Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wilanowski Program Aktywności Lokalnej ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wilanowski Program Aktywności Lokalnej ”"— Zapis prezentacji:

1 „Wilanowski Program Aktywności Lokalnej 2012-2014”
Kamila Dębkowska Eurokoordynator Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy

2 Program Aktywności Lokalnej czyli co?
Program Aktywności Lokalnej jako narzędzie realizacji projektu systemowego. Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Może to być środowisko grupy zawodowej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy. Nasz cel: młodzież ucząca się w liceum ogólnokształcącym (1 klasy) i ich rodzice.

3 Program Aktywności Lokalnej jako odpowiedź na problem.
Brak spójnych systemowych rozwiązań w zakresie kształtowania nowoczesnych kompetencji i rozwijania umiejętności ukierunkowanych na sukces życiowy i rozwój kariery. Badania CBOS z 2010 r. „Aspiracje zawodowe Polaków” - młodzież kieruje się stereotypami przy wyborze szkoły, ścieżki kariery czy zawodu. Podjęcie niewłaściwych działań dotyczących dalszej aktywności zawodowej, nieodpowiadających potrzebom i możliwościom = trwałe zepchnięcie młodzieży na margines życia społecznego. Szkoła w porozumieniu z OPS określiła obszar problemowy na podstawie wywiadu fokusowego, czego efektem jest Program Aktywności Lokalnej do uczniów klas pierwszych liceum zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej.
Celem głównym programu jest wsparcie w ramach programu aktywności lokalnej 24 osób, młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz ich rodziców

5 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej.
Czas trwania projektu kwiecień 2012 – grudzień 2012 Etap I – testy diagnostyczne i spotkania indywidualne z brokerem (maj-czerwiec 2012) Etap II – szkolenia, warsztaty (czerwiec, wrzesień ,pazdziernik 2012) Etap III- , wyjścia kulturalne, spotkania z autorytetami (wrzesień, listopad 2012) Etap IV – wyjazd integracyjno-profilaktyczny (październik - listopad 2012)

6 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej.
Działania: przeprowadzenie diagnozy indywidualnego potencjału zawodowego każdego uczestnika projektu, badanie zdolności pamięci i koncentracji, wyobraźni przestrzennej itp. w celu sporządzenia raportu dla brokera edukacyjnego; przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z „brokerem edukacyjnym” dla młodzieży licealnej, określenie ścieżki edukacyjnej, raport w wersji CD i papierowej dla każdego uczestnika projektu. przeprowadzenie programów podnoszących umiejętności życiowe młodzieży poprzez działania warsztatowe i szkolenia. przeprowadzenie warsztatów "strefa rodzica".

7 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej.
Działania c.d. przeprowadzenie zajęć integrujących młodzież Interaktywny kontakt z uczestnikami za pomoca strony internetowej z informacjami o projekcie i lokalnymi informacjami społeczno-kulturalnymi; oraz na Facebooku  wprowadzanie innowacyjnych zajęć z zakresu „redukcji szkód” zmniejszających negatywne zachowania wśród młodzieży podczas wyjazdu integracyjno-profilaktycznego + aktywne formy spędzania wolnego czasu dla młodzieży (paintball, warsztaty artystyczne)

8 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Jak to wyglądało w I edycji Warsztaty: Autoprezentacja i aktywne poszukiwanie pracy” Profilaktyczne „redukcja szkód” „Ekokonsument” „Labolatorium młodego obywatela” „Stres i rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych Fotograficzne Filmowo- reżyserskie djskie

9 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej.
Zajęcia integrującyjne młodzieży ze społecznością lokalną (gra miejska na terenie Wilanowa – konsultacje społeczne) stworzenie młodzieżowej interaktywnej strony internetowej z informacjami o projekcie i lokalnymi informacjami społeczno-kulturalnymi; , facebook.

10 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej
Podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego aktywne formy spędzania wolnego czasu dla młodzieży (paintball,)

11 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej
Wyjścia kulturalno– integracyjne( Centrum Nauki Kopernik, kino… )

12 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Edycja 2012 trwa… Warsztaty: Autoprezentacja i aktywne poszukiwanie pracy” „Labolatorium młodego obywatela” „Profilaktyka stresu” „Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów” Fotograficzne Filmowo- reżyserskie Muzyczne- gra na perkusji

13 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej.
REALIZATORZY Realizatorem zadań Programu Aktywności Lokalnej jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. Podczas projektu zawiązano współpracę z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

14 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej
Projekt „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów” jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Zapraszamy do wypełnienia deklaracji

16 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej
Kontakt: Kamila Dębkowska– Koordynator Projektu Tel: Anna Chosia - Specjalista ds. Integracji i wsparcia uczestników. Tel:


Pobierz ppt "„Wilanowski Program Aktywności Lokalnej ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google