Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Największe religie świata Projekt edukacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Największe religie świata Projekt edukacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Największe religie świata Projekt edukacyjny
Wykonanie : Piotr Buchta, Damian Ziajka, Dawid Dżus, Patryk Szumlakowski.

2 WSTĘP Żyjemy w świecie, w którym nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy włączyć komputer aby spotkać się budowlami sakralnymi, symbolami ludzi inaczej wierzących. Postanowiliśmy więc zrobić projekt, w którym pokażemy po jakim znaku, po jakiej świątyni, poznamy wyznawców wielkich religii.

3 CHRYSTIANIZM Chrystianizm jest największą religią na świecie. Liczbę wierzących w Chrystusa określa się na ok. 2,1 mld ludzi (1/3 ludności świata), biorąc pod uwagę wszystkie odłamy wchodzące w jej skład. Chrześcijanizm dzieli się na katolicyzm, prawosławie i protestantyzm.

4 KATOLICYZM Katolicyzm-jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w Słowo katolicyzm pochodzi od greckiego określenia oznaczającego powszechność. W szerszym rozumieniu słowo katolicki odnosi się do innych Kościołów, które posiadają znaczący udział i wkład w kształtowanie tradycji katolickiej.

5 KATOLICYZM Sześć prawd wiary: 1. Jest jeden Bóg
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza a za złe każe. 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6.Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

6 KATOLICYZM Symbole katolicyzmu: Ołtarz katolicki Krzyż katolicki
Ołtarz Wita Stwosza 

7 KATOLICYZM Świątynie katolickie: Bazylika św. Piotra w Watykanie
Kościół w Łagiewnikach

8 PRAWOSŁAWIE Prawosławie – doktryna ortodoksyjnego Kościoła chrześcijańskiego – jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła rzymsko-katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. schizmy wschodniej lub schizmy wielkiej).

9 PRAWOSŁAWIE Symbole prawosławne: Ksiądz prawosławny(prezbiter)
Cerkiew-kościół prawosławny Krzyż prawosławny

10 PROTESTANCYZM Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

11 ISLAM Islam – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w nim objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi. Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się Bogu.

12 ISLAM Pięć filarów Islamu: Wyznanie wiary Modlitwa Jałmużna Post
Pielgrzymka do Mekki

13 ISLAM Symbole muzułmańskie:
Kaaba-ogromny relikwiarz z Czarnym Kamieniem, największą świętością Islamu.

14 ISLAM Świątynie muzułmańskie: Meczet w Medynie
Meczet Al-Aksa, trzecie najświętsze miejsce islamu Meczet w Gdańsku Meczet w Medynie

15 ISLAM Główne twierdzenia w religii Islam:
Wiara w Allaha – jednego Boga, który nie posiada potomstwa w Jego Anioły – np. anioła Dżibrila (Gabriela) lub Michaila (Michała) w Jego Księgi – w Koran, także Torę i Ewangelię – choć nie oznaczają one dokładnie tego samego, co dla żydów i chrześcijan w Jego Proroków – np. w proroka Mahometa, Jezusa, Mojżesza, Adama itd. w Przeznaczenie – czyli, że wszystko dobro i zło, które przydarza się człowiekowi, przydarza się za wolą Boga

16 BUDDYZM Buddyzm jest ścieżką praktyki i rozwoju duchowego umożliwiającą wgląd w istotę życia. Tradycja buddyjska przez ponad dwa tysiąclecia swego istnienia zgromadziła zasoby doświadczenia, z których może czerpać każdy, kto chce podążać ścieżką prowadzącą ku oświeceniu.

17 BUDDYZM Modlitwa w buddyźmie inaczej nazywana jest „medytacją”.

18 BUDDYZM Świątynie buddyjskie:
Wihara - Dosłownie można je tłumaczyć jako "schronienie" albo "azyl", w którym chronili się wędrujący mnisi podczas pory deszczowej. Gompa – tybetańskie określenie buddyjskiego klasztoru, będącego jednocześnie ośrodkiem studiów i miejscem, w którym odprawiane są religijne ceremonie. Stupa – najprostszy typ budowli sakralnej buddyjskiej

19 BUDDYZM Symbole buddyzmu: Koło Dharmy Flaga buddyzmu

20 HINDUIZM Hinduizm to wspólna nazwa wielu religii i kultów wyznawanych głównie na Półwyspie Indyjskim, ale także, ludzie hinduskiego pochodzenia, na przykład w Wielkiej Brytanii i RPA. Rozmaite kulty hinduistyczne wyznaje ok miliarda ludzi, co zalicz tę religię do trzeciej pod względem liczby wyznawców na świecie. W Hinduizmie Bóg przyjmuję wiele postaci i jest chrzczony pod wieloma imionami. Każdy człowiek i każde stworzenie jest wcieleniem iskierki Boga.

21 HINDUIZM Istnieje bardzo wiele odłamów hinduistycznych, różniących się zarówno wierzeniami na temat Boga, jak i praktykami. Ich wyznawców łączy przede wszystkim: Szacunek dla świętych ksiąg – Wed Wiara w reinkarnację Wiara w prawo akcji i reakcji (karma) Dążenie do wyzwolenia, różnie rozumianego przez poszczególne odłamy.

22 HINDUIZM Główne symbole hinduizmu:
OM-z reguły uważa się go za religijny symbol hinduizmu Czasami za symbol hinduizmu uważa się też swastykę hinduistyczną.

23 HINDUIZM Hinduska modlitwa to szukanie wewnętrznej zgody z tym jednym nieskończonym bytem, który obejmuje wszystko i wszystkich i od którego nie jesteśmy oddzieleni, a właściwie sami go stanowimy. Wydaje się, że Hindusi mają wielu bogów i bożków. Tymczasem w hinduizmie istnieje tylko jeden Bóg, a poszczególne „bóstwa” to symboliczne przedstawienia różnych cech tego Boga.

24 HINDUIZM Święte miejsca hinduistyczne:
Święte jezioro jest uznawane za cudowne i uzdrawiające. Było także celem pielgrzymek. Śiwy-Kajlasanathy – najwybitniejsza świątynia hinduistyczna

25 Mapa religii na świecie

26 ZAKOŃCZENIE „Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w innych religiach jest prawdziwe i święte (...)Przeto wzywa synów swoich, aby z roztropnością i miłością przez rozmowy i współpracę z wyznawcami innych religii, dając świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego, uznawali, chronili i wspierali owe dobra duchowe i moralne, a także wartości społeczno-kulturalne, które u tamtych się znajdują“ , Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich- "NOSTRA AETATE"

27 BIBLIOGRAFIA Wikipedia.org Google.pl Google.grafika.pl
Elizabeth Breuilly, „Przewodnik po religiach świata” Hans Waldenfens, „Religie” Manjosef Theyssen, „Dialog z Nieskończonym” Drugi Sobór Watykańskiej, „Nostra Aetate”

28 DZIĘKUJEMY!


Pobierz ppt "Największe religie świata Projekt edukacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google