Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6 Program Ramowy UE Rodzaje projektów Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6 Program Ramowy UE Rodzaje projektów Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE"— Zapis prezentacji:

1 6 Program Ramowy UE Rodzaje projektów Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Plan wystąpienia Założenia, struktura i budżet 6PR Procedura konkursowa Kilka uwag jak wziąć udział Rodzaje projektów Polecane serwisy internetowe

3 6 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Demonstracji UE 2002-2006 CEL: uczynienie z UE najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy Finansowanie współpracy międzynarodowej (projekty prowadzone przez międzynarodowe konsorcja) na skalę europejską Prowadzenie polityki naukowo-badawczej Współpraca – innowacje – rozwiązywanie problemów – European Research Area

4 Szufladki z pieniędzmi Czyli jak się dzieli budżet 6PR Budżet 6PR – 17,5 mld euro, z czego 12 mld przeznaczono na 7 priorytetów 4 formalne programy 19 akcji (z czego 9 w 7 priorytetach tematycznych)

5 Struktura 6 Programu Ramowego UE

6 Jak to działa – procedury programu Uchwalenie programu – kodecyzja Parlament Europejski – Rada Unii Europejskiej – propozycje Komisja Europejska Ustalenie tematyki (Workprogramme) – wizja KE – komisje doradcze, eksperyzy, lobbying (?) – expressions of interest – komitety programowe (ostateczna decyzja) Ogłoszenie konkursu – deadline – ok. 3 miesiące po ogłoszeniu – budżet – zakres (rodzaje projektów, tematyka) Złożenie wniosku – inicjatywa oddolna (temat, partnerzy, zakres prac, budżet) Ocena Negocjacje i kontrakt

7 Jak to działa - wnioskodawcy Pomysł (cele, problem) - draft Konfrontacja z możliwościami (+konsultacja z urzędnikiem KE) – Rodzaj projektu – Dziedzina – priorytet akcja – Konkurs Formowanie konsorcjum / dołączenie Skonstruowanie wniosku – Formularze A i B – Najtrudniejsza cześć koncepcyjna – cele, plan pracy, podział zadań, kosztorys – Najbardziej odstraszająca – ideologiczna – co z tego ma Europa Wysłanie wniosku i czekanie na wynik

8 Jak uczestniczyć? Zostać partnerem (nie ma 100% skutecznego algorytmu) Umieszczenie oferty współpracy w bazie CORDIS (innych) Poszukiwanie koordynatorów i rozsyłanie ofert (Baza CORDIS i EoI) Uczestnictwo w konferencjach i międzynarodowych info-days Pracowanie na własną opinię w środowisku międzynarodowym ZOSTANIE EKSPERTEM Napisać swój grant (najlepiej o większych szansach) Stypendium instytucjonalne Młodsi - stypendium indywidualne CRAFT, STREP CA, SSA

9 Dokumentacja konkursu Tekst konkursu Dokument programowy (Workprogramme) danej akcji Broszura FP6 in brief Przewodnik dla wnioskodawców: Formularze i instrukcje i dodatkowo Podręcznik oceny

10 WORKPROGRAMME Podstawowy dokument każdej akcji 6.PR Szczegółowy zakres tematyczny Terminarz konkursu i podział budżetu (prognozowanie szans) Szczegółowe kryteria oceny

11 Rodzaje projektów Projekty zintegrowane (Integrated Projects – IP) Sieci doskonałości (Networks of Excellence – NoE) Artykuł 169 (wspólna realizacja programów krajowych ) Stairway to excellence – celowe projekty badawcze (tradycyjne) - STREP – akcje koordynujące - CA – Coordination Actions (sieci tematyczne, projekty koordynacji badań) Akcje wspierające (SSA – Specific support actions) Projekty dla MŚP – CRAFT i Collective research Stypendia, konferencje, granty dla infrastruktur

12 Projekty zintegrowane - IP Duże projekty badawcze dla realizacji celów w priorytetach tematycznych. – integracja masy krytycznej działań i zasobów – dla osiągnięcia ambitnych celów naukowych i technicznych Głównym rezultatem jest nowa wiedza

