Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W jakim terminie możesz odbywać praktyki?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W jakim terminie możesz odbywać praktyki?"— Zapis prezentacji:

1 W jakim terminie możesz odbywać praktyki?
Semestr VIII Lipiec Sierpień Wrzesień Semestr IX Za indywidualną zgodą dziekana zaopiniowaną przez opiekuna praktyk w sumie: 4 tygodnie ( 20 dni roboczych) Wydrukuj stosowne pismo ze strony internetowej wypełnij je i podpisz, zostawiając w dziekanacie Wyślij mail do opiekuna praktyk z informacją o dostarczeniu pisma do dziekanatu Pozytywna opinia opiekuna wydana będzie wyłącznie w przypadku ustalenia praktyk w sposób niekolidujący z obowiązkami uniwersyteckimi: 3 dni KUL + 2 dni praktyk w każdym tygodniu Aaaaby odbyć praktyki...

2 Gdzie możesz odbyć praktyki?
Sąd rejonowy Prokuratura rejonowa 1 Komercyjne ( niepubliczne) instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości: kancelaria adwokacka / radcowska / notarialna Banki 2 Jednostka sektora finansów publicznych: urzędy administracji państwowej i samorządowej, jednostki służb mundurowych, inspektoraty ZUS, organy podatkowe 3 Aaaaby odbyć praktyki...

3 Aby odbyć praktykę w sądzie rejonowym / prokuraturze rejonowej
1 Przez stronę wejdź na strony wybranego przez siebie sądu (prokuratury) Wyszukaj – jeśli są tam podane – informacje o praktykach studenckich 2 Zadzwoń do oddziału administracyjnego lub działu kadr sądu (prokuratury) z pytaniami: czy w wybranym przez Ciebie terminie praktyk ( Regulamin § 2 -3 ) są wolne miejsca dla praktykantów oraz czy sąd (prokuratura) wprowadziła jakieś szczególne warunki / obostrzenia dla praktykantów Przykłady obostrzeń z ostatnich lat: wszystkie prokuratury podległe Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu – studenci wypełniają trzy odrębne dokumenty (m.in. zaświadczenie o niekaralności) i osobiście składają je w prokuraturze; sądy okręgu krakowskiego przyjmują studentów studiujących na terenie województwa małopolskiego; sądy okręgu sieradzkiego przyjmują wyłącznie studentów mieszkających na terenie województwa łódzkiego 3 Wyślij mail ( tytuł „praktyki”) do opiekuna praktyk ( z podaniem: adresu i wydziału sądu ( adresu prokuratury), proponowanego terminu praktyk, relacji z rozmowy telefonicznej ( pkt. 2) Aaaaby odbyć praktyki...

4 Aby odbyć praktykę w komercyjnych instytucjach wymiaru sprawiedliwości:
1 Skontaktuj się z wybraną przez Ciebie kancelarią / bankiem w celu wstępnego ustalenia, czy mogą / chcą przyjąć Cię na praktykę 2 Udaj się osobiście do kancelarii / banku z wydrukowanym ze strony internetowej opiekuna praktyk pismem : „Zgoda na odbycie praktyk studenckich”, a także z regulaminem i programem praktyk Przedstaw te trzy pisma patronowi praktyk ( właścicielowi kancelarii / kierownikowi komórki organizacyjnej w banku) do przeczytania i podpisania zgody. 3 Podpisaną, pisemną zgodę na odbycie praktyk zostaw w dziekanacie Instytutu Prawa. Wyślij mail ( tytuł „praktyki”) do opiekuna praktyk ( z informacją o dostarczeniu zgody do dziekanatu. Aaaaby odbyć praktyki...

5 Aby odbyć praktykę w jednostce sektora finansów publicznych:
1 Skontaktuj się z wybraną przez Ciebie JSFP w celu wstępnego ustalenia, czy mogą / chcą przyjąć Cię na praktykę 2 Udaj się osobiście do dział kadr / administracji JSFP z wydrukowanym ze strony internetowej opiekuna praktyk pismem : „Zgoda na odbycie praktyk studenckich”, a także z regulaminem i programem praktyk Przedstaw te trzy pisma patronowi praktyk ( kierownikowi komórki organizacyjnej w JSFP) do przeczytania i podpisania zgody. 3 Podpisaną, pisemną zgodę na odbycie praktyk zostaw w dziekanacie Instytutu Prawa. Wyślij mail ( tytuł „praktyki”) do opiekuna praktyk ( z informacją o dostarczeniu zgody do dziekanatu. Aaaaby odbyć praktyki...

6 Procedura załatwiania praktyk
Student: Mail do opiekuna praktyk (obowiązkowo) na co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia praktyk + pisemna zgoda zostawiona w dziekanacie ( w sytuacjach określonych w regulaminie par. 3/2, par. 7) Opiekun praktyk: Sporządzenie i wysłanie umowy do instytucji przyjmującej Instytucja przyjmująca: Podpisanie umowy o przyjęcie studenta na praktyki Odbiór odesłanej umowy Mail do studenta z informacjami ( następny slajd) Aaaaby odbyć praktyki...

7 Informacje od opiekuna praktyk
Skierowanie na praktyki będzie zostawione do odbioru w dziekanacie Instytutu Prawa. Tam również proszę pobrać dzienniczek praktyk i go podpisać. Ze skierowaniem, legitymacją studencką, dzienniczkiem praktyk oraz ważną polisą ubezpieczenia NW proszę stawić się w 1szym dniu praktyk w instytucji przyjmującej o godz. 8:00. Do dzienniczka praktyk proszę wpiąć wydrukowany regulamin i program praktyk ze strony: Dziennik praktyk proszę wypełniać systematycznie, po zakończeniu każdego dnia praktyk i dość szczegółowo, rzecz jasna z zachowaniem tajemnicy służbowej Pod koniec praktyk w dzienniczku musi być uzupełniona: a) ostatnia strona: opinia patrona o przebiegu praktyk, z podpisem patrona i pieczątką instytucji. Opinię tę patron może sporządzić na osobnej kartce, którą trzeba wpiąć do dzienniczka. b) przedostatnia strona: rzetelna opinia studenta o przebiegu praktyk, szczera opinia o instytucji przyjmującej i wnioski na przyszłość co do swojej kariery. 6. Zaliczenie praktyk następuje w styczniu przed końcem IX semestru. Do tego momentu proszę zachować dzienniczek praktyk u siebie i nie przynosić go do mnie, ani do dziekanatu. 7. Zaliczenie praktyk w indeksie wpisywane jest na właściwej stronie pod koniec dokumentu ( ), a nie pod innymi egzaminami / zaliczeniami, przepisywanymi do indeksu w kolejności z karty. 8. Brak wypełnionych pozycji, o których mowa w pkt. 5 i pkt. 7 uniemożliwia zaliczenie praktyk. W razie problemów w trakcie odbywania praktyk proszę niezwłocznie kontaktować się z opiekunem praktyk mailowo albo telefoniczne za pośrednictwem Dziekanatu Instytutu Prawa lub DziekanatuWZPiNoG. Aaaaby odbyć praktyki...


Pobierz ppt "W jakim terminie możesz odbywać praktyki?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google