Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a mapa zasadnicza - Miasto Gliwice Ustroń 20-22 października 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a mapa zasadnicza - Miasto Gliwice Ustroń 20-22 października 2010."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a mapa zasadnicza - Miasto Gliwice
Ustroń października 2010

2 od założenia ewidencji budynków
Rejestracja „mapy numerycznej” pod numerem 1/2000 w dniu 27 kwietnia 2000 roku Modernizację ewidencji gruntów i budynków rozpoczęto w dniu 27 sierpnia 2001 roku od założenia ewidencji budynków 19 grudnia 2005 roku zatwierdzono zmianę granic obrębów ewidencyjnych oraz numeracji działek co skutkowało powstaniem nowych obrębów 47 likwidacją arkuszy mapy. Przenumerowano ponad działek. Weryfikacja sposobu użytkowania od 2007 do 2010 roku dla terenu całego Miasta Gliwice: działek – budynków. Łączna liczba wprowadzonych zmian to blisko: dla działek i 1800 dla budynków. Informatyzacja dokumentów ewidencji gruntów i budynków – 465 tysięcy dokumentów od 1947 roku do 2008 roku Rozpoczęcie w 2008 roku procesu integracji dokumentów „zmian” z istniejącą bazą danych ewidencyjnych Zakończenie procesu migracji ksiąg wieczystych

3 Przepisy a rzeczywistość
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów operatu ewidencyjnego. „Wysokość opłaty ustala się według stawek obowiązujących w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu ...” „Opłaty określone w tabelach I-VIII nie obejmują kosztów sporządzania kopii oraz aktualizacji treści mapy zasadniczej” Do czasu ustalenia ogólnie obowiązujących standardów technicznych numerycznego przekazywania do zasobu wyników wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, w przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentacji wynikowej opracowanej w formie zbiorów komputerowych, pozwalających na automatyczne uzupełnianie bazy danych, których format jest zgodny ze standardem ustalonym i ogłoszonym w formie pisemnej, przez właściwy miejscowo organ prowadzący zasób, w drodze obwieszczenia, wysokość opłat ustala się, stosując współczynnik 0,5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Z urzędu wprowadza się m.in.: zmiany wynikające z opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Terminy a w szczególności brak jednoznacznych regulacji w tym zakresie. § 8. Jeżeli w wyniku wykonania prac nastąpi zmiana treści mapy zasadniczej, przyjęcie dokumentacji do zasobu następuje po aktualizacji treści tej mapy, dokonanej przez: 1) wykonawcę - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej, 2) ośrodek - w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie cyfrowej.

4 Bilans zysków i „strat”
stworzenie jednolitej numerycznej mapy zasadniczej w układzie 2000 wycofanie analogowych map zasadniczych usprawnienie procesu realizacji zleceń Potrzeba zatrudnienia dodatkowych wykwalifikowanych pracowników Pomieszczenia oraz wyposażenie Infrastruktura techniczna Brak odpłatności za aktualizację mapy numerycznej przez ośrodki Dostęp do posiadanych danych Podniesienie jakości i aktualności danych Serwis, asysty techniczne Zabezpieczenie i ich archiwizacja Pełna informacja o obiektach i ich historii

5 Spójność topologiczna
Jak ją sprawdzić i kiedy ? Na pewno metoda „wszystko ze współrzędnych” się nie sprawdzi A znajomość wielu geodetów instrukcji K-1 z 1998 roku jest „….”. Dbając o jakość posiadanych danych, kontrola operatu ma „inny wymiar”

6

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a mapa zasadnicza - Miasto Gliwice Ustroń 20-22 października 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google