Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 8.4 PO IG – „ostatnia mila” pod górkę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 8.4 PO IG – „ostatnia mila” pod górkę"— Zapis prezentacji:

1 Działanie 8.4 PO IG – „ostatnia mila” pod górkę
Joanna Antczak Departament Rozwoju Infrastruktury Urząd Komunikacji Elektronicznej

2 Dostępna wielkość dofinansowania dla działania 8.4:
Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 8. OŚ PRIORYTETOWA „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B, 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Dostępna wielkość dofinansowania dla działania 8.4: całkowita wartość środków na działanie 8.4 = ,00 € w tym ze środków unijnych (EFRR) = ,00 €

3 Cele działania Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

4 Porozumienie UKE – WWPE z 2 grudnia 2009 r.
wydawanie opinii w zakresie technicznych i ekonomicznych uwarunkowań zastosowania na danym obszarze technologii światłowodowej i radiowej; dokonywanie oceny, czy na danym obszarze przewidzianym do realizacji projektu znajduje się infrastruktura teleinformatyczna, umożliwiająca dostęp do Internetu o przepływności maksymalnie 2 Mb/s; dokonanie pomiaru przepływności łączy internetowych w celu sprawdzenia, czy infrastruktura zbudowana w ramach projektu zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do Internetu o przepływności minimalnie 2 Mb/s.

5 Porozumienie UKE – WWPE
kontrola 1 zrealizowanego dotychczas projektu w ramach działania 8.4.; weryfikacja klasyfikacji obszarów dla 14 odrzuconych projektów – 102 miejscowości; czaty internetowe dla beneficjentów działania 8.4.; współpraca z KIKE.

6 Nabór wniosków

7 Wnioski o dofinansowanie dla 4 naborów

8 Kryteria formalne specyficzne naboru wniosków:
dzięki realizacji projektu min. 40 podmiotów uzyska dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu, na obszarze objętym projektem nie funkcjonuje ogólnodostępna szerokopasmowa infrastruktura dostępu do Internetu (o przepustowości min. 2 Mb/s), wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MŚP – 3 lat od zakończenia projektu, projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

9 Kryterium - na obszarze objętym projektem nie funkcjonuje ogólnodostępna szerokopasmowa infrastruktura dostępu do Internetu (o przepustowości min. 2 Mb/s)

10 Weryfikowanie spełnienia kryterium

11 Procent miejscowości „białych” objętych dotychczas wnioskowaniem w ramach działania w stosunku do wszystkich w poszczególnych województwach

12 Liczba miejscowości „białych” objętych dotychczas wnioskowaniem w ramach działania w stosunku do wszystkich w poszczególnych województwach

13 Dotychczas wnioskowano o realizację projektów 8
Dotychczas wnioskowano o realizację projektów 8.4 w miejscowościach W trwającym naborze miejscowości może być objętych wnioskowaniem

14

15 Wyszukiwarka dla beneficjentów działania 8.4

16 uzyska dostęp do Internetu ! zatem tylko 9 gospodarstw domowych
w miejscowościach !! zatem tylko 9 gospodarstw domowych na miejscowość!!!

17 Technologie

18 Wartość projektów w poszczególnych województwach

19 Wnioskowana kwota dofinansowania projektów w poszczególnych naborach
RAZEM:

20 Wykorzystanie środków przeznaczonych na działanie 8.4
RAZEM: 56%

21 Dziękuję za uwagę Joanna Antczak Departament Rozwoju Infrastruktury
Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 Warszawa tel:


Pobierz ppt "Działanie 8.4 PO IG – „ostatnia mila” pod górkę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google