13 Co to jest masa krytyczna? - IP Odnośnie środków: każdy IP musi zgromadzić masę krytyczną środków niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów – projekty zintegrowane mogą osiągać wartość do kilkdziesięciu milionów nie określa się minimum progowego ambicji i masy krytycznej Odnośnie partnerstwa: minimum trzech uczestników z trzech różnych krajów (min. 2MS lub AC) – praktycznie przewiduje się więcej Odnośnie okresu realizacji: 3 do 5 lat – dłużej, jeśli to niezbędne dla osiągnięcia celu

14 Integracja działań - IP Działania zintegrowane (IP) mogą pokrywać pełne spektrum badań – powinny zawierać komponent badawczy – komponenty rozwoju technologicznego i wdrożeń (jeśli jest to celowe) – mogą zawierać komponent szkoleń Projekt powinien zawierać – spójny pakiet komponentów – odpowiednią strukturę zarządzania

15 Zasady finansowe - IP Wsparcie Wspólnoty będzie realizowane w formie dofinansowania do budżetu Płacone jako wkład do faktycznych kosztów – które są niezbędne w projekcie – ustalone zgodnie z zasadami finansowymi właściwymi dla każdego z partnerów (nie ma kategorii kosztów) – wykluczając podatki pośrednie… Coroczne płatności (zaliczki) - wielkość ustalana co roku na podstawie planu i wykonania Niezbędny certyfikat audytora

16 Sieci doskonałości - NoE Dla wzmocnienia pozycji i potencjału badawczego Europy w danym temacie badawczym – poprzez integrację masy krytycznej umiejętności potrzebnych do ustanowienia światowej pozycji nauki europejskiej w danej dziedzinie – poprzez realizację wspólnego programu działań, ustanowionego na stworzenie trwałej integracji potencjału naukowego partnerów sieci. Essentially therefore an instrument for tackling the fragmentation of European research Głównym rezultatem jest strukturyzacja i kształtowanie sposobu prowadzenia badań w Europie Każda siec musi oddziaływać na zewnątrz, obowiązkowy element szkoleniowy

17 Wspólny program działań (JPA) - NoE Wspólna działalność badawcza – wspólnie prowadzona i/lub koordynowana – możliwie długoterminowy charakter – możliwie multidyscyplinarna Działania integracyjne – wspólne koordynowanie programów działania – budowa wspólnych platform badawczych (infrastruktura i zasoby) – mobilność i wymiana personelu Promieniowanie doskonałości (szkolenia, rozpowszechnanie itp.) Zintegrowane zarządzanie wiedzą, włączając IPR

18 Co to jest masa krytyczna? - NoE Wiedza i umiejętności – potrzebne dla osiągnięcia celu (może mieć kilkuset naukowców) Ilość partnerów – co najmniej 6 (wielu partnerów – trudności w zarządzaniu) – Formalne minimum 3 z 3 różnych krajów Czas – do 5 lat finansowania z KE (wyjątkowo – do 7)

19 Zasady finansowe i realizacja - NoE Dofinansowanie przyjmuje formę ustalonego grantu na integrację – jako bodziec do pokonywania barier integracji – odchodzenie od finansowania unijnego Kalkulacja na podstawie liczby pracowników naukowych zaangażowanych we wspólny program działań (np. 150 pracowników – 3 mln/rok) Autonomia i elastyczność realizacji (program, partnerzy, podział środków)

20 Tradycyjne granty - STREP O mniejszej skali i ambicji Celowe projekty badawcze (Specific Targeted Research Projects - STREP) Zmieniona forma projektów RTD z 5PR wielopartnerskie projekty badań, demonstracji lub innowacji

21 Tradycyjne granty - CA Akcje koordynujące (Coordination Actions - CA) Zmieniona forma akcji koordynujących i sieci tematycznych z 5PR Promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblach krajowych. Definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi lub łącznymi inicjatywami oraz takie działania jak organizowanie konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Fundusze UE przeznaczone będą na koordynację, nie na badania.

22 Tradycyjne granty - SSA Akcje wspierające (Specific Support Actions - SSA) Zmieniona forma accompanying measures z 5PR SSA mogą być działaniami jednej lub wielu instytucji. wspieranie realizacji Programu Ramowego. Mogą one również służyć do opracowywania przyszłej wspólnotowej polityki badawczej. SSA wspierają konferencje, seminaria, studia i analizy, grupy robocze i eksperckie, a także działalność informacyjną, upowszechnianie, komunikację i różne połączenia tego rodzaju działań.

