Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB obejmuje: Uczelniany Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Wydziałowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB obejmuje: Uczelniany Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Wydziałowe."— Zapis prezentacji:

1 System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB obejmuje: Uczelniany Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Wydziałowe Zespoły i Komisje do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na poszczególnych wydziałach. Biuro ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Biuro Karier. Współpracujące jednostki i gremia uczelniane, w tym Komisje Senackie i Wydziałowe.

2 Zadania WZ, w tym: badania ankietowe, hospitacje zajęć, ocena kadry, systemy oceniania studentów i doktorantów, analiza programów, koncepcja kształcenia, wnioski i projektowanie kierunków zmian Wydziałowe Zespoły ds. ZiDJK Wydziałowe Komisje ds. ZiDJK (Dziekan i Prodziekani) Inne gremia uczelniane, w tym Komisje Wydziałowe i Senackie Rektor Dyrektor Biblioteki Kanclerz Biuro Karier Organizacje studenckie Uczelniany Zespół ds. ZiDJK + Biuro ds. ZiDJK (obsługa administracyjna systemu)

3 Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia opracowują raport z przeglądu jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów przedstawiają go Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (składającej się z dziekana oraz prodziekanów) Następnie: Dziekan przedstawia Radzie Wydziału.

4 Raport z przeglądu jakości kształcenia Po zatwierdzeniu raportu przez Radę Wydziału jest on przedstawiany Uczelnianemu Zespołowi ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia do dnia 30 października

5 Harmonogram W czerwcu – Komisja Wydz. analizuje dane wynikające z działalności Zespołu Czerwiec/wrzesień – KW przeprowadza rozmowy z kierownikami Wrzesień – podjęcie decyzji o wprowadzeniu modyfikacji w nowym roku akademickim Wrzesień – informacja na Radzie Wydziału (raport i uchwała Rady Wydziału) Uczelniany Zespół

6 Zadania Wydziałowych Zespołów: Kształtowanie sylwetki absolwenta Uzyskiwanie zamierzonych efektów kształcenia Okresowe przeglądy planów i programów nauczania i ich zgodności z efektami kształcenia Ocena systemu ECTS

7 Zadania Wydziałowych Zespołów: Analiza dopasowania treści programowych do potrzeb rynku pracy (konsultacja z przedstawicielami pracodawców i absolwentów) Monitorowanie praktyk Hospitacja zajęć dydaktycznych Ocena warunków kształcenia (wyposażenie sal, dostęp do aparatury)

8 Ocena dostępu do biblioteki Ocena warunków kształcenia dla studentów niepełnosprawnych Ocena jakości pracy dziekanatu Ocena jakości i dostępności informacji na stronie internetowej i w informatorze dla kandydatów na studia Zadania Wydziałowych Zespołów:

9 Okresowe przeglądy jakości kształcenia, realizowane przez Zespoły, dotyczą: 1.Procesu projektowania dydaktyki 2.Realizacji programów nauczania 3.Sposobów oceniania studentów i doktorantów 4.Wspomagania procesu kształcenia

10 Ad. 1. Przegląd procesu projektowania dydaktyki Program studiów – analiza dokumentacji. Ustalenie, czy plany studiów i programy nauczania uwzględniają określone w KRK efekty kształcenia oraz zachowują właściwe relacje pomiędzy różnymi formami zajęć. Obsada i programy zajęć. Monitorowanie opinii absolwentów w zakresie efektów kształcenia (Biuro Karier), zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb rynku pracy.

11 Ad. 2. Przegląd realizacji programów nauczania (prowadzenie zajęć dydaktycznych) Metody oceny kadry dydaktycznej: Ocena okresowa osób prowadzących zajęcia Badania ankietowe opinii studentów i doktorantów Hospitacje zajęć dydaktycznych

12 Ad. 3. Przegląd systemu oceniania studentów i doktorantów Ocenianie studentów i doktorantów weryfikacja, czy przedstawiane są na pierwszych zajęciach wymagania i kryteria oceniania studentów podczas egzaminu czy też zaliczenia przedmiotu studenci okresowo opiniują sposób ich oceniania przegląd tematyki i jakości prac dyplomowych organizacja i przebieg sesji egzaminacyjnych

13 Ad. 4. Wspomaganie procesu kształcenia Samorząd studencki - propozycje działań poprawy jakości kształcenia Kanclerz – raport oceny wyposażenia Dyrektor biblioteki – raport oceny zasobów bibliotecznych

14 Opracowano na podstawie: Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1(7), Prof. dr hab. Józef Kobos, UM w Łodzi Regulamin pracy UZdsZJK w UM w Łodzi Załącznik nr 1 do uchwały Rady WF nr 95/12 z dn. 28.06.2012


Pobierz ppt "System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB obejmuje: Uczelniany Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Wydziałowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google