Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kto? Studenci po III roku studiów dziennych i wieczorowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kto? Studenci po III roku studiów dziennych i wieczorowych"— Zapis prezentacji:

1 Praktyki pedagogiczno-zawodowe na kierunku Psychologia w roku akademickim 2007/2008

2 Kto? Studenci po III roku studiów dziennych i wieczorowych
w wymiarze 100 godzin, 50 godzin (4 tygodnie) na IV roku 50 godzin (4 tygodnie) na V roku

3 Kiedy? studia dzienne: październik - grudzień 2007
w wymiarze 50 godzin w semestrze VII w wymiarze 50 godzin w semestrze IX studia wieczorowe: marzec-maj 2008 w wymiarze 50 godzin w semestrze VIII w wymiarze 50 godzin w semestrze X

4 uwaga: w roku akademickim 2006/2007 studenckie praktyki zawodowe były obowiązkowe w wymiarze 75 godzin, dlatego wszyscy studenci muszą rozliczyć się z 75 godzin praktyki za ten rok.

5 grafik Z powodu obowiązujących ścieżek specjalizacyjnych, studenci są zobowiązani do wkomponowania praktyki w swój indywidualny harmonogram zajęć

6 Praktyki pedagogiczno - zawodowe są wpisywane w suplement, za które nie przyznaje się punktów ECTS
Wszystkie inne praktyki, realizowane bez pośrednictwa UG, nie są wpisywane w suplement

7 Gdzie? w placówkach, które mają podpisane Porozumienie z UG, baza placówek jest dostępna na stronie internetowej (informacje dla studentów) oraz (Lista Placówek) w innych placówkach, pod warunkiem że student wystąpi do opiekuna praktyki z ramienia IP o podpisanie Porozumienia pomiędzy placówką a UG w placówkach udostępnionych przez Biuro Karier UG, na warunkach Biura Karier UG

8 ubezpieczenie Podczas realizacji studenckiej praktyki zawodowej, wszyscy studenci podlegają ubezpieczeniu NNW

9 opiekunowie z ramienia Instytutu Psychologii według ścieżek specjalizacyjnych, w placówce W przypadku praktyk realizowanych przez Biuro Karier UG, opiekun z ramienia IP dokonuje jedynie wpisu do indeksu, na podstawie opinii wraz z programem przebiegu praktyki

10 Opiekunowie praktyk: PK - mgr Joanna Kozaka joannakozaka@wp.pl
zastępstwo mgr Ola Szulman - Wardel mgr Aleksandra Lewandowska-Walter PDiM mgr Monika Zielińska POiZ mgr Dorota Godlewska-Werner dr Zdzisław Nieckarz PSiPSP dr Katarzyna Bojarska PRiPM dr Aneta Chybicka

11 BIURO KARIER UG: Dobrowolne praktyki studenckie
Ewa Sikorska-Trela Gdańsk-Oliwa, Wita Stwosza 58, pok. nr 108 tel/fax: (58)

12 OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wydziałowy kierownik praktyk studenckich
mgr Beata Sztander Kierownik praktyk na kierunku Psychologia mgr Joanna Różycka

13 dokumentacja praktyka realizowana przez UG - skierowanie na praktykę
- dzienniczek praktyk (oddawany do dziekanatu po zakończeniu 100 godzin praktyki) - opinia o praktyce - umowa o dzieło co do wynagrodzenia opiekuna w placówce, pod warunkiem że jest zatrudniony na podstawie karty nauczyciela (100 pln brutto za 50 godzin praktyki); pozostali opiekunowie nie są wynagradzani z tytułu opieki nad studentem praktyka realizowana przez Biuro Karier UG - dokumentacja obowiązująca w Biurze Karier UG

14 info w gablocie IP na stronie internetowej

15 Co teraz? wybierz placówkę z bazy internetowej i zapisz się u swojego opiekuna z ramienia IP w dniu wyznaczonym przez opiekuna, nie później jednak jak do 15 października 2007 przed pójściem na praktykę odbierz u swojego opiekuna: - Skierowanie na praktykę - Dziennik Praktyk (oddawany do dziekanatu po 100 godzinach praktyki)

16 Zaliczenie praktyki po zakończonej praktyce odbierz od swojego opiekuna w placówce Opinię i dostarcz ją wraz z Dziennikiem praktyk swojemu opiekunowi w IP, na podstawie których otrzymasz wpis do indeksu


Pobierz ppt "Kto? Studenci po III roku studiów dziennych i wieczorowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google