Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Święty Maksymilian Kolbe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Święty Maksymilian Kolbe"— Zapis prezentacji:

1 Święty Maksymilian Kolbe

2 ,,Jak bym miała wybierać ponownie wybrałabym tak samo…” Agata Mróz

3 TEMAT: Śmierć znakiem doskonałej miłości

4 ,,Nikt Mi życia nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję” (J10,18)
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). ,,A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.” (Mt 20, 27-28). ,,W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” ( 1J 4,10). ,,Nikt Mi życia nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję” (J10,18)

5 Podsumowanie 1.Dlaczego Bóg wybrał taką drogę, taką śmierć swojego Syna na odkupienie ludzi? 2. Jaka może być nasza odpowiedź na dar Bożej miłości?

6 Notatka Bóg mógł wybrać inny sposób odkupienia człowieka, ale miłość Boga nie zna półśrodków, nie jest minimalistyczna. On nie tylko kocha ale jest samą Miłością bezgraniczną Dlatego Bóg wzywa nas do pokochania każdego człowieka nawet: trędowatego, przestępcę, wroga, ludzi ponurych, nadętych.

7 Praca domowa 1. Napisz, w jaki sposób możesz w swoim życiu odpowiedzieć na miłość ofiarowaną ci przez Chrystusa na krzyżu. 2. Napisz list do kolegi, w którym wyjaśnisz mu na czym polega prawdziwa miłość. 3. Wymień cechy miłości chrześcijańskiej. 4. Korzystając ze stron: ; ; wymień pięciu świętych, którzy odznaczali się miłością ofiarną do każdego człowieka.

8 Mocy nasza, Panie i oparcie zbawienia naszego, użycz nam żaru miłości Twojej, aby umysł nasz kochał Ciebie miłością niestrudzoną i przez wzrost miłości Twojej zwrócił miłość ku bliźniemu. Modlitwa wczesnochrześcijańska


Pobierz ppt "Święty Maksymilian Kolbe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google