Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Religia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Religia."— Zapis prezentacji:

1 Religia

2 Chrześcijaństwo, Kościół katolicki.
Spis treści Chrześcijaństwo, Kościół katolicki. Kościół prawosławny. Kościół protestancki. Judaizm. Islam. Hinduizm. Buddyzm. Sekty.

3 Chrześcijaństwo, kościół katolicki
Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczna- zakłada wiarę w jednego Boga. Większość wyznań kościołów chrześcijańskich głosi, że występuje On w trzech osobach Trójcy Świętej, jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, wiele kościołów czci również Maryję, matkę Chrystusa. Chrześcijanie wierzą. Że dzięki męczeńskiej śmierci Jezusa zostaną odkupieni po śmierci i osiągną życie wieczne. Chrześcijaństwo stało się religią oficjalną pod koniec IV wieku n.e. Wcześniej chrześcijanie byli prześladowani, ponieważ nie uznawali bogów rzymskich i odmawiali oddawania boskiej czci cesarzowi Biblia, święta księga chrześcijan, dla wierzących jest objawionym słowem Bożym, dla niewierzących źródłem moralnych wskazówek. Składa się ze Starego i Nowego Testamentu.

4 Kościół katolicki

5 KOŚCIÓŁ KATOLICKI jest największą pod względem liczby wiernych chrześcijańska wspólnota wyznaniowa. Na czele stoi papież uznawany za następcę apostoła Piotra. Jan Paweł II

6 Kościół prawosławny Kościół prawosławny posiadał wspólną doktrynę wraz z Kościołem rzymskim, aż do chwili, gdy katolicy dodali do Wyznania Wiary słowo filioque czyli pochodzenia Ducha Świętego od Ojca i Syna. Ta zmiana, uznana za herezję, sprawiła, że Kościół prawosławny ewoluował niezależnie od Rzymu i papiestwa. Ważną rolę w obrządku prawosławnym pełnią święte obrazy. Ikony przedstawiające Boga, Matkę Boską i świętych są otoczone czcią, ponieważ umożliwiają bezpośrednie obcowanie ze świętością. Kościół prawosławny, chociaż obecny w wielu regionach świata, najwięcej wiernych skupia we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, zwłaszcza w Grecji, oraz w Europie Wschodniej.

7 Kościół prawosławny

8 Ksiądz (pop)

9 Kościół protestancki Kościół protestancki powstał w XVI wieku, gdy nie powiodły się próby zreformowania Kościoła katolickiego. Kościół był wówczas krytykowany za nadużycia i nadmierne przywiązanie do tradycji. Spośród sakramentów, protestanci uznają chrzest i eucharystie, ale dopuszczają także namaszczenie chorych i małżeństwo. W owych czasach istniał zwyczaj kupowania odpustów, czyli składanie darowizn zapewniających odpuszczenie popełnionych grzechów.

10 Kościół protestancki

11 Funkcje pastora mogą sprawować także kobiety

12 Judaizm Około 1800 roku p.n.e., szczep Abrahama wyruszył do Kanaanu, Ziemi Obiecanej w Palestynie. Abraham i jego potomkowie zawarli wówczas przymierze z Bogiem. Abraham, Izaak i Jakub byli patriarchami judaizmu, pierwszej religii monoteistycznej. Czcili jedynego Boga, Jahwe. Hebrajska Biblia składa się z 24 ksiąg. Pięć ksiąg Tory (,,prawo”) zawiera prawa, których Żydzi powinni przestrzegać Spisane komentarze do Tory składają się na Talmud (,,nauka”). Żydzi uważają się za uprzywilejowanych przez Boga. Są narodem wybranym, a Izrael jest Ziemią Obiecaną. Oczekują nadejścia Mesjasza zapowiedzianego w Starym Testamencie.

13 Ściana płaczu

14 Islam Mahomet jest, według muzułmanów, prorokiem wybranym przez Boga do ogłoszenia nowej religii, islamu. Gdy Mahomet przebywał w samotni w okolicach Mekki, Bóg objawił mu Koran za pośrednictwem archanioła Gabriela. Koran jest świętą księgą wszystkich społeczności muzułmańskich. Post w ramadanie trwa od wschodu do zachodu słońca i upamiętnia pierwsze objawienie Mahometa. Kończy go ,,noc przeznaczenia”, czas radości i wspólnej zabawy z rodziną, sąsiadami i przyjaciółmi. Muezzin wzywa na modlitwę z minaretu pięć razy dziennie. Wierni modlą się klęcząc na dywaniku, zwróceni twarzą w stronę Mekki. Modlić się można wszędzie, tylko piątkową modlitwę popołudniową odmawia się wyłącznie w meczecie.

15 Meczet

16 Hinduizm Hinduizm jest najstarszą z religii. Bóg absolutny, Brahman, jest personifikowany przez trzy bóstwa: Brahama (stworzenie), Sziwa (zniszczenie i przemiana) i Wisznu (trwanie stworzonego świata). Brahma ma 4 głowy i 4 ręce, a w dłoniach trzyma zazwyczaj Wedy. Sziwa tańczy w ognistym kręgu symbolizującym wędrówkę dusz. Wisznu, opiekun i dobroczyńca ludzi, kieruje wszystkimi sprawami świata. Według hindusów, po śmierci człowieka jego dusza odradza się w innej postaci. Istnieje kilka sposobów, żeby wyrwać się z cyklu reinkarnacji i osiągnąć absolut, czyli połączyć się z Brahamem, takich jak rytuały, modlitwa, dobre uczynki. Religia jest obecna w całym życiu codziennym. W domach znajdują się małe ołtarze poświęcone jednemu lub wielu bogom. Składa się na nich ofiary, pali się świece lub kadzidło.

17 Goa- Świątynie hinduskie

18 Buddyzm Około 560 p.n.e., w Indiach urodził się Siddharth Gautama. Był synem króla i wychował się w pałacu. Dopiero za jego murami zobaczył cierpienie, smutek, samotność i śmierć. Od tej pory porzucił zbytek i poświęcił się życiu duchownemu. Medytując pod figowcem, doznał objawienia i stał się Buddą. Rytuały są proste, odprawiane w świątyniach lub domostwach. Czcią otacza się posążek przedstawiający Buddę, pod nim składa się ofiary z kwiatów i owoców, pali się świece kadzidło. Mnisi poświęcają życie głoszeniu nauk Buddy. Prowadzą ascetyczne życie w klasztorach, utrzymują się z jałmużny.

19 Świątynia Buddy

20 Sekty Niektóre sekty pozostają w opozycji do religii dominującej. Świadkowie Jehowy, Adwentyści i Mormoni wywodzą się z protestantyzmu. Centralnym punktem ich nauk jest koniec świata. Opierają się na interpretacji Biblii, a Apokalipsę odczytują dosłownie. Przewidują koniec naszej cywilizacji i nadejścia nowej epoki. Niektóre grupy stosują praktyki, które narażają na uszczerbek zdrowia fizyczne i psychiczne swoich członków, takie jak post, odmowa transfuzji krwi, pozbawianie snu… Władze państwowe mają poważne problemy z rozstrzygnięciem, które sekty są szkodliwe i niebezpieczne. Organizacje pozarządowe pomagają rodzinom i byłym członkom sekty w dochodzeniu swoich praw, wywierając presję na policję i aparat sprawiedliwości.

21 Sekty

22 KONIEC


Pobierz ppt "Religia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google