Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHONIEJ Agnieszka Kapciak Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHONIEJ Agnieszka Kapciak Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHONIEJ
Agnieszka Kapciak Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych Białystok, 12 października 2007 r.

2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Polska Wschodnia – stan faktyczny Na początku 2007 r. ponad milion gospodarstw domowych w województwach Polski Wschodniej nie miało dostępu do Internetu szerokopasmowego. Oznacza to, że 38% gospodarstw Polski Wschodniej (od 30% w woj. podkarpackim do 44% w woj. Lubelskim) jest zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Powód: ograniczony zasięg istniejących sieci telekomunikacyjnych techniczne nieprzystosowanie sieci abonenckich operatorów telefonii stacjonarnej do realizacji usług szerokopasmowych

3 II Oś Priorytetowa – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej II Oś Priorytetowa – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Działanie – „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” składające się z dwóch komponentów: Budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej składającej się z 5 regionalnych sieci szkieletowych województw Polski Wschodniej Szkolenie mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”

4 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) Cel projektu: Zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 % gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w 5 województwach Polski Wschodniej Bez podjęcia interwencji publicznej znaczna część mieszkańców Polski Wschodniej nie będzie miała możliwości taniego dostępu do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej.

5 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Koncepcja Projektu – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (I) Projekt zakłada budowę na terenach Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zgodnie z neutralnością technologiczną, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej ponadregionalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu. Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci Internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych

6 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Koncepcja Projektu – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (II) Projekt nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii. Wstępna analiza wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem technologicznym będzie okablowanie światłowodowe. Właścicielem wybudowanej infrastruktury w ramach projektu będą województwa Polski Wschodniej. Sieć powstała w ramach projektu będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe mieszkańcom, firmom i instytucjom z Polski Wschodniej.

7 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) Operator Infrastruktury wyłoniony w drodze procedury przetargowej odrębnie dla każdego z 5 woj. Polski Wschodniej zadaniem operatora będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną w tym: utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury, udostępnianie na przejrzystych i równych dla wszystkich zasadach infrastruktury podmiotom trzecim – operatorom sieci dostępowych i dostawcom usług szerokopasmowych. Operator Infrastruktury nie może dostarczać usług klientom końcowym

8 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Efekt realizacji projektu – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) poprawa konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej, zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”

9 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) Wartość projektu: ok. 300 mln. Euro - dofinansowanie z EFRR: ok. 255 mln. Euro wkład własny województw: ok mln. Euro Za koordynację prac nad przygotowaniem projektu i dokumentacji technicznej odpowiedzialny jest Minister ds. Rozwoju Regionalnego Beneficjenci: - samorządy województw Polski Wschodniej, - związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, - przedsiębiorcy, - firmy szkoleniowe, organizacje pozarządowe. Realizacja projektu i zarządzanie siecią zostaną powierzone innym podmiotom.

10 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Harmonogram prac: I ETAP – inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej województw Polski Wschodniej. Ogłoszenie przetargu: sierpnia Wykonanie zamówienia: 29 lutego II ETAP - studium wykonalności projektu.: I część – model i metodyka wdrażania projektu II część – szczegółowe studia wykonalności dla każdego powiatu Ogłoszenie przetargu: 28 września Wykonanie zamówienia: 31 grudnia

11 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Harmonogram prac: III Etap - 2 października podpisano pierwsze porozumienia z operatorami telekomunikacyjnymi (TP S.A., Netia S.A., Exatel, Telekomunikacja Kolejowa, GTS Energis, Multimedia Polska S.A, Nordisk Polska, Telekomunikacja Dialog, ST WIST, MNI Telecom Sp. z o.o.) porozumienia zawierają m.in.: zasady udostępnienia przez operatorów informacji o ich zasobach i planach rozbudowy, zasady współpracy przy budowaniu przez strony własnej infrastruktury szerokopasmowej, poziom nakładów stron na budowę własnej infrastruktury szerokopasmowej, zasady wzajemnego udostępniania infrastruktury. IV Etap - podpisanie porozumień z gminami i powiatami – listopad 2007 porozumienia zawierać będą zasady współpracy przy realizacji inwestycji przez województwa.

12 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Harmonogram prac: V ETAP – wybór zarządzającego projektem – 30 czerwca 2009 zadaniem zarządzającego projektem jest nadzór w imieniu samorządu województwa nad prawidłowym wdrażaniem inwestycji. VI ETAP - wybór operatora infrastruktury – 31 lipca 2009 zadaniem operatora infrastruktury będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną i operowanie na niej. Żaden z operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych nie będzie właścicielem sieci, każdy będzie mógł z niej skorzystać na równych zasadach.

13 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa


Pobierz ppt "SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHONIEJ Agnieszka Kapciak Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google