23 Klasyfikacja projektów ProjektCelGłówny rezultat Skala IPBadania zorientowane na cel WiedzaŚrednia-wysoka NoEPrzeciwdziałanie fragmentacji Trwała strukturyzacja Średnia-wysoka 169Wspólny program krajów Wiedza i/lub strukturyzacja Wysoka STREPBadaniaWiedzaNiska-średnia CAKoordynacja Niska-średnia SSAWsparcie Niska

24 INSTRUMENTY 6PR < 0,3 0,5-1,5 2-5 0,5-2 2-3 5-15 and more 1 step 311-2SSA 1 step 15-20 Depends on the Call 3 or more 2CA 2 steps251-2 IAG, 2 SME, 2 RTD2-3 Collective 1 step93 SME, 2 RTD1-2 CRAFT 1 step 6-10 Depends on the Call 3 or more 2-3STREP 2 stepsUp to 100 33-5IP 2 steps 5-10 and more 6 – up to 100 33-5/7NoE Application Budget (in Mio. /Project) Normal consortium Minimum Consortium Duration (in years) Instrument

25 Poszukiwanie partnerów 1. Dla swojego pomysłu: 1. Baza projektów (CORDIS PROJECTS) 2. Znajomi i znajomi znajomych 3. KPK/RPK/BPK 4. Baza CORDIS PARTNERS – project idea 2. Dołączenie się 1. Przeszukanie Expressions of Interest i CORDIS Partners 2. Zamieszczenie oferty Expertise 3. Znajomi znajomych? – http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm http://eoi.cordis.lu/search_form.cfm – http://fp6.cordis.lu/fp6/partners.cfm http://fp6.cordis.lu/fp6/partners.cfm

26 Dobry projekt Przekonywujący pomysł Dobre konsorcjum – – Kompetentni partnerzy – Wzajemne uzupełnienie się w kompetencjach – Rozkład geograficzny Wymiar europejski Prostota, precyzyjność, przekonywująca koncepcja

27 Źródła informacji - INTERNET Główne serwisy o Programach Ramowych UE – CORDIS http://ww.cordis.lu/fp6http://ww.cordis.lu/fp6 – Helpdesk Priorytetu 5 – rtd-food@cec.eu.intrtd-food@cec.eu.int – EUROPA http://europa.eu.int/comm/researchhttp://europa.eu.int/comm/research Serwisy polskie: – KPK http://www.6pr.plhttp://www.6pr.pl – Biuletyn http://www.grantyeuropejskie.plhttp://www.grantyeuropejskie.pl – RPK http://www.ppnt.poznan.pl/rpk Newsletter RPKhttp://www.ppnt.poznan.pl/rpk

28 Wydawnictwa CORDIS CORDIS focus Dwutygodnik publikowany w pięciu językach. Publikuje nowości z ostatnich dni, artykuły z CORDIS News Service oraz prezentuje najnowsze informacje Unii Europejskiej z obszaru badań i innowacji jak i polityki naukowej. Specjalne wydania CORDIS focus Supplements, wydawane okresowo zawierają monograficzne opracowania aktualnych tematów. Dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Archiwum pod adresem http://www.cordis.lu/focus/en/home.html

29 Wydawnictwa CORDIS RTD info Kwartalnik wydawany w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Poświęcony aktualnościom w programach badawczych UE. Publikuje informacje o terminach nowych konkursów i konferencji o publikacjach itp. Każde wydanie zawiera artykuły o istotnych sprawach wspólnoty badawczej oraz prezentuje udane projekty badawcze. Magazyn skierowany jest zarówno do aktualnych jak i potencjalnych uczestników projektów. Dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Archiwum pod adresem: http://europa.eu.int/comm/research/rtdinfo_en.html

30 Wydawnictwa CORDIS Euroabstracts Dwumiesięcznik publikowany w języku angielskim. Zawiera informacje (czasami też streszczenia) o ważnych publikacjach w całej Europie. Dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Archiwum pod adresem: http://www.cordis.lu/euroabstracts/en/home.html

31 Dziękuję Państwu za uwagę !


Pobierz ppt "6 Program Ramowy UE Rodzaje projektów Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy 6 PR UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google