 października 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google