Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”"— Zapis prezentacji:

1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”

2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – podstawowe informacje
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR został powołany w 1975 roku, jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach: inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia, infrastruktury, rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, ochrony i poprawy stanu środowiska, rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

3 EFRR będzie współfinansował projekt realizowany w ramach programu:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Celem 8. osi priorytetowej PO IG jest stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeństwie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

4 Gmina Dębica Jest największą liczebnie gminą wiejską w woj. podkarpackim. Zajmuje obszar 137,6 km 2. Liczba ludności Gminy Dębica przekroczyła w 2005 roku 24 tys. W skład Gminy wchodzi 19 sołectw: Braciejowa, Głobikowa, Gumniska, Latoszyn, Podgrodzie, Stasiówka, Zawada, Stobierna, Nagawczyna, Pustynia, Kozłów, Kędzierz, Brzeźnica, Brzeźnica Wola, Pustków Wieś , Pustków Krownice, Pustków Osiedle, Paszczyna, Kochanówka. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusiom

5 Czas trwania Projektu:
Opis Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica Całkowita wartość projektu: , 00 zł Dofinansowanie: ,75 zł Wkład własny: ,25 zł Czas trwania Projektu: styczeń 2013 – grudzień 2015 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

6 Cele Projektu: Podwyższenie wiedzy i umiejętności z zakresu Internetu i obsługi sprzętu komputerowego poprzez organizację szkoleń dla wszystkich Beneficjentów uczestniczących w Projekcie Wyposażenie 35 gospodarstw w sprzęt komputerowy Aktywizacja osób będących uczestnikami Projektu Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dębica Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

7 Kryteria uczestnictwa w Projekcie
a) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, c) dzieci i młodzież ucząca się w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów szkolnych/socjalnych, d) osoby niepełnosprawne (w tym niepełnoletnie) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

8 Szkolenie W dniach od 1 lipca do 2 lipca odbyło się szkolenie z obsługi sprzętu komputerowego i Internetu dla 35 osób uczestniczących w Projekcie. Dzięki odbytemu szkoleniu Uczestnicy projektu potrafią korzystać z komputera i Internetu samodzielnie, bez pomocy osób trzecich. Uwieńczeniem starań uczestników było otrzymanie certyfikatów. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

9 Program szkolenia obejmował:
bezpieczne i zdrowe korzystanie z komputera budowa komputera oraz podstawowe pojęcia stosowane w informatyce komunikacja z komputerem początek pracy z systemem; pulpit , paski narzędzi, dostosowywanie systemu do własnych potrzeb operacje na plikach, folderach i dyskach korzystanie z funkcji multimedialnych zaawansowane ustawienia systemu bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu wyszukiwanie informacji w sieci Internet poczta komunikatory Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

10 Kolejnym etapem uczestnictwa w projekcie jest otrzymanie zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i podłączenie do szerokopasmowego Internetu. Dzięki temu 35 gospodarstw domowych otworzy się drzwi ku nowej przyszłości w wirtualnym świecie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

11 czynne od poniedziałku do piątku
Biuro Projektu ul. Stefana Batorego 13 Dębica Pokój nr 25 Telefon: czynne od poniedziałku do piątku od godz do godz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców Gminy Dębica”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google