Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI aktualizacja na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI aktualizacja na lata"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI aktualizacja na lata 2014-2020
Maciej Krużewski Pełnomocnik Marszałka ds. Koordynacji Programów Rozwojowych

2 Historia Regionalnej Strategii Innowacji
2001 –Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji Regionalny System Proinnowacyjny WKP Kujawy-Pomorze RIS 2005 – Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Innowacji 2008 – Zakończenie projektu badawczego – KUJPOMRIS od 2008 – Prace nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji w ramach POKL i projektów międzynarodowych

3 Następne kroki AKTUALIZACJA REGIONALEJ STRATEGII INNOWACJI
STYCZEŃ – OGŁOSZENIE PRZETARGU KWIECIEŃ – PODPISANIE UMOWY LISTOPAD – ZAKOŃCZENIE PRAC GRUDZIEŃ– PRZYJĘCIE RIS I PLANU DZIAŁAŃ Przygotowanie do nowego okresu programowania Dla celów RPO WK-P – Plan Działań dla RSI WK-P na lata

4 „smart specialisation”
Cel główny stworzenie planu strategicznego (zwanego Regionalną Strategią Innowacji), którego wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój i znaczenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki, przy uwzględnianiu zasady „smart specialisation”

5 Osiągnięcie dynamicznego wzrostu wartości wskaźników opisujących poziom innowacyjny regionu i usytuowanie Kujawsko-Pomorskiego w czołowej 5-tce województw w Polsce do 2020 r. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako koordynator procesów innowacyjnych w regionie

6 Cele szczegółowe Etap 1: Aktualizacja RSI na lata , która będzie stanowić podstawę Regionalnego Programu Operacyjnego Konsultacje społeczne zaktualizowanej RSI WKP w 6 okręgach, Etap 2: Opracowanie Planu Działań do zaktualizowanej RSI WKP na lata , który będzie opisywał zadania w okresie przejściowym

7 SCHEMAT REALIZACJI RIS
EFEKT DOCELOWY: Stworzenie Platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo-badawczych oraz samorządowych w zakresie zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji Etap I Ewaluacja ex post RSI do 2015 r. Kompleksowa ocena realizacji Diagnoza Krytyczna analiza sytuacji w zakresie potencjału innowacyjnego regionu Etap II Programowanie Aktualizacja RSI – cele i kierunki System monitoringu i finansowania RPO Innowacyjny Region Etap III Budowa systemu Platforma współdziałania Innowacyjne instrumenty zarządzania rozwojem Instytucjonalizacja NAUKA BIZNES ADMINISTRACJA

8 Strategia Modernizacji Regionu 2020
Priorytet: rozwój gospodarki opartej na wiedzy Smart specialisation „inteligentna specjalizacja regionów” Sektory wiodące Zintegrowane pakiety projektów innowacyjnych w powiatach Regulacje wspólnotowe UE Analiza strategiczna SWOT System monitorowania Ewaluacja ex ante Regulacje krajowe Strategie krajowe Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI aktualizacja na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google