Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Towarzystwo Naukowe KUL

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Cel główny Prezentacja osiągnięć nauki polskiej i światowej, kluczowych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy oraz ze względu na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Cele szczegółowe Podniesienie kompetencji pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych poprzez udział w otwartych seminariach naukowych i wyjazdach na wizyty studyjne/staże naukowe. Nabycie nowych umiejętności związanych z prezentacją oferty naukowej i gospodarczej (poszukiwania współpracy w obszarze nauki i gospodarki poprzez udział w szkoleniach i wykorzystanie wortala naukowego). Upowszechnienie osiągnięć nauki publikowanych w czasopismach wydawanych przez KUL i TN KUL poprzez prezentację w Internecie streszczeń artykułów w języku polskim i angielskim.

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Przedsięwzięcia realizowane w projekcie Otwarte seminaria naukowe Prelegentami seminariów będą uznani w świecie naukowcy z zagranicznych ośrodków badawczych/instytutów/ laboratoriów Tematyka seminarium mieści się w obszarze B+R Seminaria tłumaczone na język polski Transmitowane on-line przez internet

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Otwarte seminaria naukowe Rezultaty Minimum 690 uczestników bezpośrednich Kilka tysięcy uczestników on-line 23 seminaria

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Przedsięwzięcia realizowane w projekcie Wizyty studyjne/staże naukowe W prestiżowych zagranicznych ośrodkach naukowych/laboratoriach badawczych Dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych KUL Kwalifikacji osób dokonuje Rada Programowa Kryteria kwalifikacyjne: -stopień co najmniej doktora -znajomość języka kraju docelowego (lub angielskiego, jeśli zgodę wyrazi strona przyjmująca) -prezentacja celu i programu wyjazdu -opis sposobu wykorzystania wyników wyjazdu

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Wizyty studyjne/staże naukowe Rezultaty 40 osób skorzysta z wizyty/stażu Współpraca z wiodącymi ośrodkami, w tym poprzez tworzenie zespołów badawczych w ramach 7 PR UE i innych programów międzynarodowych Artykuły naukowe wykorzystujące wiedzę i doświadczenie z programów wizyt/staży

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Przedsięwzięcia realizowane w projekcie Wortal naukowo-informacyjny Interaktywny moduł do prezentacji ofert, skierowanych do środowiska naukowego w Polsce i za granicą oraz do przedsiębiorców i innych podmiotów życia społecznego i gospodarczego. Oferty przedsiębiorców i innych podmiotów dla środowiska naukowego. Serwis informacyjny o aktualnych osiągnięciach naukowych pracowników. Miejsce, w którym dostępna jest informacje o projekcie.

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Wortal naukowo-informacyjny

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Wortal naukowo-informacyjny Rezultaty Około 300 ofert poszukiwania współpracy umieszczonych na wortalu Tworzenie międzyuczelnianych zespołów badawczych do podejmowania współpracy w formie grantów Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Budowanie konsorcjów w tym do 7 PR UE. Baza danych zawierająca zapotrzebowanie na badania ze strony gospodarki i odwrotnie - oferty formułowane przez naukowców do gospodarki. Kanał komunikacyjny pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych i podmiotów gospodarczych.

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Przedsięwzięcia realizowane w projekcie Szkolenia Nabycie praktycznych umiejętności formułowania oferty naukowej Tworzenie oferty do umieszczenia na stronie wortalu Podejmowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi: - negocjacje - aspekty prawne

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Szkolenia Rezultaty 160 osób uczestniczących w szkoleniach 8 bloków szkoleniowych (dwudniowych) Formuła warsztatowa

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Przedsięwzięcia realizowane w projekcie Popularyzacja osiągnięć nauki za pomocą Internetu Prezentacja wybranych artykułów w formie streszczeń w języku polskim i angielskim Prezentacja czasopism wydawanych przez KUL i TN KUL Wyszukiwarka kontekstowa

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Popularyzacja osiągnięć nauki za pomocą Internetu Rezultaty Ok. 1200 artykułów naukowych dostępnych w formie streszczeń w 2 wersjach językowych - polskiej i angielskiej Prezentacja 41 tytułów czasopism wydawanych przez KUL i TN KUL

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Przedsięwzięcia realizowane w projekcie Publikacja Zawiera wykłady wygłoszone na seminariach otwartych Wydana w postaci e-booka Dostępna na stronie wortalu

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Kto może uczestniczyć w projekcie? Pracownicy naukowi i naukowo- dydaktyczni uczelni w Polsce Studenci Pracownicy firm działających w sektorze B+R

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Jak skorzystać z oferty projektu? Zapoznać się z regulaminami poszczególnych działań na stronie wortalu www.ict.kul.euwww.ict.kul.eu Dokonać zgłoszenia na wybrane działanie w formie elektronicznego formularza ze strony wortalu Uzyskać potwierdzenie kwalifikowalności osoby z biura projektu Złożyć podpisane dokumenty w biurze projektu Uczestniczyć w działaniu

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Czas trwania 23 m-ce 1.02.2009 – 31.12.2010

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu. Grupa docelowa 890 osób: - 430 osób pracujących - 460 studentów

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.ict.kul.eu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google