Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Muzułmanie na trenie Wrocławia i Dolnego Śląska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Muzułmanie na trenie Wrocławia i Dolnego Śląska"— Zapis prezentacji:

1 Muzułmanie na trenie Wrocławia i Dolnego Śląska
ISLAM Muzułmanie na trenie Wrocławia i Dolnego Śląska Magdalena Dolińska Kl. 2c Joanna Antczak Kl.2i

2 Muzułmanie we wrocławiu
Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe działa we Wrocławiu od 20 lat. Możemy szacować, że na samym Dolnym Śląsku żyje około 250 muzułmanów. Zrzesza w swoich kręgach ponad 120 stałych wyznawców.

3 Modlitwa Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu jest miejscem organizacji kultu religijnego dla wszystkich muzułmanów mieszkających na Dolnym Śląsku. Tutaj co piątek sale meczetu gromadzą modlących się wiernych, mężczyzn, kobiety i dzieci na wspólnej modlitwie Al-Dżum’a.

4 Święta Ramadan to szczególny czas w roku muzułmańskim, okres postu, refleksji, zbliżenia się do Allaha i wspólnej modlitwy. W każdy wieczór świętego miesiąca Radaman w meczecie trwa modlitwa, czasem trwająca aż do świtu. Dwa razy w roku Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe gromadzi wszystkich muzułmanów z całego Dolnego Śląska na wspólnej modlitwie Świątecznej z okazji Id Al-Fetr oraz Id Al-Adha. Po modlitwie jest czas na życzenia świąteczne, rozmowy, spotkania, wspólną kawę, prezenty dla dzieci.

5 Edukacja Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe organizuje dla wszystkich muzułmanów lekcje religii. Działa tu szkoła prowadzona przez Ligę Muzułmańską w RP, w której uczą się dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program szkolny obejmuje naukę religii, praktyk i obrzędów religijnych, oraz naukę języka arabskiego i czytania Koranu. Centrum organizuje również naukę religii, języka arabskiego i czytania Koranu dla wszystkich muzułmanów w formie kursów, lekcji, spotkań i wykładów. W Centrum prowadzony jest również kurs języka arabskiego dla wszystkich chętnych na różnych poziomach zaawansowania.

6 Dialog Jednym z najważniejszych celów działalności Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu jest podjęcie dialogu międzyreligijnego i społecznego. W tym celu Centrum otwiera swoje drzwi dla wszystkich chętnych w czasie corocznych Dni Kultury Muzułmańskiej, lub uczestnicząc w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych dla lokalnej społeczności osiedla, na terenie którego mieści się. Dzięki temu Wrocławianie mają możliwość przyjrzenia się Islamowi oraz wszystkiemu, co on ze sobą niesie, z bliska. To okazja do zwiedzania meczetu, zadania trudnych pytań, rozmów bez barier, dyskusji, wykładów i przebywania razem.

7 Tolerancja Centrum mieści się w sąsiedztwie kościoła i klasztoru o.franciszkanów, którzy są tu częstymi gośćmi którzy chętnie współdziałają na płaszczyźnie dialogu.

8 Wiedza Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe we Wrocławiu podejmuje również rolę krzewienia wiedzy o Islamie, o prawie muzułmańskim, kulturze, sztuce i częściowo tradycji. Swoje zadania realizujemy poprzez organizowanie licznych wykładów zarówno w Centrum, spotkań, kursów, konferencji, a także lekcji muzealnych dla szkół , podczas których dzieci i młodzież mają możliwość zwiedzić meczet, dowiedzieć się czegoś więcej o Islamie, poznać kulturę i sztukę świata wschodu, poznać nieprzekłamaną wiedzę historyczną.

9 Dni Kultury Muzułmańskiej
Dni Kultury Muzułmańskiej – to jeden z rodzajów aktywności Centrum, łączy w sobie działania na rzecz dialogu międzykulturowego na bazie wspólnej płaszczyzny jaką jest kontakt, komunikacja, wymiana i odkrycie istniejących wzajemności, więzi między kulturami Zachodu i islamu. Niewątpliwie Dni Kultury oferują szeroki wachlarz działań w obszarze kultury i edukacji. Odbyła się m.in. konferencja naukowa, której współorganizatorem był Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, pt. „Islam w Polsce i Europie – perspektywy dialogu międzykulturowego”. Zaprezentowanych zostało szereg wykładów w dziedzinie nauk prawno-muzułmańskich, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, a także o charakterze społecznym.

10 KONIEC


Pobierz ppt "Muzułmanie na trenie Wrocławia i Dolnego Śląska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google