Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology Nauka i technologia przyszłości

2 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 2 Andrzej Sławiński 1.Stymulacja perspektywicznych badań naukowych na granicach dostępnej wiedzy i tworzenie powiązań między różnymi dyscyplinami 2.Stworzenie badaczom wolności rozwijania swoich idei w możliwie najszerszych granicach 3.Znalezienie szybkich odpowiedzi na powstające problemy i rodzące się nowe możliwości Budżet 215 mln euro NEST Główne cele

3 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 3 Andrzej Sławiński Brak ograniczeń tematycznych 1.Wyście poza priorytety tematyczne 6PR (uzupełnianie, a nie duplikowanie) 2.Otwartość na wszystkie obszary badań, 3.Identyfikacja obszarów badawczych w trakcie rozwoju programu NESTTematyka

4 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 4 Andrzej Sławiński W nauce i technologii: 1.rozpoznanie teoretyczne i eksperymentalne nowych zjawisk, 2.znalezienie szybkich odpowiedzi na pytania rodzące się w wyniku nowych odkryć, 3.szybka ocena potencjalnych zagrożeń i ryzyka, 4.otrzymanie nowych zastosowań znanych technologii, Na płaszczyźnie europejskiej: 1.wzmocnienie europejskiego potencjału naukowego i technologicznego 2.promocja możliwości twórczych nauki europejskiej 3.pomoc w stworzeniu nowej wspólnoty naukowej skupionej wokół dopiero rodzących się obszarów badawczych Na poziomie działań strategicznych: 1.pomoc w tworzeniu ERA, 2.planowanie przyszłych inicjatyw badawczych w Europie, 3.tworzenie dogodnych warunków rozwoju badań na ich wczesnym etapie rozwoju, tak aby w następnych programach ramowych mogły być rozwijane w pełnej skali, NEST Oczekiwane rezultaty

5 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 5 Andrzej Sławiński 1.Podstawowy mechanizm NEST, 2.Działania wizjonerskie, wysoko-innowacyjne, niekonwencjonalne, transdyscyplinarne, które mogą być obarczone dużym ryzykiem, 3.Sukces tych działań może przynieść wielkie korzyści dla rozwoju nauki i możliwości technologicznych Europy 4.Kryteria ewaluacji: innowacyjność, kreatywność, multidyscyplinarność, przewidywane korzyści, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST ADVENTURE projects Projekty ryzykowne

6 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 6 Andrzej Sławiński 1.Projekty badawcze mające na celu ocenę nowych możliwości nauki i technologii, odkryć i zjawisk, 2.Mogą mieć długofalowe konsekwencje (lub nieść ryzyko) dla społeczeństwa europejskiego 3.Kryteria ewaluacji: nowość badanych zjawisk, wysokie ryzyko, nieortodoksyjne podejście, wypracowywanie nowych strategii badawczych, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST INSIGHT projects Projekty intuicyjne

7 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 7 Andrzej Sławiński 1.Każdy z takich projektów będzie komplementarnym zbiorem projektów służących rozwojowi europejskich możliwości badawczych w obszarach o dużym ryzyku 2.Przykładowa tematyka: 1.zaawansowana matematyka i jej relacje z wiodącymi obszarami nauki, 2.złożoność, samo-organizacja, metodologia systemów naukowych, 3.neurowiedza, neuroinformatyka, badania poznawcze 4.odkrycia, modelowanie i manipulacja na poziomie molekularnym i kwantowym, 5.systemy bioniczne. Mechanizmy finansowania NEST PATHFINDER initiatives Inicjatywy pionierskie 1.Duże projekty celowe ukierunkowane na badania i technologie przyszłości.

8 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 8 Andrzej Sławiński NEST Instrumenty finansowania 1.STRP (Specific targeted research projects) - projekty celowe badawczo-wdrożeniowe, 2.CA (Co-ordination actions) - akcje koordynujące, 3.SSA (Specific support actions) - działania towarzyszące (konferencje, workshopy, grupy ekspertów, studia), 4.IP (Integrated projects) - projekty zintegrowane (w dalszej przyszłości)

9 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 9 Andrzej Sławiński Mechanizmy finansowania NEST Budżet i zasady konkursów

10 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 10 Andrzej Sławiński NEST Harmonogram przygotowań 25 lutego? 2003 ogłoszenie Programu Pracy (Work Programme) i pierwszych konkursów (Call for Proposals) Połowa 2003ewaluacja pierwszych wniosków Początek 2004podpisanie pierwszych kontraktów

11 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 11 Andrzej Sławiński Informacje Serwis CORDIS: http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl http://www.6pr.pl/n/s/6/index.html IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-81 Fax. 828-53-70


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński NEST Nauka i technologia przyszłości NEST New and Emerging Science and Technology."

Podobne prezentacje


Reklamy Google