Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki
Największe religie świata Islam Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki Poznań A. D. 2012

2 Wprowadzenie Islam opiera się na wierze w jedynego Boga, Allaha, który objawił się prorokowi Mahometowi. Słowa objawione Mahometowi spisano w księdze – Koranie. Muhammad (Mahomet) jest ostatnim prorokiem, jakiego posłał Bóg. Islam wywodzi się z judaizmu i ma wspólne z chrześcijaństwem korzenie – wiarę patriarchy Abrahama z Ur Chaldejskiego. Świętym miejscem tych trzech religii jest Jerozolima. Wyznawców islamu nazywa się muzułmanami – uległymi, oddanymi Bogu. Szacuje się, że jest ich przeszło 1,6 mld i liczba ta dynamicznie wzrasta.

3 Symbole Czarny Kamień Hadżar – znajduje się w świątyni Al-Kaaba w Mekce i jest symbolem przymierza Boga z ludźmi. W zamian za uprzywilejowane miejsce wśród istot żywych, człowiek ma pamiętać o swoim Stwórcy, poddać się Jego woli i oddawać Mu cześć. Muzułmanie wierzą, że Hadżar przyniósł z raju Adam, a Abraham – po zawarciu przymierza – wbudował go wraz z Izmaelem w świątynię. Czarny kamień poczerniał na skutek grzechów ludzi. Meteoryt jest regularnie myty po każdej Wielkiej Pielgrzymce. Niestety nawet się nie rozjaśnia. Za to jest czczony i nabożnie całowany przez pielgrzymów, przybywających do Wielkiego Meczetu Al-Kaaba w Mekce. Półksiężyc (hilal) – symbol potęgi wiary, dziś główny symbol islamu.

4 Nauczyciel Muhammad urodził się ok. 570 r. po Chrystusie w Mekce na Półwyspie Arabskim. Według legendy aniołowie przynieśli mu do kołyski przedmioty do rytualnej ablucji: dzban, miskę i ręcznik. Wcześnie został osierocony. Wychowywali go dziadek i wuj. Był kupcem z powodzeniem prowadzącym interesy pewnej wdowy Chadidży. Mając 25 lat ożenił się z nią. Żyjąc pod dostatkiem i podróżując w sprawach handlowych poznał różne wierzenia i mógł pozwolić sobie na dumanie i rozważanie swej egzystencji.

5 Nauczyciel Ok. 610 r. w grocie ukazał mu się archanioł Gabriel, który kazał mu uderzyć nogą w wyschnięte koryto rzeki, a gdy wypłynęła z niego woda, kazał mu się obmyć, wyjaśniając obrzęd ablucji przed modlitwą. W proroczą wizję pierwsza uwierzyła żona Mahometa. Po kolejnych Prorok zaczął nauczać o islamie, ale w rodzinnej Mekce spotkał się z przeciwnikami, dlatego udał się do Medyny.

6 Nauczyciel Ucieczka z Mekki do Medyny w 622 r. po Chrystusie wyznacza początek ery muzułmańskiej. Mahomet stał się prawodawcą i sędzią wewnątrz swej religii. W 630 r. wrócił tryumfalnie do Mekki nie tylko jako władca religijny, ale też świecki. Mahomet uważany jest za pieczęć proroków – zamyka cykl proroczy. Po nim na końcu świata muzułmanie spodziewają się nadejścia Chrystusa.

7 Nauczyciel Mahomet zmarł w 632 r. Jego następcą został Abu Bakr, wierny towarzysz Mahometa, który został pierwszym kalifem: władcą świeckim i duchownym zarazem. Dziś interpretatorami Koranu i przewodnikami w modlitwie są imamowie. Nie są oni duchownymi, lecz szanowanymi członkami gminy. Znawca Koranu to mufti.

