Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) na rok 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) na rok 2008"— Zapis prezentacji:

1 Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) na rok 2008
Ocena skutków regulacji Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

2 Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS
Plan prezentacji Podstawa prawna PBSSP PBSSP – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów Cele programu Etapy prac programowych Harmonogram prac Analiza kosztów i korzyści Wnioski Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

3 Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS
Podstawa prawna PBSSP Ustawa o statystyce publicznej: Coroczne przygotowywanie pbssp Określa organy uprawnione do prowadzenia badań statystycznych Art. 18 – określa opis badania Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

4 PBSSP – załącznik do rozporządzenia RM
Ujmuje: badania GUS i innych organów uprawnionych (ministrów, kierowników urzędów centralnych, Prezesa NBP i innych, w tym także wojewodów), źródła danych zakres zbieranych danych, podmioty zobowiązane do ich przekazywania oraz informacje o udostępnianiu danych statystycznych, koszty badań i sposób ich finansowania Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

5 Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS
Cele programu Ogólny : pełni funkcję usługi publicznej w zakresie dostarczania użytkownikom statystyki rzetelnych i profesjonalnych danych statystycznych Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

6 Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS
Cele programu (cd.) Szczegółowe: koordynacja prac statystycznych w ramach statystyki publicznej, nakładanie obowiązków statystycznych, informowanie użytkowników danych o zakresie wynikowych informacji statystycznych, Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

7 Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS
Cele programu (dok.) zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów władzy państwowej, administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych użytkowników zapewnienie danych niezbędnych do określania podstawowych wielkości i wskaźników, do których ogłaszania (na podstawie odrębnych przepisów) jest zobowiązan Prezes GUS zapewnienie wywiązywania się Polski z obowiązków informacyjnych wynikających z przyjętych zobowiązań międzynarodowych Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

8 Etapy prac programowych
Opracowanie materiałów do przygotowania projektu pbssp (założenia, harmonogram, instrukcje kosztów, formularz „Ocena korzyści prowadzenia badania”, „Ankieta dla użytkownika informacji statystycznych statystyki publicznej”) Zebranie propozycji do projektu wstępnego pbssp (wystąpienia pisemne, spotkania robocze) Przygotowanie projektu wstępnego; Komisja Programowo - Metodologiczna GUS z udziałem przedstawicieli Rady Statystyki; zestawienie stanowisk do zgłoszonych uwag i opinii Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

9 Etapy prac programowych (dok.)
Przygotowanie projektu programu do uzgodnień międzydziałowych i innych Uzgodnienia międzydziałowe Spotkania robocze – uzgadnianie spraw kontrowersyjnych, Międzyresortowa konferencja uzgodnieniowa z udziałem przedstawicieli Rady Statystyki Przekazanie projektu pbssp Radzie Statystyki, która przedkłada go Radzie Ministrów Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

10 Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS
Harmonogram prac Określa : Rodzaje prac do wykonania Szczegółowe terminy Wykonawców Rozpoczęcie prac w październiku roku t-2 Zakończenie prac w czerwcu roku t-1 Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

11 Analiza kosztów i korzyści
Koszty ponoszone przez jednostki prowadzące badania statystyczne: są identyfikowane w PBSSP rozszerzono zakres informacji dotyczących kosztów w PBSSP 2008 (wydzielenie kosztów na zapewnienie potrzeb informacyjnych UE - liczba godz.) pilotaże Eurostatu w 2006 r. - ocena kosztów dot. rozporządzeń PE i Rady w sprawie transportu powietrznego i statystyki krótkookresowej Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

12 Analiza kosztów i korzyści (cd.)
Koszty respondentów: dotychczas nie były określane dla całego programu planowane podjęcie prac w tym zakresie przy kolejnym pbssp pilotaże Eurostatu w 2006 r. - ocena obciążeń dot. rozporządzenia PE i Rady w sprawie transportu powietrznego i statystyki krótkookresowej Ograniczanie kosztów i obciążeń: prowadzących badania respondentów Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

13 Analiza kosztów i korzyści (dok.)
Przez: - ograniczanie zakresu badań (priorytetyzacja) - prowadzenie badań reprezentacyjnych szersze wykorzystanie źródeł administracyjnych zmianę częstotliwości zastosowanie „progów” zmianę technologii prac statystycznych Korzyści – ocena złożona, zarówno pod względem koncepcyjnym jak i praktycznym. Wpływ statystyki ma głównie charakter pośredni. Wartość statystyki leży raczej w jej przydatności do oceny wpływu innych obszarów polityki. Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

14 Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS
Wnioski Konsultacje pozwalają na lepsze wypełnienie potrzeb użytkowników danych; rozszerzenie zakresu konsultacji w celu zaspokojenia potrzeb szerszego kręgu odbiorców danych z wykorzystaniem „Ankiety dla użytkownika informacji statystycznych statystyki publicznej” Planowana ocena zewnętrzna PBSSP: - zakresu badań w aspekcie dostosowania do potrzeb użytkowników, - stosowanej metodologii Departament Koordynacji i Organizacji Badań GUS

15 Wnioski (dok.) Zwiększenie nacisku na zmniejszenie obciążeń respondentów: – kontynuacja priorytetyzacji badań - „Ocena korzyści..” – szersze wykorzystanie źródeł administracyjnych, – zmniejszenie częstotliwości – szersze wprowadzanie „progów” – przygotowanie formularzy elektronicznych Rozszerzenie zakresu prac związanych z rozpoznaniem możliwości wykorzystania danych administracyjnych

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP) na rok 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google