Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Składki ZUS Rodzaj składek na ubezpieczenie społeczne jakie muszą płacić poszczególne osoby, zależy od ich statusu, a więc od tego, czy prowadzą działalność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Składki ZUS Rodzaj składek na ubezpieczenie społeczne jakie muszą płacić poszczególne osoby, zależy od ich statusu, a więc od tego, czy prowadzą działalność."— Zapis prezentacji:

1 Składki ZUS Rodzaj składek na ubezpieczenie społeczne jakie muszą płacić poszczególne osoby, zależy od ich statusu, a więc od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą czy też są pracownikami najemnymi.

2 Forma zatrudnienia a składki na ZUS
Składki na zus są różne i zależą od formy zatrudnienia: zatrudnienie na umowę o pracę zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia prowadzenie działalności pozarolniczej

3 Osoby prowadzące działalność pozarolniczą – ubezpieczenie społeczne
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności.

4 Osoby prowadzące działalność pozarolniczą – ubezpieczenie chorobowe
Ubezpieczenie chorobowe jest dla osób prowadzących pozarolniczą działalność dobrowolne i objęcie tym ubezpieczeniem następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego może przystąpić tylko osoba prowadząca działalność, która z działalności podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

5 Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców w okresie marzec – maj 2007 roku

6 Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia
Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia jest uzależnione od tego, czy jest to dla zatrudnionej osoby jedyny tytuł do ubezpieczeń, czy też oprócz tej umowy podlega ona ubezpieczeniom z innych tytułów, np. wykonywanej równocześnie umowy o pracę, wykonywanej równocześnie innej umowy zlecenia czy też z prowadzonej działalności. Znaczenie ma również to, czy zatrudniona osoba jest uczniem lub studentem.

7 Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia – ubezpieczenie społeczne
Osoba zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia i nie mająca innego tytułu ubezpieczenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu.

8 Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia – ubezpieczenie wypadkowe
Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają zleceniobiorcy, którzy są objęci obowiązkowymi lub przystąpili do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych i wykonują umowę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

9 Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia – ubezpieczenie chorobowe
Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, która z tytułu wykonywania umowy zlecenia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

10 Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia - studenci
Student lub uczeń szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 26 lat wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Zasada ta dotyczy: • uczniów szkół ponadpodstawowych bez względu na rodzaj szkoły, tj. szkoła zawodowa, technikum, liceum, oraz to, czy nauka jest prowadzona w systemie dziennym, wieczorowym czy zaocznym, • studentów bez względu na rodzaj szkoły, tj. państwowa czy prywatna, typ studiów dzienne, zaoczne czy wieczorowe.

11 Osoby zatrudnione na umowę o pracę
Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu chorobowemu wypadkowemu zdrowotnemu w okresie od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy.

12 Wysokość składek ZUS osoby zatrudnionej na umowę o pracę

13 Wynagrodzenie w kwocie 1000,00 zł. Przykład

14

15 Podsumowanie: Kwota wynagrodzenia brutto 1000,00 zł.
Zus potrącany z wynagrodzenia: 260,26 zł. Podatek: 23,00 zł. Kwota do wypłaty: 716,74 zł. Zus, który dopłaca pracodawca: 206,10 zł. Pełny koszt zusu: 466,36 zł.

16 Wynagrodzenie w kwocie 2000,00 zł. Przykład

17

18 Podsumowanie: Kwota brutto 2000,00 zł.
Zus potrącany z wynagrodzenia: 520,52 zł. Podatek: 115,00 zł. Kwota do wypłaty: 1364,48 zł. Zus, który dopłaca pracodawca: 412,20 zł. Pełny koszt zusu: 932,72 zł.

19 Wynagrodzenie w kwocie 5000,00 zł. Przykład

20

21 Podsumowanie wynagrodzenia w kwocie 5000,00 zł.
Kwota brutto 5000,00 zł. Zus potrącany z wynagrodzenia: 1.301,31 zł. Podatek: 389,00 zł. Kwota do wypłaty: 3.309,69 zł. Zus, który dopłaca pracodawca: 1.030,50 zł. Pełny koszt zusu: 2.331,81 zł.

22 Dziękuję za uwagę Marta Agata Filip


Pobierz ppt "Składki ZUS Rodzaj składek na ubezpieczenie społeczne jakie muszą płacić poszczególne osoby, zależy od ich statusu, a więc od tego, czy prowadzą działalność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google