Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady uczestnictwa i finansowania w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE (lata 2007-2013)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady uczestnictwa i finansowania w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE (lata 2007-2013)"— Zapis prezentacji:

1 Zasady uczestnictwa i finansowania w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE (lata 2007-2013)

2 Podstawy prawne l Dokumenty KE - Zasady uczestnictwa - Programy Szczegółowe - Programy Pracy i konkursy - Tekst umowy z KE (Grant Agreement) - Inne dokumenty powiązane

3 Zasady Uczestnictwa w 7.PR (1) zbliżone do 6.PR ZASADY OGÓLNE Uczestnicy: Minimum 3 niezależne jednostki z 3 różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych Osoby fizyczne Joint Research Centre Dodatkowe warunki mogą ustalać poszczególne programy pracy

4 Zasady Uczestnictwa w 7.PR (2) ZASADY SZCZEGÓŁOWE Uczestnicy: W programie IDEAS – co najmniej 1 jednostka z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego W akcjach koordynacyjnych i wspierających i akcjach szkoleniowych dla rozwoju kariery naukowej – minimum 1 jednostka W projektach współpracy (COOPERATION), w których uczestniczą kraje ICPC (INCO), minimum 4 partnerów: 2 z krajów członkowskich lub stowarzyszonych i 2 z krajów ICPC Organizacje międzynarodowe i kraje trzecie, jako partnerzy dodatkowi

5 Umowa z Komisją Europejską Grant Agreement l Ustala prawa i obowiązki partnerów l Ustala dofinansowanie KE: kwota i sposób l Reguluje m.in. sprawy IPR l Wchodzi w życie po podpisaniu przez koordynatora i KE i wiąże wszystkich partnerów, którzy do niej przystąpią

6 Uproszczenie procedur w 7.PR Proponowane środki: l Racjonalizacja sposobów finansowania –prostszy zestaw instrumentów finansowania l Unikanie nadmiernej biurokracji –mniej biurokratyczny i bardziej przyjazny dla użytkownika język l Zmniejszenie –Liczby i objętości dokumentów –Liczby wymagań od uczestników

7 Budżet 7.PR l Kwiecień 2005r. – 78 mld (aktualne wówczas ceny) l Propozycja Komisji na międzyinstytucjonalne porozumienie dla Perspektywy Finansowej na lata 2007-13 –47 800 mln (ceny z 2004r.) – 30% obniżka l Propozycja porozumienia z Parlamentem i Radą, 4 kwietnia 2006r. –dodatkowe 300 mln (ceny z 2004r.) Całkowity budżet 53 221 mln (aktualne teraz ceny) - 7.7 mld / rok –~ 60% więcej w porównaniu do 6.PR

8 Współpraca – 32 365 mln Ludzie – 4 728 mln JRC (nuklearne) 500 mln (7 lat) Pomysły – 7 460 mln Możliwości – 4 217 mln JRC (nie-nuklearne) 1 751 mln Euratom 2 700 mln (7 lat) + Podział budżetu 7.PR na podprogramy

9 Działania badawcze i technologiczne – 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem dla: Instytucje publiczne – 75% Jednostki szkolnictwa średniego i wyższego – 75% Organizacje badawcze (typu non-profit) – 75% MŚP – 75% Badania nad bezpieczeństwem – 75% Maksymalne poziomy finansowania (1)

10 Maksymalne poziomy finansowania (2) Działania demonstracyjne – 50% kosztów kwalifikowanych Inne działania – 100% kosztów kwalifikowanych, w tym zarządzanie Badania podstawowe – 100% Akcje koordynacyjne i wspierające – 100% Szkolenie i rozwój kariery naukowców – 100%

11 Rodzaje dofinansowania KE 1.Zwrot kosztów kwalifikowanych (sposób preferowany) 2.Ryczałt (flat rate), w tym scale of unit costs 3.Jednorazowe stałe kwoty, tzw. lump sum

12 Eliminacja modeli kosztów Przewiduje się eliminację modeli rozliczania kosztów, jakie występowały w poprzednich Programach Ramowych (AC, FCF, FC). Wszystkie jednostki mają się rozliczać według podobnych zasad l możliwość rozliczania kosztów pośrednich za pomocą stawki procentowej l stworzenie możliwości dla organizacji publicznych non- profit, szkół średnich i wyższych i instytucji badawczych, które nie są w stanie prawidłowo wyliczyć swoich kosztów pośrednich w sposób rzeczywisty, uproszczonego sposobu wyliczania kosztów pośrednich

13 Współfinansowanie Komisji Europejskiej, nie dla zysku ! Koszty muszą być rzeczywiste; poniesione w czasie trwania projektu; opisane zgodnie ze zwykłymi zasadami i praktykami księgowania i zarządzania w danej jednostce oraz wykazane fakturami i innymi dokumentami księgowymi Może być łączony z jednorazowymi stałymi kwotami (lump sum) i/lub z ryczałtem na niektóre koszty projektu Można będzie używać uśrednionej stawki na koszty personelu, jeśli nie będzie ona zbytnio odbiegała od kosztów rzeczywistych i zostanie zatwierdzona przez KE Certyfikaty audytora nadal wymagane, ale w zracjonalizowanej formie 1. Zwrot kosztów kwalifikowanych

14 2. Lump sum i 3. Ryczałt Lump sum i/lub ryczałt (scale of unit costs) mogą być używane dla całego projektu albo Ryczałt (np. % na koszty ogólne) i/lub lump sum na pewne koszty można łączyć ze zwrotem kosztów kwalifikowanych na inne koszty Szczególny rodzaj lump sum występuje w Sieciach Doskonałości – Networks of Excellence (NoEs) (chyba że inaczej przewidziano w Work Programmeie), –Liczona na podstawie liczby naukowców, którzy będą zintegrowani w sieci (23,500 / rok / naukowiec) –Płatność zależna od osiągnięcia postępu w integracji Lump sum i ryczałt nie wymagają uzasadnienia kosztów kwalifikowanych

15 Obliczanie kosztów pośrednich l Oprócz kosztów bezpośrednich KE finansuje również tzw. narzuty na koszty ogólne (koszty pośrednie) l Zasada: obliczanie rzeczywistych kosztów ogólnych (księgowość analityczna) !!! ALE !!! l Możliwość stosowania ryczałtu dla jednostek publicznych non-profit, szkół wyższych, organizacji badawczych i MŚP dla działań badawczych i technologicznych oraz demonstracyjnych, jakie wykonują w projekcie: - Konkursy 2007-2009: 60% - Konkursy 2010-2013: minimum 40%

16 Dodatkowe informacje l Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zmiana zasad l Obliczanie kosztów personelu w projektach Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów Szkół Wyższych i Dyrektorów Instytutów Naukowych z dnia 7 września 2006 roku

17 Kalendarz przygotowań do 7.PR l Aktualnie: Komisja przygotowuje się do wdrażania 7.PR (programy pracy - work programme, formularze, kontrakty, procedury, wskazówki, etc.) l 22 grudnia br. : Otwarcie 7.PR (przyjęcie programów pracy i ogłoszenie konkursów)

18 Więcej informacji: l 7. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp7 l Strony w języku polskim: http://www.kpk.gov.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter) http://www.grantyeuropejskie.pl (Biuletyn)

19 Dziękuję Państwu za uwagę! Ewa Kocińska Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748; e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Zasady uczestnictwa i finansowania w 7. Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego UE (lata 2007-2013)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google