8 Święte pisma: Koran Księga święta islamu to Koran – ostatnie objawienie Boga. Muzułmanie wierzą, że sam Bóg zapewnił jego niezmienność i pewność. To słowo samego Allaha przekazane Mahometowi. Koran podyktował Prorokowi archanioł Gabriel. Muhammad recytował Koran na pamięć podczas objawień i jako niepiśmienny dyktował sekretarzom, by go spisano. Ostatecznie tekst ustalił kalif Osman w 651 r. Koran ma 6226 wersetów w 114 surach (rozdziałach), ułożonych od najdłuższych, do najkrótszych. Pierwszą surę muzułmanie powtarzają jako modlitwę pięć razy w ciągu dnia. Muzułmanie starają się znać passusy Koranu na pamięć, dlatego już dzieci uczą się czytać na tekstach Koranu. Koran porządkuje życie rodzinne, społeczne, opisuje piekło i nagrodę w niebie.

9 Święte pisma Święta księga islamu czerpie z judaizmu i chrześcijaństwa, stąd wzmianki choćby o Abrahamie i jego przymierzu z Bogiem. Islam uznaje Biblię za księgę objawioną, ale twierdzi, że w obecnej postaci jest ona zafałszowana. Koran jest jedynym prawdziwym słowem Boga. Poza Koranem świętym tekstem jest jeszcze sunna – spisana tradycja, zwyczaje, osądy, czyny, wykładnia nauki Mahometa. Stanowi podstawę do szariatu – islamskiego prawa religijnego, funkcjonującego jako prawo obowiązujące w codziennym życiu polityczno-religijnym.

10 ABC wiary Doktryna islamu opiera się na objawionym Mahometowi za pośrednictwem archanioła Gabriela słowie Boga. Istnieje jeden Bóg: Allah. Mimo że islam ma wiele wspólnego z chrześcijaństwem, neguje Trójcę Świętą, zaś Jezus Chrystus jest tylko prorokiem. Każdy wierny cały dzień ma oddawać cześć Allahowi i Jego Prorokowi - Mahometowi. Po to żyje i tak może zasłużyć na niebo. Kto wierzy w Boga i jest Mu posłusznym, ma szansę zbawienia. Kto Go odrzuca, skazuje się na wieczną śmierć. Filary islamu: Szahada – wyznanie i posłuszeństwo wierze Salat – modlitwa Zakat – jałmużna Saum – post Hadżdż – pielgrzymka do Mekki (Dżihad) – wojna w obronie wiary – nieformalny filar wiary

11

12 ABC wiary لا إله إلا الله ومحمد رسول الله
Szahada – bezwzględne posłuszeństwo wierze. By zostać muzułmanem, trzeba oświadczyć: لا إله إلا الله ومحمد رسول الله [lā ilāha illa-llāh wa muḥammad rasūlu-llāh] Nie ma Boga, poza Allahem, a Mahomet jest Jego Prorokiem. Salat - obowiązkowa jest codzienna modlitwa pięć razy w ciągu dnia (rano, w południe, po południu, wieczorem i w nocy). Przed modlitwą trzeba się obmyć. Muzułmanie modlą się z twarzą zwróconą ku Mekce. Zakat - troska o bliźniego i miłosierdzie, które wyraża jałmużna jest praktyką religijną; pomoc ma wtedy sens, gdy jest dyskretna, choć może mieć formę podatku.

13 ABC wiary Saum – w okresie miesiąca postnego Ramadan, muzułmanie od wschodu do zachodu słońca nie jedzą i nie piją, powstrzymują się od współżycia i wszelkich używek. Hadżdż – pielgrzymować do Mekki trzeba przynajmniej raz w życiu, a przynajmniej trzeba wyrazić taką wolę. (Dżihad) – w obronie wiary podejmuje się świętą wojnę; pojęcie to łatwo można wypaczyć i nie bronić, a wyrażać agresję w imię wiary – WTC r.

14 ABC wiary Islam łączy władzę religijną ze świecką (stąd państwa islamskie są państwami wyznaniowymi, z obowiązującym religijnym prawem szariatu). Na skutek początkowych zawirowań wokół władzy wyodrębniły się dwie tendencje islamu: - sunnici (sunna-tradycja, 88% wyznawców), - szyici (stronnicy, nie uznają sunny, stronnictwo uznające, że władzę powinni sprawować potomkowie Mahometa, 12% muzułmanów). Imam przewodzi modlitwie w piątkowe popołudnie, gdy wszyscy muzułmanie modlą się wspólnie w meczecie. U szyitów imamowie wywodzą się z potomków Alego, zięcia Mahometa.

15 I s l a m w odłamach sunnickim i szyickim

16 Kult Dla islamu nie ma życia religijnego i świeckiego. Jest jedno życie. Prorok przez nauczanie i przykład życia pokazał, jak żyć i jest to norma obowiązująca. Allaha można poznać przez medytację Jego 99 imion. Setne imię zna sam Allah. Do poznawania doskonałości Boga służy sznur modlitewny, na którym powtarza się imiona Allaha. Ma 3 części po 33 perełki. Imiona te to na przykład Król, Święty, Pokój, Stwórca…

17 Kult Miejscem modlitwy są meczety. Pięć razy w ciągu dnia muezin (funkcja religijna) z minaretu (wieży przy meczecie) wzywa silnym głosem wiernych do modlitwy, przez którą muzułmanie mają chwalić Boga. Zdejmuje się buty, obmywa nogi i wspólnie z innymi wielbi się odpowiednimi modlitwami z Koranu Allaha i Jego Proroka, zwracając twarz ku Mekce. Na koniec wszyscy przekazują sobie znak pokoju (salam alejku).

18 Święta Najważniejsze święto islamu to czterodniowe Święto Ofiar, związane z hadżdż – pielgrzymką do Mekki. Muzułmanie podkreślają swoją wiarę i posłuszeństwo, na wzór Abrahama, który miał złożyć w ofierze swego syna Izmaela (nie Izaaka!), a ostatecznie ofiarował barana. Wierni dają sobie prezenty i składają datki na biednych. Na końcu ramadanu jest Święto Przerwania Postu. Ludzie składają sobie życzenia, świętują w gronie rodzinnym i dają sobie prezenty. Świętuje się też Urodziny Mahometa. Meczety są oświetlane lampkami, stąd druga nazwa: Święto Światła. Noc Przeznaczenia to święto dziękczynienia za objawienie Koranu. Porównuje się je do nocy Bożego Narodzenia w chrześcijaństwie, gdyż przez 10 nieparzystych nocy ramadanu oczekuje się na ową Noc Przeznaczenia.

19 Pielgrzymki Wielka Pielgrzymka do Mekki przynajmniej raz w życiu jest obowiązkowa dla każdego mężczyzny. Uczestnicy Wielkiej Pielgrzymki okrążają meczet Al-Kaaba, który wybudował sam Abraham. Zwieńczeniem tej pielgrzymki jest Święto Ofiar. Pielgrzymuje się też do meczetu Kuba w Medynie (miejsce grobu Proroka) oraz do meczetu Al-Aksa w Jerozolimie (na ruinach Świątyni Salomona, najświętszym miejscu judaizmu, skąd Mahomet poszedł do nieba).

20 Zadanie domowe Odpowiedz pisemnie w zeszycie pełnymi zdaniami na pytania: Jak nazywa się święta księga islamu? Jak nazywa się islamska świątynia? Jak nazywa się islamski zwierzchnik (przewodniczący modlitwie)? Kto podyktował Mahometowi Koran? Jak nazywa się miesiąc, w którym poszczą muzułmanie? Kto nawołuje do modlitwy z minaretu? Kim z zawodu był Mahomet? Jak nazywa się islamska święta wojna?

21 Bibliografia Encyklopedia szkolna. Religie świata, red. C. Naudin, M.-L. Cuq, wyd. Delta W-Z. M. Kuźmińska, Wielkie religie świata, wyd. Egmont, Warszawa 2007. Religie świata, red. H. Tinq, wyd. Larousse, Wrocław 2007. Ilustracje, mapy i wykresy pochodzą z: i inne.

22 Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki
Największe religie świata dk. Grzegorz Konieczny Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki Poznań A. D. 2012


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google